73. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 270/29.10.2014 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Târgovişte în consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare din Municipiul Târgovişte

74. Hotarâre privind transformarea unor funcţii publice din cadrul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

75. Hotarâre privind modificarea statului de functii al Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” Târgoviste

76. Hotarâre privind transformarea Centrului de Informare şi Consiliere pentru Tineri în Serviciu de Consiliere şi Informare, în cadrul Directiei de Asistentă Socială

77. Hotarâre privind modificarea organigramei, a statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare ale Clubului Sportiv Municipal Târgovişte

78. Hotarâre privind modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte

79. Hotarâre privind transformarea unor funcţii publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului Târgoviste

80. Hotarâre privind actualizarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Târgovişte

81. Hotarâre privind modificarea Regulamentului regimului finantărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Târgoviste, alocate pentru activitătile nonprofit de interes local, aprobat prin HCL nr. 215/2014

82. Hotarâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

83. Hotarâre privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de persoane fizice din Municipiul Târgovişte

84. Hotarâre privind aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere pe anul 2014 ale S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte

85. Hotarâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte şi reprezentantului S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor  la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgovişte

86. Hotarâre privind aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2014 ale S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte

87. Hotarâre privind aprobarea contului de execuţie pe anul 2014

88. Hotarâre privind aprobarea execuţiei bugetului local la data de 31.03.2015

89. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE CENTRU OFTALMOLOGIC S+P+1”, Târgoviste, str. Cetătii, nr. 24, Dâmbovita, beneficiar S.C. TOP OPTIC S.R.L. si S.C. OPTIC ART S.R.L.

90. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M”,  Târgoviste, str. Berzei, nr. 59, beneficiar STEFAN ELENA LAURA

91. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M”,  Târgoviste, str. Tudor Vladimirescu, nr. 11, beneficiar GRAOR VASILE LUCIAN

92. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti  proiectului : „Reabilitare si modernizare drumuri de interes local în municipiul Târgoviste - Priseaca”- ETAPA 1

93. Hotarâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: „REPARATII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVISTE – PACHET 3”

94. Hotarâre privind casarea unor mijloace fixe aflate în patrimonial Direcţiei de Salubritate şi scoaterea din evidenţa contabilă a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar din Parcul Mihai Bravu

95. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 20,17 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piata 1 Mai

96. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 16,50 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piata 1 Mai

97. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 16,26 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piata 1 Mai

98. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 51 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piata 1 Mai

99. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 10,65 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piata 1 Mai

100. Hotarâre   privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 10,50 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piata 1 Mai

101. Hotarâre   privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 21,35 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piata 1 Mai

102. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spatiu comercial în suprafaţă de 29,23 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piata 1 Mai

103. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spatiu comercial în suprafaţă de 56,62 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piata 1 Mai

104. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spatiu comercial în suprafaţă de 48,15 mp,  situat în Municipiul Târgovişte, Piata 1 Mai

105. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 7 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Independenţei - adiacent bl. 13

106. Hotarâre   privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 7 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Independenţei - adiacent bl. 13

107. Hotarâre   privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 11 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Independenţei - adiacent bl. 13

108. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 6 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Independenţei - zona Baia Comunală

109. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 12 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Radu cel Mare, vis-ŕ-vis de magazinul Diana

110. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 21 mp, situat în Municipiul Târgovişte, la intersecţia dintre str. Radu cel Mare cu str. Diaconu Coresi, adiacent bl. 17

111. Hotarâre   privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 20,12 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Unirii - între bl. 44 - 50

112. Hotarâre   privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 21 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Unirii - între bl. 44 - 50

113. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 42 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Unirii - între bl. 44 – 50

114. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 9 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. prof. Radu Gioglovan - adiacent bl. 56

115. Hotarâre   privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 2 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Dumitru Oprescu - adiacent bl. 26

116. Hotarâre   privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 2 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Tudor Vladimirescu - adiacent bl. 3

117. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 50,25 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în Piaţa Vlad Ţepeş

118. Hotarâre   privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 16 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Unirii - adiacent bl. 71

119. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 8 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Vasile Blendea - adiacent bl. 31D

120. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioada de 12 ani cu posibilitate de prelungire de 6 ani a spatiului ce apartine PT2 MVI, str. Vasile Voiculescu

121. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren, în suprafaţă de 12 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Unirii - adiacent bl. 59

122. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 12 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. I.C.Brătianu, nr. 50

123. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 28,84 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Unirii - adiacent bl. 59 - 60

124. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 49 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Ion Ghica - zona bl. 6

125. Hotarâre privind asocierea dintre judeţul Dâmboviţa prin Consiliul Judetean Dâmbovita, Centrul Judetean de Cultură Dâmbovita si municipiul Târgoviste prin Consiliul Local Municipal Târgoviste, în vederea organizării manifestărilor dedicate zilei de 9 mai - Ziua Europei

 

                                                                                                          

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 270/29.10.2014 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Târgovişte în consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare din Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 29.04.2015, având în vedere:

§  Adresa Liceului Tehnologic de Transporturi Auto ”Mr. Scarlat Lăzureanu” înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 6841 din data de 16.03.2015;

§  Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică Locală prin care propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea HCL nr. 270/29.10.2014 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Târgovişte în consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare din Municipiul Târgovişte;

§  Prevederile art. 96, alin. 2 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 185/2013 referitoare la organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale;

§  Prevederile art. 8, alin. 1, lit.”c” din cuprinsul Metodologiei - cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale, nr. 4619/2004;

§  Prevederile HCL nr. 270/29.10.2014 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Târgovişte în consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare din Municipiul Târgovişte;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 9 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea HCL nr. 270/29.10.2014 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Târgovişte în consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare din Municipiul Târgovişte, în sensul înlocuirii dlui. Focşan Cristian cu dna. BUCĂŢEA EMILIA în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic de Transporturi Auto ”Mr. Scarlat Lăzureanu” (anexa la HCL nr. 270/29.10.2014, capitolul III, pct 14.2)

Art. 2 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Administrație Publică Locală, Bucăţea Emilia şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   73

  Tgv. 29.04.2015

 

                                                                                 

 

HOTĂRÂRE

privind transformarea unor funcţii publice din cadrul

Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.04.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind examenul organizat în vederea promovării în grad profesional superior celui deţinut, a unor funcţionari publici de execuţie din cadrul Direcţiei de Administrarea a Patrimoniului Public şi Privat;

§  Prevederile art. 64 alin. 2 și art. 65 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

§  Prevederile art. 125, alin. 1 din H.G. nr. 611/2008  pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Procesele verbale finale ale examenului de promovare în grad profesional superior celui deţinut;

§  Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă transformarea în cadrul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, ca urmare a promovării în grad profesional, a două funcţii publice de consilier, clasa I, grad profesional principal” în funcţii publice de ”consilier, clasa I, grad profesional superior” și a unei funcții publice de consilier, clasa I, grad profesional asistent în funcție publică de ”consilier, clasa I, grad profesional principal”

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Compartimentul Resurse Umane din cadrul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public Privat şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

         Nr.   74

         Tgv. 29.04.2015

         

                                                                                           

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de functii al

Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” Târgoviste

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi,  29.04.2015, având în vedere :

§ Rapoartele de specialitate ale Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” Târgoviște înregistrate la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 10098 și nr. 10099 din data de 16.04.2015;

§ Prevederile art. 26 din Legea nr. 284/2010, Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 41 – 48 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;                                

§      Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “b” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea statului de functii al Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” Târgoviste, prin transformarea unor funcţii contractuale ca urmare a promovărilor în treaptă/grad profesional, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă modificarea statului de functii al Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” Târgoviste, prin transformarea unor posturi vacante, în vederea ocupării lor prin concurs, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Teatrul Municipal ”Tony Bulandra” Târgoviste şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

          Nr.   75

          Tgv. 29.04.2015

       

 

Anexa 1 la HCL nr. 75/29.04.2015

 

 

Statul de functii al Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” Târgoviste,

urmare a  transformării unor funcţii contractuale prin promovare

 în treaptă/grad profesional

 

 

2 (două) posturi de actor S I se transformă în post de actor S IA;

 

2 (două) posturi de actor S II se transformă în post de actor S I;

 

1 (un) post de muncitor calificat –costumier III se transformă în post de muncitor calificat –costumier II;

 

1 (un) post de muncitor calificat – tâmplar III se transformă în post de muncitor calificat tâmplar II;

 

1 (un) post de muncitor calificat – sunet III se transformă în post de muncitor calificat sunet II;

 

1 (un) post de muncitor calificat – electrician III se transformă în post de muncitor calificat electrician II;

 

1 (un) post de muncitor calificat –mânuitor decor III se transformă în post de muncitor calificat mânuitor decor II;

 

1 (un) post de tehnician-șef producție M I se transformă în post de tehnician-șef producție M IA;

 

 

 

Anexa 2 la HCL nr. 75/29.04.2015

 

 

Statul de functii al Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” Târgoviste,

urmare a transformării unor posturi vacante,

 în vederea ocupării lor prin concurs

 

1 (un) post de regizor scenă M III se transformă în post de regizor scenă-culise M Debutant;

 

1 (un) post de regizor scenă M I se transformă în post de regizor scenă-culise S Debutant;

 

1 (un) post de casier-vânzător bilete M se transformă în post de casier-vânzător bilete M Debutant;

 

1 (un) post de inspector specialitate-șef producție S III se transformă în post de operator lumini S Debutant;

 

1 (un) post de referent literar/marketing cultural S I se transformă în post de referent literar/marketing cultural S Debutant;

 

1 (un) post de regizor artistic  S IA se transformă în post de actor S Debutant;

 

1 (un)  post de actor S II se transformă în post de actor S  Debutant;

                                                                                           

 

HOTĂRÂRE

privind transformarea Centrului de Informare şi Consiliere pentru Tineri în Serviciu de Consiliere şi Informare, în cadrul Directiei de Asistentă Socială

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi,  29.04.2015 având în vedere :

§       Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistență Socială prin care propune adoptarea unei hotărâri privind transformarea Centrului de Informare şi Consiliere pentru Tineri în Servicu de Consiliere şi Informare, în cadrul Direcției de Asistență Socială;

§       Prevederile Legii nr. 197/2012 privind privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale;

§       Prevederile H.G.nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale;

§       Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;                    

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “a” şi lit. “d” şi alin. 6, lit. “a”, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1. Începând cu data de 01.05.2015, se transformă Centrul de Informare şi Consiliere pentru Tineri în Serviciu de Consiliere şi Informare, în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Asistentă Socială, Directia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   76

  Tgv. 29.04.2015

 

                                                                      

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei, a statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare ale Clubului Sportiv Municipal Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 29.04.2015 având în vedere:

·    Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Târgovişte privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Târgovişte;

·    Prevederile H.C.L. nr. 273/2008 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Târgovişte;

·    Prevederile H.C.L. nr. 47/31.03.2015 privind modificarea şi completarea HCL nr. 273/16.07.2008 referitoare la aprobarea înfiinţării Clubului Sportiv Municipal Târgovişte;

·    Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local    Municipal Târgovişte;

·    Prevederile art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 6 din Legea 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă următoarea

 

HOTĂRĂRE :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Clubului Sportiv Municipal Târgovişte, conform anexelor 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri îsi încetează aplicabilitatea.

       Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Clubul Sportiv Municipal Târgovişte, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul municipiului Târgovişte.

          

  Nr.   77

  Tgv. 29.04.2015

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei, a statului de funcţii

şi a regulamentului de organizare şi funcţionare

ale S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.04.2015, având în vedere:

§Raportul de specialitate al S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte prin care se propune modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte;

§   Prevederile H.C.L. nr. 222/04.10.2010 referitoare la înfiinţarea S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte;

§   Prevederile H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a” şi ale alin. 3, lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte, conform anexelor 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                     

Art. 2. Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

          Nr.   78

          Tgv. 29.04.2015

         

 

HOTĂRÂRE

privind transformarea unor funcţii publice din cadrul

              Politiei Locale a Municipiului Târgoviste

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.04.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Poliției Locale prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transformarea unor funcții publice;

§  Prevederile art. 64, alin. 2 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile art. 125, alin. 1, art. 144 şi art. 145 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile art. 41 din H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

§   Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă transformarea a 16 funcţii publice din cadrul Poliției Locale, după cum urmează:

v  15 funcţii publice de “polițist local, clasa III, grad principal” se transformă în funcții publice de “polițist local, clasa III, grad superior”;

v  1 funcție publică de “polițist local, clasa I, grad principal” se transformă în funcție publică de “polițist local, clasa I, grad superior”;

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Poliția Locală a Municipiului Tîrgoviște şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

          Nr.   79

          Tgv. 29.04.2015

         

 

HOTĂRÂRE

privind actualizarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică

 al Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 29.04.2015, avand in vedere:

§  Raportul de specialitate al Poliţiei Locale prin care se propune actualizarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică ;

§  Procesul verbal al Comisiei Locale de Ordine Publică încheiat în data de 24.04.2015;

§  Prevederile art. 29, lit. c şi art. 30, lit. g din Legea nr. 155/2010 - Legea poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului nr. 92/2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine şi siguranţă publică al poliţiei locale;

§  Prevederile H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte ;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1 Se aprobă actualizarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Târgovişte, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Comisia Locală de Ordine Publică, Poliţia Locală, Poliţia Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

          Nr.   80

          Tgv. 29.04.2015

                

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Regulamentului regimului finantărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Târgoviste, alocate pentru activitătile nonprofit de interes local, aprobat prin HCL nr. 215/2014

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 29.04.2015 având în vedere:

§      Raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică;

§      Prevederile art. 4, lit. g din Legea nr. 350/2005 referitoare la regimul finanţării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 544/2001 referitoare la liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art.  36, alin. (2) lit. b) şi d), din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     In temeiul art. 45 alin. 1  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĂRE :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea lit. g  a Capitolului I, lit. C, pct. 10 din Regulamentul regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Târgoviște, pentru activitățile nonprofit de interes local, aprobat prin HCL nr. 215/14.08.2014, astfel:

g)        cofinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie de minimum 10% din valoarea totală a finanţării din partea beneficiarului;

Art. 2 Celelalte prevederi ale Regulamentului regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Târgoviște, alocate pentru activitățile nonprofit de interes local, aprobat prin HCL nr. 215/2014 rămân neschimbate.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică și Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

                                                                                                               

          Nr.   81

          Tgv. 29.04.2015

         

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului

Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor

     la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

 

      Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.04.2015, avand in vedere:

§    Raportul de specialitate întocmit de Direcția Administrație Publică Locală;

§  Adresa Fox Consultants S.R.L. înregistrată la Primăria Târgovişte cu nr. 9942 din data de 15.04.2015 privind lista candidaţilor selectaţi pentru ocuparea posturilor de membri ai Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A. conform Contractului nr. 5078/19.02.2013;

§  Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitare ”APA DÂMBOVIȚA” nr. 140/22.04.2015;

§       Prevederile HCL nr. 149/2007 privind transformarea R.A.G.C. Târgovişte în S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., cu modificările şi completările ulterioare;

§       Prevederile art. 125 alin (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§       Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

§       Prevederile HCL nr. 246/2012 referitoare la implementarea guvernantei corporative la societatile comerciale la care municipiul Targoviste este actionar unic, majoritar sau la care deţine controlul; 

§      Prevederile art. 4, alin. 1, lit. d din O.G. nr. 26/2013 privind intarirea discilinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitatile administrativ–teritoriale sunt actionari majoritari, cu modificarile și completarile ulterioare ;

§       Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte 

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., din data de 25.05.2015, ora 1400, în care se va supune spre aprobare punctul de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, reprezentantul Municipiului Târgovişte în A.G.A. la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., dl. Ciocîrlan Adrian - Dumitru  şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.                                                                                                                

                                                                          

          Nr.   82

          Tgv. 29.04.2015

 

 

Municipiul Târgovişte                                  Anexa nr. 1 la H.C.L nr. 82/29.04.2015

Consiliul Local                                                                                                                    

 

 

                                                  PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale Ordinare din data 25.05.2015 a S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE–DÂMBOVIŢA S.A.

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 213/14.08.2014, CIOCÎRLAN ADRIAN - DUMITRU, fiul lui Dumitru şi Maria, născut la data de 04.11.1989, domiciliat în Târgovişte, str. Dr. Benone Georgescu, nr. 9, posesor al C.I. seria DD nr. 514357 eliberata de SPCLEP Târgovişte la data de 10.11.2010 să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 15.05.2015 pentru punctul de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.      Să numească, pentru restul de mandat, respectiv până la 30.05.2018, pe domnul OLARU MARIN membru al Consiliului de Administraţie al S.C. Compania de Apă Târgovişte-Dâmboviţa S.A.

 

 

     Pentru  ______X_____         Împotrivă____________       Abţinere___________

 

  

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de persoane fizice din Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinţă ordinară, astăzi, 29.04.2015, avand în vedere:

§ Raportul de specialitate al Serviciului Impozite şi Taxe din cadrul Direcţiei Economice prin care solicită adoptarea unei hotărâri privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de persoane fizice din Municipiul Targoviste;

§Prevederile art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

§Prevederile art. 125, alin. 2, Cap. IV din O.G. nr. 92/2003 – Codul de Procedura Fiscala – republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

§Prevederile HCL 187/2007 cu privire la procedura de acordare a facilitatilor fiscale persoanelor fizice;

§Prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

§Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36  alin. 2 lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRĂRE :

 

Art. 1 Se acordă înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate la Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Târgovişte, de 5 (cinci) persoane fizice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  2  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică - Serviciul Impozite şi Taxe si, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviste.

 

          Nr.   83

          Tgv. 29.04.2015

         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere

pe anul 2014 ale S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.04.2015 având în vedere:

§ Raportul de specialitate privind aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere pe anul 2014 ale S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte;

§   Prevederile art. 11 lit. a şi e din Actul constitutiv al S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte;

§   Prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 194, alin. 1, lit. „a” şi ale art. 1961, alin. 1 din Legea nr. 31/1990 referitoare la societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “c”, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „adin Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art.1 Se aprobă bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere pe anul 2014 ale S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. Municipal Security S.R.L., Direcţia Economică, şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.   

 

          Nr.   84

          Tgv. 29.04.2015

         

 

HOTARARE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte şi reprezentantului S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor  la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgovişte

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.04.2015, avand in vedere:

§    Raportul de specialitate întocmit de S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.;

§    Prevederile HCL nr. 22/10.01.2011 referitoare la aprobarea participării S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte în calitate de acţionar la constituirea S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.;

§    Prevederile HCL nr. 44/28.02.2013 referitoare la desemnarea reprezentantului Consiliului Local Municipal Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., precum şi a mandatului acestuia;

§    Prevederile art. 125 alin (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile art. 17, alin. 3 și art. 18 din Actul constitutiv al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

       În temeiul art. 45, alin.1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste şi a reprezentantului S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurilor speciale prevăzute în Anexa nr. 1a şi Anexa nr. 1b care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, reprezentantul Municipiului Târgovişte în AGA la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dl. Sandu Mihai – Silviu, reprezentantul S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Târgovişte în AGA la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dl. Badea Dănuţ şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                   

          Nr.   85

          Tgv. 29.04.2015

 

Municipiul Târgovişte                                  Anexa 1a a H.C.L. nr. 85/29.04.2015

Consiliul Local                                                                                                                    

                                            

   PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor

 la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 44/2013, dl. SANDU MIHAI - SILVIU, identificat cu C.I., seria DD, nr. 586523 exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.      Să aprobe situatiile financiare ale S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. pentru anul 2014

 

Pentru  _____X______  Împotrivă____________ Abţinere___________     

 

 

2.      Să aprobe realizarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. pentru anul 2014

 

Pentru  _____X______  Împotrivă____________ Abţinere___________   

 

 

3. Să aprobe repartizarea profitului societății în exercițiul financiar 2014 

 

Pentru  _____X______  Împotrivă____________ Abţinere___________   

 

 

4.      Să modifice Actul Constitutiv al societății prin introducerea ca domeniu secundar activitatea de ”Cercetare dezvoltare în alte științe naturale și inginerie”, identificată cu codul CAEN 7219

 

Pentru  ____X_______  Împotrivă____________ Abţinere___________     

 

 

 

Municipiul Târgovişte                                  Anexa 1b a H.C.L. nr. 85/29.04.2015

Consiliul Local                                                                                                                    

 

                                                PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor

 la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul S.C. ECO–SAL 2005 S.A. Târgovişte, numit prin HCL nr. 22/10.01.2011, dl. BADEA DĂNUŢ, posesor al C.I. seria DD, nr. 457387, exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

 

1.     Să aprobe situațiile financiare ale S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. pentru anul 2014

 

Pentru  _____X______  Împotrivă____________ Abţinere___________     

 

 

2.     Să aprobe realizarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. pentru anul 2014

 

Pentru  _____X______  Împotrivă____________ Abţinere___________   

 

 

3. Să aprobe repartizarea profitului societății în exercițiul financiar 2014 

 

Pentru  _____X______  Împotrivă____________ Abţinere___________   

 

 

4.     Să modifice Actul Constitutiv al societății prin introducerea ca domeniu secundar activitatea de ”Cercetare dezvoltare în alte științe naturale și inginerie”, identificată cu codul CAEN 7219

 

Pentru  _____X______  Împotrivă____________ Abţinere___________     

 

                                                                                                               

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2014

ale S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.04.2015, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al S.C. ECO - SAL 2005 S.A. prin care se propune aprobarea situaţiilor financiare, notelor explicative, politicilor contabile, raportului Comisiei de Cenzori, raportului Consiliului de Administrație și raportulului conducerii societății pentru anul 2014;

§  Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviste;

§    Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “c”, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „adin Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă situaţiile financiare (bilanț, cont de profit și pierdere), notele explicative și politicile contabile pentru anul 2014 ale S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte, conform Anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă raportul Comisiei de Cenzori și raportul Consiliului de Administrație pentru anul 2014 ale S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte, conform Anexelor  3 și 4  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. ECO – SAL 2005 S.A. şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

          Nr.   86

          Tgv. 29.04.2015

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de execuţie pe anul 2014

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 29.04.2015, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 10.319/20.04.2015 privind aprobarea contului de execuţie la data de 31.12.2014 şi notele explicative la situaţiile financiare la data de 31.12.2014;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte ;

§   Prevederile art 57 si 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 36 alin. 2,  lit. „b” şi alin. 4,  lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   În temeiul art. 45 alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Contul de execuţie a bugetului local întocmit la data de 31.12.2014, conform anexelor 1A, 1B, 1C, 1D, 1E şi 1F  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Contul de execuţie a bugetului împrumuturilor externe şi interne la data de  31.12.2014, conform anexelor 2A, şi 2B care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă  situaţiile financiare la data de 31.12.2014 (Bilanţ la 31.12.2014, Contul de rezultat patrimonial la 31.12.2014, Situaţia fluxurilor de trezorerie la 31.12.2014, Situaţia fluxurilor de trezorerie la 31.12.2014 - Bănci, Disponibil din mijloace cu destinaţie specială la 31.12.2014, Situaţia activelor şi datoriilor instituţiilor publice la 31.12.2014, Situatia  modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor la 31.12.2014, Situaţia activelor fixe amortizabile la 31.12.2014, Situaţia activelor fixe neamortizabile la 31.12.2014, Plăţi restante la 31.12.2014, Contul de execuţie a donaţiilor şi sponsorizărilor, Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare la data de 31.12.2014, Situaţia unor indicatori referitori la protecţia copilului şi a persoanelor cu handicap la data de 31.12.2014).

Art. 4 Se aprobă conturile de execuţie aferente instituţiilor din subordinea Consiliului Local Municipal Târgovişte, conform anexelor 3 şi 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

          Nr.   87

          Tgv.  29.04.2015

          

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuţiei bugetului local la data de 31.03.2015

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 29.04.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 10730/23.04.2015 privind aprobarea contului de executie la data de 31.03.2015;

§  Prevederile art 49, alin.12 şi alin.13 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „b” si alin. 4 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45 alin. 2 lit. „a” din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Contul de execuţie a bugetului local întocmit la data de 31.03.2015, conform anexelor 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obliga Primarul, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

     Nr.   88

           Tgv.  29.04.2015

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

 „CONSTRUIRE CENTRU OFTALMOLOGIC S+P+1”,

 Târgoviste, str. Cetătii, nr. 24, Dâmbovita,

 beneficiar S.C. TOP OPTIC S.R.L. si S.C. OPTIC ART S.R.L.

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.04.2015, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru CONSTRUIRE CENTRU OFTALMOLOGIC S+P+1”, Târgoviște, str. Cetății, nr. 24, Dâmbovița, beneficiar S.C. TOP OPTIC S.R.L. și S.C. OPTIC ART S.R.L.;

§   Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE CENTRU OFTALMOLOGIC S+P+1”, Târgoviște, str. Cetății, nr. 24, Dâmbovița, beneficiar S.C. TOP OPTIC S.R.L. și S.C. OPTIC ART S.R.L.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

        

  Nr.   89

  Tgv. 29.04.2015

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M”,

 Târgoviste, str. Berzei, nr. 59,

 beneficiar STEFAN ELENA LAURA

 

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.04.2015, având in vedere:

§    Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M”, Târgoviște, str. Berzei, nr. 59, beneficiar ȘTEFAN ELENA LAURA;

§   Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M”, Târgoviște, str. Berzei, nr. 59, beneficiar ȘTEFAN ELENA LAURA.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  Nr.   90

  Tgv. 29.04.2015

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M”,

 Târgoviste, str. Tudor Vladimirescu, nr. 11,

 beneficiar GRAOR VASILE LUCIAN

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.04.2015, având in vedere:

§    Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M”, Târgoviște, str. Tudor Vladimirescu, nr. 11, beneficiar GRAOR VASILE LUCIAN;

§   Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M”, Târgoviște, str. Tudor Vladimirescu, nr. 11, beneficiar GRAOR VASILE LUCIAN.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

  Nr.   91

  Tgv. 29.04.2015

 

                                                                                 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti  proiectului : „Reabilitare si modernizare drumuri de interes local în municipiul Târgoviste - Priseaca”- ETAPA 1

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.04.2015, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al  Direcţiei Tehnice prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr 10/10.01.2011 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți  proiectului : Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în municipiul Târgoviște - Priseaca”;

§   Prevederile Programului „Reabilitare și modernizare -10.000 km drumuri dr interes județean și drumuri de interes local”

§    Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile H.G. nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile O.U.G nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Ordinului nr. 158/14.01.2015 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013;

§    Prevederile O.G. 43/1997 privind regimul juridic drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile O.G 7/2010 privind modificarea și completarea O.G. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor;

§    Prevederile H.C.L. nr. 10/10.01.2011 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți  proiectului: Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în municipiul Târgoviște - Priseaca”

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” și “e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate aferent proiectului: Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în municipiul Târgoviște - Priseaca”- etapa 1.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți proiectului „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în municipiul Târgoviște - Priseaca” - etapa 1, după cum urmează:

Indicatori tehnici:

 

v   Lungime totală străzi L= 2843,37 ml, S=14.216,85 mp, din care:

 

v   Soarelui, L = 1341,25 m; l = 5.00 m; S= 6706,25 mp;

v   Prisecii, L = 520 m; l = 5.00 m; S=2600,00 mp;

v   Dâmboviţei, L = 550 m; l = 5.00 m; S=2750,00 mp;

v   Câmpului, L = 432,12 m; l = 5.00 m; S=2160,60 mp

 

Durata de realizare a investiţiei este de 12 de luni

 

Indicatori economici: (Valori inclusiv TVA)

 

v   Valoare totală proiect : 3.206,57 mii  lei din care:

                                C+M:  2.813,12  mii lei

 

Art. 3 Sursele de finanţare ale proiectului sunt bugetul de stat, bugetul local și alte surse atrase.

Art. 4   H.C.L. nr. 10/10.01.2011 se modifică în mod corespunzător.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște

 

 Nr.   92

 Tgv. 29.04.2015

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: „REPARATII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVISTE – PACHET 3”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.04.2015, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr. 168/24.05.2012 referitoare la aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: „REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET 3”;

§   Adresa nr. 8935/17.04.2015 prin care s-a solicitat Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat includerea în programul de reparaţii curente pe anul 2015 a străzii Ion Ghica şi Calea Ploieşti;

§   Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile O.U.G nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Regulamentului de aplicare al O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 413/26.06.2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;

§   Prevederile H.C.L. nr. 168/24.05.2012 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: „REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET 3”;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

        În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru proiectul: „REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET 3”.

Străzile Ion Ghica şi Calea Ploieşti vor fi incluse în programul de reparaţii curente pe anul 2015 al Direcţiei de Administrarea a Patrimoniului Public şi Privat.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru proiectul „REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET 3”, după cum urmează:

Indicatori tehnici:

Rețeaua stradală care face obiectul acestei investiții, are o lungime totală de  2,709 km și o suprafață de  26.495 mp, din care:

 

Denumire stradă

Lungime ( m)

Lățime (m)

Suprafață (mp)

Sârbilor

1104

4.00-7.00

11.209

Grădinari

570

6.00

5.692

Legumelor

607

6.00

6.260

Barbu Lăutaru

428

6.00

3.334

 

Lucrările care stau la baza realizării investiției sunt:

Ř      Rectificări minore ale traseului în plan și profil longitudinal;

Ř      rectificări ale pantelor transversale;

Ř      reparații în zona locurilor de parcare;

Ř      frezarea și îndepărtarea îmbrăcăminții bituminoase degradate;

Ř      decaparea și îndepărtarea stratului de fundație al drumului considerat corespunzător ;

Ř      reparații ale trotuarelor existente și realizarea de trotuare noi;

Ř      lucrări privind siguranța circulației;

Ř      asigurarea scurgerii apelor;

Ř      adaptarea gurilor de canal, răsuflătorilor de gaze și a căminelor de vizitare la noile cote proiectate.

Durata de execuție a proiectului este de 12 luni.

 

Indicatori economici : (Valori inclusiv TVA)

Valoare totală proiect: 6.084,83 mii lei din care:

                        C+M: 5.358,63 mii lei

            Art. 3 Sursele de finanţare ale proiectului: bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 4 Începând cu data prezentei H.C.L. nr. 168/24.05.2012 îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

 Nr.   93

 Tgv. 29.04.2015

 

 

HOTĂRÂRE

privind casarea unor mijloace fixe aflate în patrimoniul

Direcţiei de Salubritate şi scoaterea din evidenţa contabilă a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar din Parcul Mihai Bravu

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.04.2015, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei de Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind casarea unor mijloace fixe aflate în patrimonial Direcţiei de Salubritate şi scoaterea din evidenţa contabilă a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar din Parcul Mihai Bravu;

§      Prevederile Legii Contabilităţii, nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;

§      Prevederile H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 966/1998 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice;

§      Prevederile O.G. nr. 22/1996 privind actualizarea şi completarea regimului general al contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c şi cele ale  art. 45, alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă casarea mijloacelor fixe aflate în patrimoniul Direcţiei de Salubritate, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă scoaterea din evidenţa contabilă a Direcţiei de Salubritate a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar din Parcul Mihai Bravu conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Salubritate, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului.

       

  Nr.   94

  Tgv. 29.04.2015

 

 

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de

 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 20,17 mp, situat în Municipiul Târgovişte,

Piata 1 Mai

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.04.2015, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 20,17 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piața 1 Mai;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi 307/2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 20,17 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piața 1 Mai, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Răducanu Tudorică

Păunescu Andrei

Pantea Viorel

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 55 lei/mp/lună.

Art. 4 Depăşirea suprafeţei care face obiectul închirierii/concesiunii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere/ concesiune, din partea municipiului Târgovişte.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.                               

      

                      Nr.   95

                      Tgv. 29.04.2015

 

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de

2 ani, a unui teren în suprafaţă de 16,50 mp, situat în Municipiul Târgovişte,

Piata 1 Mai

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.04.2015, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 16,50 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piața 1 Mai;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi 307/2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 16,50 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piața 1 Mai, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Răducanu Tudorică

Păunescu Andrei

Pantea Viorel

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 55 lei/mp/lună.

Art. 4 Depăşirea suprafeţei care face obiectul închirierii/concesiunii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere/ concesiune, din partea municipiului Târgovişte.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                                                                                              

   Nr.  96

  Tgv.29.04.2015

           

 

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de

 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 16,26 mp, situat în Municipiul Târgovişte,

Piata 1 Mai

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.04.2015, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 16,26 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piața 1 Mai;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi 307/2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 16,26 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piața 1 Mai, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Răducanu Tudorică

Păunescu Andrei

Pantea Viorel

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 55 lei/mp/lună.

Art. 4 Depăşirea suprafeţei care face obiectul închirierii/concesiunii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere/ concesiune, din partea municipiului Târgovişte.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   97

  Tgv. 29.04.2015

 

 

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de

 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 51 mp, situat în Municipiul Târgovişte,

Piata 1 Mai

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.04.2015, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 51 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piața 1 Mai;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi 307/2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 51 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piața 1 Mai, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Răducanu Tudorică

Păunescu Andrei

Pantea Viorel

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 55 lei/mp/lună.

Art. 4 Depăşirea suprafeţei care face obiectul închirierii/concesiunii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere/ concesiune, din partea municipiului Târgovişte.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.  98

  Tgv.29.04.2015

 

 

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de

 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 10,65 mp, situat în Municipiul Târgovişte,

Piata 1 Mai

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.04.2015, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 10,65 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piața 1 Mai;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi 307/2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 10,65 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piața 1 Mai, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Răducanu Tudorică

Păunescu Andrei

Pantea Viorel

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 55 lei/mp/lună.

Art. 4 Depăşirea suprafeţei care face obiectul închirierii/concesiunii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere/ concesiune, din partea municipiului Târgovişte.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr. 99 

  Tgv. 29.04.2015

 

 

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de

 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 10,50 mp, situat în Municipiul Târgovişte,

Piata 1 Mai

 

        Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.04.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 10,50 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piața 1 Mai;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi 307/2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 10,50 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piața 1 Mai, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Răducanu Tudorică

Păunescu Andrei

Pantea Viorel

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 55 lei/mp/lună.

Art. 4 Depăşirea suprafeţei care face obiectul închirierii/concesiunii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere/ concesiune, din partea municipiului Târgovişte.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.  100

  Tgv.29.04.2015

 

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de

 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 21,35 mp, situat în Municipiul Târgovişte,

Piata 1 Mai

 

        Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.04.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 21,35 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piața 1 Mai;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi 307/2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 21,35 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piața 1 Mai, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Răducanu Tudorică

Păunescu Andrei

Pantea Viorel

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 55 lei/mp/lună.

Art. 4 Depăşirea suprafeţei care face obiectul închirierii/concesiunii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere/ concesiune, din partea municipiului Târgovişte.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.  101

  Tgv. 29.04.2015

 

 

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de

 2 ani, a unui spatiu comercial în suprafaţă de 29,23 mp,

 situat în Municipiul Târgovişte, Piata 1 Mai

 

        Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.04.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafaţă de 29,23 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piața 1 Mai, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare și nealimentare;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi 307/2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafaţă de 29,23 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piața 1 Mai, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare și nealimentare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Răducanu Tudorică

Păunescu Andrei

Pantea Viorel

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 60 lei/mp/lună.

Art. 4 Depăşirea suprafeţei care face obiectul închirierii/concesiunii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere/ concesiune, din partea municipiului Târgovişte.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.                              

                                                                                           

  Nr.   102

  Tgv. 29.04.2015

 

 

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de

 2 ani, a unui spatiu comercial în suprafaţă de 56,62 mp,

situat în Municipiul Târgovişte, Piata 1 Mai

 

        Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.04.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafaţă de 56,62 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piața 1 Mai, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare și nealimentare;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi 307/2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spatiu comercial în suprafaţă de 56,62 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piața 1 Mai, în vederea desfăşurării activităţii de comert cu produse alimentare si nealimentare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Răducanu Tudorică

Păunescu Andrei

Pantea Viorel

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 60 lei/mp/lună.

Art. 4 Depăşirea suprafeţei care face obiectul închirierii/concesiunii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere/ concesiune, din partea municipiului Târgovişte.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                                                                    

  Nr.   103

  Tgv. 29.04.2015

 

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de

 2 ani, a unui spatiu comercial în suprafaţă de 48,15 mp,

 situat în Municipiul Târgovişte, Piata 1 Mai

 

        Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.04.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafaţă de 48,15 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piața 1 Mai, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare și nealimentare;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi 307/2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafaţă de 48,15 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piața 1 Mai, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare și nealimentare;

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Răducanu Tudorică

Păunescu Andrei

Pantea Viorel

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 60 lei/mp/lună.

Art. 4 Depăşirea suprafeţei care face obiectul închirierii/concesiunii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere/ concesiune, din partea municipiului Târgovişte.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.                              

                                                                                           

  Nr.  104

  Tgv29.04.2015

 

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de

 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 7 mp, situat în Municipiul Târgovişte,

Bdul. Independenţei - adiacent bl. 13

 

        Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.04.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 7 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Independenţei - adiacent bl. 13, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi 307/2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 7 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Independenţei - adiacent bl. 13, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Răducanu Tudorică

Păunescu Andrei

Pantea Viorel

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 44 lei/mp/lună.

Art. 4 Depăşirea suprafeţei care face obiectul închirierii/concesiunii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere/ concesiune, din partea municipiului Târgovişte.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.                       

                                                                        

  Nr.   105

  Tgv. 29.04.2015

 

           

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de

 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 7 mp, situat în Municipiul Târgovişte,

Bdul. Independenţei - adiacent bl. 13

 

        Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.04.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 7 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Independenţei - adiacent bl. 13, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi 307/2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 7 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Independenţei - adiacent bl. 13, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Răducanu Tudorică

Păunescu Andrei

Pantea Viorel

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 44 lei/mp/lună.

Art. 4 Depăşirea suprafeţei care face obiectul închirierii/concesiunii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere/ concesiune, din partea municipiului Târgovişte.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                                                                             

  Nr.  106

  Tgv.29.04.2015

 

 

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de

 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 11 mp, situat în Municipiul Târgovişte,

 Bdul. Independenţei - adiacent bl. 13

 

        Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.04.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 11 mp,situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Independenţei - adiacent bl. 13, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi 307/2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 11 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Independenţei - adiacent bl. 13, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Răducanu Tudorică

Păunescu Andrei

Pantea Viorel

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 44 lei/mp/lună.

Art. 4 Depăşirea suprafeţei care face obiectul închirierii/concesiunii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere/ concesiune, din partea municipiului Târgovişte.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                                                                             

  Nr.   107

  Tgv. 29.04.2015

           

 

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de

 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 6 mp, situat în Municipiul Târgovişte,

Bdul. Independenţei - zona Baia Comunală

 

        Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.04.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 6 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Independenţei - zona Baia Comunală, în vederea desfăşurării activităţii de prestări servicii (înrămări fotografii);

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi 307/2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 6 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Independenţei - zona Baia Comunală, în vederea desfăşurării activităţii de prestări servicii (înrămări fotografii).

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Răducanu Tudorică

Păunescu Andrei

Pantea Viorel

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 33 lei/mp/lună.

Art. 4 Depăşirea suprafeţei care face obiectul închirierii/concesiunii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere/ concesiune, din partea municipiului Târgovişte.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.                                                          

         

  Nr.   108

  Tgv. 29.04.2015

           

 

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de

 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 12 mp, situat în Municipiul Târgovişte,

str. Radu cel Mare, vis-ŕ-vis de magazinul Diana

 

        Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.04.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 12 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Radu cel Mare, vis-ŕ-vis de magazinul Diana, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi 307/2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 12 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Radu cel Mare, vis-ŕ-vis de magazinul Diana, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Răducanu Tudorică

Păunescu Andrei

Pantea Viorel

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 38 lei/mp/lună.

Art. 4 Depăşirea suprafeţei care face obiectul închirierii/concesiunii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere/ concesiune, din partea municipiului Târgovişte.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                                                                             

  Nr.  109

  Tgv. 29.04.2015

  

 

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de

 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 21 mp, situat în Municipiul Târgovişte,

la intersecţia dintre str. Radu cel Mare cu str. Diaconu Coresi, adiacent bl. 17

 

        Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.04.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 21 mp, situat în Municipiul Târgovişte, la intersecţia dintre str. Radu cel Mare cu str. Diaconu Coresi, adiacent bl. 17, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi 307/2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 21 mp, situat în Municipiul Târgovişte, la intersecţia dintre str. Radu cel Mare cu str. Diaconu Coresi, adiacent bl. 17, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Răducanu Tudorică

Păunescu Andrei

Pantea Viorel

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 38 lei/mp/lună.

Art. 4 Depăşirea suprafeţei care face obiectul închirierii/concesiunii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere/ concesiune, din partea municipiului Târgovişte.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                                                                  

  Nr.   110

  Tgv. 29.04.2015

 

 

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de

 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 20,12 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Unirii - între bl. 44 - 50

 

        Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.04.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 20,12 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Unirii - între bl. 44 - 50, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi 307/2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 20,12 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Unirii - între bl. 44 - 50, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Răducanu Tudorică

Păunescu Andrei

Pantea Viorel

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 44 lei/mp/lună.

Art. 4 Depăşirea suprafeţei care face obiectul închirierii/concesiunii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere/ concesiune, din partea municipiului Târgovişte.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Arhitect Șef, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

            Nr.   111

            Tgv. 29.04.2015

 

 

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de

 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 21 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Unirii - între bl. 44 - 50

 

        Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.04.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 20,12 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Unirii - între bl. 44 - 50, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi 307/2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 21 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Unirii - între bl. 44 - 50, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Răducanu Tudorică

Păunescu Andrei

Pantea Viorel

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 44 lei/mp/lună.

Art. 4 Depăşirea suprafeţei care face obiectul închirierii/concesiunii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere/ concesiune, din partea municipiului Târgovişte.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Arhitect Șef, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                   

  Nr.   112

  Tgv. 29.04.2015

           

 

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de

 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 42 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Unirii - între bl. 44 - 50

 

        Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.04.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 42 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Unirii - între bl. 44 - 50, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi 307/2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 42 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Unirii - între bl. 44 - 50, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Răducanu Tudorică

Păunescu Andrei

Pantea Viorel

Art. 3  Preţul de început al licitaţiei este de 44 lei/mp/lună.

Art. 4 Depăşirea suprafeţei care face obiectul închirierii/concesiunii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere/ concesiune, din partea municipiului Târgovişte.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                                             

  Nr.   113

  Tgv. 29.04.2015

           

 

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de

 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 9 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. prof. Radu Gioglovan - adiacent bl. 56

 

        Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.04.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 9 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. prof. Radu Gioglovan - adiacent bl. 56, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi 307/2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 9 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. prof. Radu Gioglovan - adiacent bl. 56, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Răducanu Tudorică

Păunescu Andrei

Pantea Viorel

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 38 lei/mp/lună.

Art. 4 Depăşirea suprafeţei care face obiectul închirierii/concesiunii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere/ concesiune, din partea municipiului Târgovişte.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Arhitect Șef, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                                               

  Nr.   114

  Tgv. 29.04.2015

 

 

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de

 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 2 mp, situat în Municipiul Târgovişte,

str. Dumitru Oprescu - adiacent bl. 26

 

        Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.04.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 2 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Dumitru Oprescu - adiacent bl. 26, în vederea amplasării unui container metalic, pentru echipamente de telefonie digitală;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi 307/2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 2 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Dumitru Oprescu - adiacent bl. 26, în vederea amplasării unui container metalic, pentru echipamente de telefonie digitală.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Răducanu Tudorică

Păunescu Andrei

Pantea Viorel

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 44 lei/mp/lună.

Art. 4 Depăşirea suprafeţei care face obiectul închirierii/concesiunii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere/ concesiune, din partea municipiului Târgovişte.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Arhitect Șef, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                            

  Nr.   115

  Tgv. 29.04.2015

 

 

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de

 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 2 mp, situat în Municipiul Târgovişte,

Bdul. Tudor Vladimirescu - adiacent bl. 3

 

        Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.04.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 2 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Tudor Vladimirescu - adiacent bl. 3, în vederea amplasării unui container metalic, pentru echipamente de telefonie digitală;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi 307/2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2 si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 2 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Tudor Vladimirescu - adiacent bl. 3, în vederea amplasării unui container metalic, pentru echipamente de telefonie digitală.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Răducanu Tudorică

Păunescu Andrei

Pantea Viorel

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 44 lei/mp/lună.

Art. 4 Depăşirea suprafeţei care face obiectul închirierii/concesiunii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere/ concesiune, din partea municipiului Târgovişte.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Arhitect Șef, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.                    

                                                                                

  Nr.   116

  Tgv. 29.04.2015

  

 

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de

 2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 50,25 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în Piaţa Vlad Ţepeş

 

        Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.04.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 50,25 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în Piaţa Vlad Ţepeş;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi 307/2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 50,25 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în Piaţa Vlad Ţepeş.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Răducanu Tudorică

Păunescu Andrei

Pantea Viorel

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 19 lei/mp/lună.

Art. 4 Depăşirea suprafeţei care face obiectul închirierii/concesiunii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere/ concesiune, din partea municipiului Târgovişte.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.        

 

 Nr.  117

 Tgv. 29.04.2015

           

 

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de

 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 16 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Unirii - adiacent bl. 71

 

        Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.04.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 16 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Unirii - adiacent bl. 71, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi 307/2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 16 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Unirii - adiacent bl. 71, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Răducanu Tudorică

Păunescu Andrei

Pantea Viorel

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 44 lei/mp/lună.

Art. 4 Depăşirea suprafeţei care face obiectul închirierii/concesiunii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere/ concesiune, din partea municipiului Târgovişte.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Arhitect Șef, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.                   

                                                                        

  Nr.   118

  Tgv. 29.04.2015

 

 

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de

 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 8 mp, situat în Municipiul Târgovişte,

str. Vasile Blendea - adiacent bl. 31D

 

        Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.04.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 8 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Vasile Blendea - adiacent bl. 31D, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi 307/2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 8 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Vasile Blendea - adiacent bl. 31D, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Răducanu Tudorică

Păunescu Andrei

Pantea Viorel

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 38 lei/mp/lună.

Art. 4 Depăşirea suprafeţei care face obiectul închirierii/concesiunii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere/ concesiune, din partea municipiului Târgovişte.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                                           

  Nr.   119

  Tgv. 29.04.2015

       

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioada de 12 ani cu posibilitate de prelungire de 6 ani a spatiului ce apartine

PT2 MVI, str. Vasile Voiculescu

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 29.04.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioada de 30 ani cu posibilitate de prelungire de 15 ani a spatiului ce apartine PT2 MVI, str. Vasile Voiculescu;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§  Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. 169/26.03.2009 privind stabilirea redevenţei minime de pornire a licitaţiei pentru concesionarea spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 12 ani cu posibilitate de prelungire de 6 ani a spatiului ce apartine PT2 MVI, str. Vasile Voiculescu.

 Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Răducanu Tudorică

Păunescu Andrei

Pantea Viorel

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 5 euro/mp/an.

Art. 4 Suprafața care va fi scoasă la licitație și pentru care va fi încheiat contractul va fi definitivă după realizarea unei ridicări topografice.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.         

         

  Nr.   120

  Tgv. 29.04.2015

 

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren, în suprafaţă de 12 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Unirii - adiacent bl. 59

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 29.04.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren, în suprafaţă totală de 12 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Unirii - adiacent bl. 59, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§  Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi nr. 307/17.12.2014 privind stabilirea taxelor locale pentru anul 2015;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren, în suprafaţă totală de 12 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Unirii - adiacent bl. 59, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ, conform planului de amplasament anexat.

 Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Răducanu Tudorică

Păunescu Andrei

Pantea Viorel

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 110 lei/mp/an.

Art. 4 Depăşirea suprafeţei care face obiectul închirierii/concesiunii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere/ concesiune, din partea municipiului Târgovişte.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.                                                                     

                                                                                           

  Nr.   121

  Tgv.29.04.2015

 

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 12 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. I.C.Brătianu, nr. 50

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 29.04.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren, în suprafaţă totală de 12 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. I.C.Brătianu, nr. 50, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§  Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi nr. 307/17.12.2014 privind stabilirea taxelor locale pentru anul 2015;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă totală de 12 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. I.C.Brătianu, nr. 50, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ, conform planului de amplasament anexat.

 Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Răducanu Tudorică

Păunescu Andrei

Pantea Viorel

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 110 lei/mp/an.

Art. 4 Depăşirea suprafeţei care face obiectul închirierii/concesiunii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere/ concesiune, din partea municipiului Târgovişte.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.                   

                                                                                  

  Nr.   122

  Tgv. 29.04.2015

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 28,84 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Unirii - adiacent bl. 59 - 60

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 29.04.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren, în suprafaţă totală de 28,84 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Unirii - adiacent bl. 59 - 60, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§  Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi nr. 307/.2014 privind stabilirea taxelor locale pentru anul 2015;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren, în suprafaţă totală de 28,84 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Unirii - adiacent bl. 59 - 60, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ, conform planului de amplasament anexat.

 Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Răducanu Tudorică

Păunescu Andrei

Pantea Viorel

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 110 lei/mp/an.

Art. 4 Depăşirea suprafeţei care face obiectul închirierii/concesiunii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere/ concesiune, din partea municipiului Târgovişte.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.                         

                                                                                  

  Nr.   123

  Tgv. 29.04.2015

                

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 49 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Ion Ghica - zona bl. 6

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 29.04.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren, în suprafaţă de 49 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Ion Ghica - zona bl. 6, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ şi terasă;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§  Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi nr. 307/.2014 privind stabilirea taxelor locale pentru anul 2015;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren, în suprafaţă de 49 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Ion Ghica - zona bl. 6, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ şi terasă, conform planului de amplasament anexat.

 Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Răducanu Tudorică

Păunescu Andrei

Pantea Viorel

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 110 lei/mp/an.

Art. 4 Depăşirea suprafeţei care face obiectul închirierii/concesiunii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere/ concesiune, din partea municipiului Târgovişte.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.                         

                                                                      

  Nr.   124

  Tgv. 29.04.2015

 

                                                                                                                  

HOTĂRÂRE

privind asocierea dintre judeţul Dâmboviţa prin Consiliul Judetean Dâmbovita, Centrul Judetean de Cultură Dâmbovita si municipiul Târgoviste prin Consiliul Local Municipal Târgoviste, în vederea organizării manifestărilor dedicate zilei de 9 mai - Ziua Europei

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.04.2015, având in vedere: 

§   Raportul de specialitate nr. 11079 din data de 28.04.2015 al Cabinetului Primarului prin care se propune asocierea dintre judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Județean Dâmbovița, Centrul Județean de Cultură Dâmbovița și Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local Municipal Târgoviște în vederea organizării manifestărilor dedicate zilei de 9 mai - Ziua Europei;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 6, lit.”a”, pct. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă asocierea dintre judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Județean Dâmbovița, Centrul Județean de Cultură Dâmbovița și Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local Municipal Târgoviște, în vederea organizării manifestărilor dedicate zilei de 9 mai - Ziua Europei.

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște, viceprimar jr. Daniel-Cristian Stan semneze acordul de asociere, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă devizul estimativ al manifestărilor prilejuite de Ziua Europei, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia   Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

     

  Nr.   125

  Tgv. 29.04.2015