CONDUCERE

 
 

 


PRIMAR Stan Daniel Cristian

declaratie de avere

declaratie de interese

VICEPRIMAR Rădulescu Cătalin

declaratie de avere

declaratie de interese

 

VICEPRIMAR Ilie Monica Cezarina

declaratie de avere

declaratie de interese

 

ADMINISTRATOR PUBLIC Boriga Gabriel Florin

declaratie de avere

declaratie de interese

SECRETAR GENERAL Cristea Chiru Cătălin

declaratie de avere

declaratie de interese

 

 

 

 

CONDUCEREA EXECUTIVĂ - APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

 

DIRECTIE / SERVICIU / BIROU

CONDUCERE

  Direcția Economică

 

 

Director executiv

dr. ec. Silviana Marin

 

Director executiv adjunct

ec. Rodica Dogaru

 

Serv. Stabilire, constatare și ncasare impozite si taxe locale

ing. Iulian Crintescu

  Direcția Managementul proiectelor

 

Director executiv

jr. Ciprian Stănescu

 

Serv. Management proiecte, dezvoltare comunitara

ec. Violeta Elena Ilie

 

Bir. Protejare patrimoniu cultural si dezvoltare turistica

jr. Alice-Maria Stana

  Direcția Urbanism

 

Arhitect Șef

urb. Alexandrina Soare

 

Serv. Cadastru imobiliar si agricol, banca de date, registrul agricol

ing. Tinel Traian Nicolae

  Birou Contencios - juridic

jr. Elena Epurescu

  Direcția Administratie publica locala

 

Director executiv

jr. Silvia-Elena Stanca

 

Birou Resurse umane, relatii externe, culturale si sociale

ec. Roxana Duică

  Serv. Urmărirea și executarea silita a obligațiilor fiscale

jr. Loredana Ionescu

  Serv. Achizitii publice

ing. Magdalena Mihăescu

  Birou Administrativ

ing. Liviu Ionescu