„Completarea parcului auto din Municipiul Târgoviște prin achiziționarea de vehicule ecologice destinate transportului public urban”

Cod SMIS proiect: 127388.

Axa/Prioritate de Investiții: Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.

Prioritatea de investiții 4E - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare/POR/2017/4/4.1/1.

Titlul proiectului: „Completarea parcului auto din Municipiul Târgoviște prin achiziționarea de vehicule ecologice destinate transportului public urban”.

Denumire beneficiar: UAT MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE.

Loc de implementare: localitatea Târgovişte, județul Dâmboviţa.

Adresa: Târgoviște 130011, strada Revoluției nr. 1-3, telefon 0245.613.928 /fax: 0245.217.951,

Data de începere a proiectului: 11.11.2016.

Data finalizării proiectului: 30.04.2022.

Valoarea totală a proiectului: 40.376.206,61 lei.

Suma nerambursabilă solicitată: 35.412.698,48 lei.

Obiectivul general al proiectului: Asigurarea unui serviciu eficient de transport public de călători și îmbunătățirea condițiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) și reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport

Obiective specifice ale proiectului:

ü Reducerea până în anul 2022 a emisiilor de CO2 în zona ce face obiectul investiției cu 38.2%, ca urmare a reducerii utilizării autoturismelor și introducerea în transportul în comun a 12 autobuze hibrid;

ü Creșterea până în anul 2022 a numărului de utilizatori a transportului în comun în Municipiul Târgoviște cu 82.5%, ca urmare a realizării unor măsuri destinate încurajării utilizării transportului alternativ, respectiv achiziția de autobuze hibrid și implementarea unui sistem informatic pentru managementul flotei (STI), inclusiv unui sistem e-ticketing.

Cheltuieli eligibile/neeligibile:

36.135.406,61 lei TOTAL VALOARE ELIGIBILA PROIECT.

4.240.800,00 lei TOTAL VALOARE NEELIGIBILA PROIECT.

Rezultate:

- Reducerea cantitatii de emisii GES (echivalent CO2) cu 38.2% la nivelul primului an de dupa finalizarea implementarii proiectului (2022), respectiv cu 39.0% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanþare (estimat 2026).

- Cresterea anuala estimata a numarului de pasageri transportaþi în cadrul sistemelor de transport public de calatori construite/modernizate/extinse cu 82.5% la nivelul primului an de dupa finalizarea implementarii proiectului (estimat 2022), respectiv cu 82.5% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanþare (estimat 2026).

- Numar de autobuze achiziþionate - autobuze hibrid de tip diesel/electric (nr.): 12.

- Sisteme pentru managementul flotei (STI), inclusiv e-ticketing create/modernizate/extinse (nr.): 1.

E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro, URL: www.pmtgv.ro


www.inforegio.ro Investim in viitorul tau!Proiect selectat in cadrul Programului Operational Regional si co-finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro precum si www.facebook.com/inforegio.ro