Acte necesare  īntocmirii dosarului pentru atribuirea de teren īn folosinţă gratuită īn conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003

 

 

 

Cerere tip  -   īn conformitate cu procedura operatională PO - PMT- 194-05, ED.1 Act.0,  la care se atasează actele justificative solicitate īn aceasta.

 

Cererea tip şi modelul declaraţiei pe proprie răspundere se pot descarca de pe site, sau se solicită la Serviciul Cadastru al Primăriei municipiului Tārgovişte, corp B, cam.6, et.1, īntre orele 800 - 1200.

Prevederile Legii nr.15/2003

Criterii pentru atribuirea terenurilor (loturi camin de casa) tinerilor, conform Legii nr.15/2003