Home - Relatii cu publicul - Acte emise de primarie - Repartizarea apartamentelor pentru care contractul de inchiriere...


ACTELE NECESARE REPARTIZARII APARTAMENTULUI PENTRU CARE CONTRACTUL DE INCHIRIERE A FOST REZILIAT DE INSTANTA DE JUDECATA, PENTRU NEPLATA CHIRIEI

- dosar cu sina;
- cerere tip;
- copie dupa hotarārea judecatoreasca ramasa definitiva;
- copie dupa angajamentul de plata a chiriei facuta cu Comisia de Executare silita din cadrul Primariei Municipiului Tārgoviste;
- copie dupa ultima chitanta cu plata angajamentului si a chiriei;
- copie dupa certificatele de nastere a membrilor familiei;
- copie dupa certificatul de casataorie;
- copie dupa actul de identitate al fostului titular de contract.

              Inapoi