Home - Relatii cu publicul - Acte emise de primarie - Intocmirea dosarului de ajutor social...


ACTELE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI DE AJUTOR SOCIAL

1. Buletin de identitate sau carte de identitate pt.membrii cu vārsta peste 14 ani (original si copii xerox), se anunta orice modificare de domiciliu;
2. Certificate de nastere pentru toti membrii familiei (original si copii xerox);
3. Certificat de casatorie (original si copie xerox);
4. Hotarārea definitiva de incuviintare a adoptiei, de incredintare sau plasament familial al minorului, potrivit legii, precum si cuantumul stabilit (unde este cazul);
5. Actul din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator (unde este cazul);
6. Acte din care sa rezulte ca un membru al familiei urmeaza o forma de invatamānt, cu mentiunea daca primeste bursa, pentru fiecare an scolar;
7. Acte din care sa rezulte incadrarea potrivit legii, in categoria persoanelor cu handicap accentuat sau greav, ori in gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate in intretinere (unde este cazul), se prezinta conform teremenelor de valabilitate;
8. Adeverinta de la fortele de munca, cupon somaj sau postsomaj, cupon de pensie, cupon de alocatie si alocatie suplimentara, se prezinta din 3 in 3 luni sau, dupa caz, la orice modificare de venit;
9. Adeverinta din care sa reiasa veniturile ce provin din creante legale, conventii civile de intretinere aflate in executare, indemnizatii cu caracter permanent, se prezinta din 3 in 3 luni sau, dupa caz, la orice modificare de venit;
10.Adeverinta de la Asociatia de locatari cu numarul de persoane care locuiesc in apartament efectiv la data depunerii dosarului;
11.Adeverinta de la Serviciul Taxe si Impozite locale cu viza Registrului Agricol si Finante Publice;
12.Declaratie notariala pe proprie raspundere care sa cuprinda: componenta familiei, veniturile cu caracter permanent, veniturile cu caracter ocazional, pensie handicap, invaliditate, veniturile provenite din depozitele bancare, dupa caz;
13.Dupa caz, alte acte doveditoare privind componenta familiei;
14.Dosar cu sina.

              Inapoi