MUNICIPIUL TARGOVISTE
      Scurt istoric al orasului
      Obiective turistice
      Cultura, arta, invatamānt
      Conducere
      Agenda Conducerii
      Structura primariei
      Program audiente
      Acte emise de primarie
      Locuinte ANL/sociale
      Atribuire terenuri cf. Legii 15/2003
      Situatie bunuri disponibile cf. Legii 10/2001
      Transparenta veniturilor salariale cf. Legii 153/2017
      Informatii publice
      Registrul Unic al Transparentei Intereselor
      Transparenta decizionala
      Buletin informativ
      Evidenta populatiei
      Agenda telefonica
      Relatii cu alte comunitati
      Contact
CONSILIUL LOCAL
      Regulamentul de organizare si functionare
      Consilieri
      Comisii de specialitate
      Hotarāri ale Consiliului
      Sedinte ale Consiliului
      Procese verbale ale Consiliului
      Cetateni de onoare
LEGATURI UTILE
      Consiliul Judetean Dāmbovita
      Institutia Prefectului Dāmbovita
      Inspectoratul de Politie al Judetului Dāmbovita
      Inspectoratul de Jandarmi Judetean Dāmbovita
      Inspectoratul pt. Situatii de Urgenta Dāmbovita
      Serviciul Voluntar pt Situatii de Urgenta
      Ministerul Administratiei si Internelor