Home - Relatii cu publicul - Acte emise de primarie - Intocmirea dosarului de alocatie complementare/de sustinere


ACTELE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI DE ALOCATIE
COMPLEMENTARA SI DE SUSTINERE CONFORM OUG 105/2003

- cerere-tip catre Primarul Municipiului Tārgoviste;
- Buletin de identitate sau carte de identitate pt.membrii cu vārsta peste 14 ani - original si copii; se anunta orice modificare de domiciliu;
- Certificate de nastere pentru toti membrii familiei - original si copii;
- Certificat de casatorie - original si copie;
- Copie livret de familie;
- Hotarārea definitiva de incuviintare a adoptiei, de incredintare sau plasament familial al minorului, potrivit legii, precum si cuantumul stabilit (unde este cazul);
- Dispozitia primarului din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore (unde este cazul);
- Acte din care sa rezulte ca un membru al familiei urmeaza o forma de invatamānt (cu mentiunea pentru bursa) - se prezinta din 3 in 3 luni;
- Acte din care sa rezulte incadrarea potrivit legii, in categoria persoanelor cu handicap accentuat sau greav, ori in gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate in intretinere (unde este cazul) - se prezinta conform termenelor de valabilitate;
- Adeverinta de la fortele de munca, cupon somaj sau postsomaj, cupon de pensie, cupon de alocatie si alocatie suplimentara - se prezinta anual sau, dupa caz, la orice modificare de venit;
- Adeverinte din care sa reiasa veniturile ce provin din creante legale, conventii civile de intretinere aflate in executare, indemnizatii cu caracter permanent - se prezinta din 3 in 3 luni sau, dupa caz, la orice modificare de venit;
- Hotarāre judecatoreasca prin care sotul/sotia este declarat(a) disparut(a) (daca este cazul) sau daca este arestat pe o perioada mai mare de 30 de zile (daca este cazul);
- Adeverinta de venituri de la Serviciul Taxe si Impozite al Primariei;
- Dupa caz, alte acte doveditoare privind componenta familiei;
- Dosar cu sina.

              Inapoi