PROIECTE FINANTATE PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020   ,,Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea şi echiparea Şcolii Gimnaziale ,,Mihai Viteazul” din Târgovişte, Jud. Dâmboviţa’’

   "Reconversia si refunctionalizarea terenului din vecinatatea Complexului Turistic de Natatie Targoviste prin crearea de facilitati pentru recreere Etapa I"’

   „ÎMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA SCOLII GIMNAZIALE "TUDOR VLADIMIRESCU" DIN TÂRGOVIȘTE, JUD.DÂMBOVITA”

   „Completarea parcului auto din Municipiul Târgoviște prin achiziționarea de vehicule ecologice destinate transportului public urban”

    „Îmbunătățirea transportului public urban prin achiziționarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesară transportului, modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public în Municipiul Târgoviște”

    „EFICIENTIZARE ENERGETICA PRIN REABILITAREA SI CONSOLIDAREA CLADIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL TÂRGOVISTE - PACHET 1.2 ’’

    „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ PRIN REABILITAREA ȘI CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE - PACHET I.1 ”

    ,,Amenajare Parc Public de Agrement şi Loisir UM Gară” din Târgovişte, Jud. Dâmboviţa’’

    „Eficientizarea energetică a sistemului de iluminat public din Municipiul Târgovişte”

    ,,Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea şi echiparea Şcolii Gimnaziale ,,Matei Basarab” din Târgovişte, Jud. Dâmboviţa’’

    "Imbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Grădiniței cu program prelungit ,,Rază de soare,, din Târgoviște, jud. Dâmbovița"


www.inforegio.ro Investim in viitorul tau!Proiect selectat in cadrul Programului Operational Regional si co-finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro precum si www.facebook.com/inforegio.ro