Home - Relatii cu publicul - Acte emise de primarie - Intocmirea dosarului pt. ... Centrul de zi pt.copii cu dizabilitati


ACTELE NECESARE INTOCMIRII DOSARULUI
PENTRU BENEFICIEREA DE SERVICII OFERITE DE
CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU DIZABILITATI

- Cerere tip;
- Certificat de orientare scolara si profesionala (copie);
- Certificat de incadrare a copilului in grad de handicap (daca este cazul);
- Copie certificat de nastere copil;
- Copie act de identitate copil (daca este cazul);
- Copie acte de identitate parinti;
- Plan de servicii cu mentiunea "asistat al Centrului de Zi Tārgoviste". Planul se obtine de la Primaria de domiciliu;
- Contract cu familia.

              Inapoi