„ Îmbunătățirea transportului public urban prin achiziționarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesară transportului, modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public în Municipiul Târgoviște”

Cod SMIS proiect: 127395.

Axa/Prioritate de Investiții: Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.

Prioritatea de investiții 4E - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare/POR/2017/4/4.1/1.

Titlul proiectului: „ Îmbunătățirea transportului public urban prin achiziționarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesară transportului, modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public în Municipiul Târgoviște”.

Denumire beneficiar: UAT MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE.

Loc de implementare: localitatea Târgovişte, județul Dâmboviţa.

Adresa: Târgoviște 130011, strada Revoluției nr. 1-3, telefon 0245.613.928 /fax: 0245.217.951,

Data de începere a proiectului: 01.06.2016.

Data finalizării proiectului: 30.09.2023.

Valoarea totală a proiectului: 122.743.134,13 lei.

Suma nerambursabilă solicitată: 110.527.329,49 lei.

Obiectivul general al proiectului: Asigurarea unui serviciu eficient de transport public de călători și îmbunătățirea condițiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) și reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.

Obiective specifice ale proiectului:

- Reducerea pana in anul 2024 a emisiilor de CO2 in zona ce face obiectul investitiei cu 38.2% ca urmare a reducerii utilizării autoturismelor cu 14.98% prin creșterea utilizării transportului public in comun (ca urmare a înființării de benzi dedicate/benzi separate transportului public de persoane, introducerii in transportul in comun a 28 de autobuze hibride de capacitate normala(12m);

- Creșterea pana in anul 2024 a numărului de utilizatori ai transportului in comun in Municipiul Târgoviște cu 82.5% ca urmare a realizării unor masuri destinate încurajării utilizării transportului alternativ, respectiv construirea a 3 stații de capăt si modernizarea a 28 de stații de transport public in comun si achiziționarea a 28 de autobuze hibrid;

- Reducerea până in anul 2024 a deplasărilor cu autoturismul personal cu 14.98% ca urmare a implementării unor măsuri destinate eficientizării și încurajării utilizării transportului public local de persoane (achiziția de autobuze hibride, construirea autobazei pentru gararea mijloacelor de transport)

- Îmbunătățirea spațiului urban prin asigurarea modernizării spațiului verde 2.240mp, plantarea a 48 arbori cu grad ridicat de retenție CO2, instalarea de mobilier urban in aria de implementare, pana in anul 2024

- Creșterea pana in anul 2024 a numărului de utilizatori ai traseelor pietonale cu 4.8% ca urmare a realizării a 6,118 km de trotuare modernizate si instalarea la nivelul ariei de implementare a 95 de buc rasteluri de biciclete in vederea încurajării utilizării modurilor nemotorizate de transport public.

Rezultate

- Lungimea/ suprafața traseelor/ zonelor pietonale/semi-pietonale construite/ modernizate/ extinse (km/kmp): 6,188 km;

- Lungimea/Suprafața infrastructurii rutiere (cu statut de stradă urbană) utilizate prioritar de transportul public de călători în vederea reducerii emisiilor de echivalent CO2 din transport construite/ reabilitate/ modernizate (km/kmp): 1,659 km;

- Lungimea benzilor separate pentru mijloacele de transport public construite/ modernizate/ reabilitate/extinse (km): 1,4 km;

- Lungimea/Suprafața infrastructurii rutiere (cu statut de strada urbana) configurate/reconfigurate pe care se suprapun benzi separate ale transportului public de calatori construite/ extinse/ modernizate (km/kmp): 1,4 km;

- Numar de autobuze hibrid achiziționate: 28 buc;

- Stații de transport public construite/modernizate/reabilitate: 28 stații de transport și 3 stații de capăt;

- Depouri/Autobaze pentru transportul public construite/modernizate/reabilitate/extinse (nr.): 1 buc;

- Parcări de transfer de tip „park and ride” construite (nr./nr. locuri): 1 buc.

E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro, URL: www.pmtgv.ro


www.inforegio.ro Investim in viitorul tau!Proiect selectat in cadrul Programului Operational Regional si co-finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro precum si www.facebook.com/inforegio.ro