+ Marire Font | - Micsorare Font

Home - PRIMARIA TARGOVISTE - Structura

 


Primaria Tārgoviste


PRIMAR

Daniel Cristian Stan - e-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro

VICEPRIMAR

Rădulescu Cătalin

VICEPRIMAR

Ilie Monica Cezarina

SECRETAR

Chiru Cătălin CristeaMUNICIPIUL TĀRGOVISTE

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

 

 

 

 

DIRECTIA ECONOMICA

 

 

Director executiv

 

dr.ec. Daniela Popa

Director executiv adjunct

 

ec. Cerasela Ciuca

Comp. Buget Prognoza Contabilitate

 

 

Serv. Stabilire, Constatare, Urmarire, Incasare Impozite si Taxe locale

 

ing. Iulian Crintescu

      Comp. Executare silita

 

 

Comp. Evidenta Patrimoniu public si privat

 

 

ARHITECT SEF

 

urb. Alexandrina Soare

Serv. Cadastru imobiliar si agricol, banca de date, registrul agricol

 

ing. Tinel Nicolae

Comp. Planuri urbanistice, amenajarea teritoriului

 

 

Comp. Emitere autorizatii, certificate urbanism, avize

 

 

Comp. Dezvoltare urbana durabila

 

 

DIRECTIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR

 

 

Director executiv

 

ing. Aurel Ciobanu

Serv. Management proiecte, dezvoltare comunitara

 

Jr.. Ciprian Stanescu

      Comp. Implementare proiecte

 

 

Bir. Protejare patrimoniu cultural si dezvoltare turistica

 

Jr. Stana Alice

      Centrul National de Informare si Promovare Turistica

 

 

                              Comp. Promovare Turistica

 

 

Comp. Investitii

 

 

Comp. Energetic

 

 

Comp. Informatica

 

 

DIRECTII SI COMPARTIMENTE SUBORDONATE SECRETARULUI

 

 

Bir. Contencios Juridic

 

jr. Elena Epurescu

 

 

 

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

 

 

Director executiv

 

jr. Silvia Stanca

Serv. Resurse umane, relatii externe si relatii cu publicul

 

dr.jr. Valerica Nitu

Comp. Resurse umane si asigurarea calitatii

 

 

Comp. Relatii externe

 

 

Comp. Relatii cu publicul, asociatiile de proprietari

 

 

Centru de Informare si Indrumare cetateni

 

 

Comp. Autoritate tutelara

 

 

Comp. Administratie locala, arhiva, registratura

 

 

COMPARTIMENTE SUBORDONATE PRIMARULUI

 

 

                        Bir. Achizitii publice

 

ing. Magdalena Mihaescu

Bir. Administrativ

 

ing. Liviu Ionescu

Comp. Situatii de urgenta

 

 

Comp. Audit Public Intern

 

 

Cabinet Primar

 

 

DIRECTII SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL

 

 

 

 

 

DIRECTIA DE ADMINISTRARE A PATRIMONIULUI PUBLIC SI PRIVAT

 

 

Director

 

ing. Dorin Maican

Serv. Administrare Patrimoniu public si privat

 

ing. Eugen Puscasu

Comp. Institutii publice

 

 

Comp. Fond locativ

 

 

Comp. Administrativ

 

 

 

 

 

Comp. Autorizatii

 

 

Comp. Juridic

 

 

Serv. Retele locale

 

ing. Cristian Popescu

Comp. Retele

 

 

Comp. Monitorizare utilitati

 

 

Comp. Transport, autorizatii, control

 

 

Comp. Resurse umane

 

 

Serv. Financiar Economic

 

ec. Laura Soare

Comp. Financiar

 

 

Comp. Casierie

 

 

Comp. Contracte

 

 

Serv. Piete

 

ec. Viorica Cordea

Comp. Mediu

 

 

SERV. PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR

 

jr. Mirabela Ionita

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA

 

 

CLUB SPORTIV MUNICIPAL TARGOVISTE

 

prof. Ciprian Prisacaru

POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI TARGOVISTE

 

col.(r) Gheorghe Dinu

DIRECTIA GRADINA ZOOLOGICA

 

ing. Florina Pārvescu

DIRECTIA DE SALUBRITATE

 

jr. Danut Badea

TEATRUL MUNICIPAL 'TONY BULANDRA' TARGOVISTE

 

conf.univ.dr. regizor-scenograf Mihai Constantin Ranin

  DIRECTIA COMPLEX TURISTIC DE NATATIE TARGOVISTE                                                                                                       ec. Eugen Patrascu

             

Inapoi