+ Marire Font | - Micsorare Font

Home - PRIMARIA TARGOVISTE - Structura

 


Primaria Târgoviste


PRIMAR

Daniel Cristian Stan - e-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro

VICEPRIMAR

Rădulescu Cătalin

VICEPRIMAR

Ilie Monica Cezarina

SECRETAR

Chiru Cătălin CristeaMUNICIPIUL TÂRGOVISTE

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

ORGANIGRAMA

 

 

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

 

 

 

 

DIRECTIA ECONOMICA

 

 

Director executiv

 

dr.ec. Daniela Popa

Director executiv adjunct

 

ec. Anca Vrînceanu

Comp. Buget Prognoza Contabilitate

 

 

Serv. Stabilire, Constatare, Incasare Impozite si Taxe locale

 

ing. Iulian Crintescu

 

 

Comp. Evidenta Patrimoniu public si privat

 

 

ARHITECT SEF                                                                                                                                                      urb. Alexandrina Soare

Serv. Cadastru imobiliar si agricol, banca de date, registrul agricol                                                                                                                      ing. Tinel Nicolae

Comp. Planuri urbanistice, amenajarea teritoriului

 

 

Comp. Emitere autorizatii, certificate urbanism, avize

 

 

Comp. Dezvoltare urbana durabila

 

 

DIRECTIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Director executiv                                                                                                                                                                                       ing. Aurel Ciobanu

 

Dir. Executiv adjunct                                                                                                                                                                                 Jr. Ciprian Stanescu

 

Serv. Management proiecte, dezvoltare comunitara                                                                                                                                  Olaru Elena Violeta

      Comp. Implementare proiecte

 

 

Bir. Protejare patrimoniu cultural si dezvoltare turistica                                                                                                                                        Jr. Stana Alice

      Centrul National de Informare si Promovare Turistica

 

 

                              Comp. Promovare Turistica

 

 

Comp. Investitii

 

 

Comp. Energetic

 

 

Comp. Informatica

 

 

DIRECTII SI COMPARTIMENTE SUBORDONATE SECRETARULUI

 

 

Bir. Contencios Juridic                                                                                                                                                                                                                  jr. Elena Epurescu

 

 

 

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

 

Director executiv                                                                                                                                                                                                                           jr. Silvia Stanca

Birou Resurse umane, relatii externe culturale si sociale

 

Comp. Resurse umane si managementul calitatii

 

 

Comp. Relatii externe, culturale, artistice si sociale

 

 

Comp. Indrumare si coordonare asociatii de proprietari

 

 

Centru de Informare cetateni si registratura

 

 

Comp. Autoritate tutelara

 

 

Comp. Administratie locala, evidenta electorala si arhiva

 

 

COMPARTIMENTE SUBORDONATE PRIMARULUI

 

 

                        Serv. Achizitii publice                                                                                                                                                                                                       ing. Magdalena Mihaesu

Bir. Administrativ                                                                                                                                                                                                             ing. Liviu Ionescu

Comp. Situatii de urgenta

 

 

Comp. Audit Public Intern

 

 

Cabinet Primar

 

Serv. Urmarire si executare silita a obligatiilor fiscale

 

 

DIRECTII SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL

 

 

 

 

 

DIRECTIA DE ADMINISTRARE A PATRIMONIULUI PUBLIC SI PRIVAT

 

 

Director                                                                                                                                                                                                                             ing. Dorin Maican

Serv. Administrare Patrimoniu public si privat                                                                                                                                                                 ing. Eugen Puscasu

Comp. Institutii publice

 

 

Comp. Fond locativ

 

 

Comp. Administrativ

 

Comp. Juridic

Serv. Retele locale                                                                                                                                                                                                            ing. Cristian Popescu

Comp. Retele

 

Comp. Monitorizare utilitati

 

Comp. Transport, autorizatii, control

 

Comp. Resurse umane

 

Serv. Financiar Contabil                                                                                                                                                                                                   ec. Laura Soare

Comp. Financiar

 

Comp. Casierie

 

                                                                                              Comp. Achizitii

Serv. Contracte – Autorizatii                                                                                                                                                                                            Ec. Ion Dragomir

 

                                                          Comp. Contracte

 

                                                          Comp. Autorizatii

Serv. Piete                                                                                                                                                                                                                         ec. Viorica Cordea

 

Comp. Mediu

 

 

SERV. PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR                                                                                        jr. Mirabela Ionita

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA

 

 

CLUB SPORTIV MUNICIPAL TARGOVISTE                                                                                                                                     prof. Savu Cristian

POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI TARGOVISTE                                                                                                                        col.(r) Gheorghe Dinu

DIRECTIA GRADINA ZOOLOGICA                                                                                                                                                   ing. Florina Pârvescu

DIRECTIA DE SALUBRITATE                                                                                                                                                           jr. Danut Badea

TEATRUL MUNICIPAL 'TONY BULANDRA' TARGOVISTE                                                                                                             conf.univ.dr. regizor-scenograf Mihai Constantin Ranin

  DIRECTIA COMPLEX TURISTIC DE NATATIE TARGOVISTE                                                                                                       prof. Ciprian Prisacaru

             

Inapoi