+ Marire Font | - Micsorare Font

Home - PRIMARIA TARGOVISTE - Locuinte ANL/sociale


Lista prioritati ANL 2018

ACTE NECESARE PENTRU CUMPARARE APARTAMENT CONSTRUIT INAINTE DE 1989,

CONFORM LEGII NR.61/1990


1. Chiria achitata la zi;
2. Contract de inchiriere a apartamentului in original;
3. Copie xerox supa C.I./B.I. sot si sotie cu mutatia definitiva, la adresa de pe contractul de inchiriere;
4. Adeverinta de la asociatia de proprietari din care sa reiasa ca nu exista datorii ale chiriasului catre asociatie;
5. Adeverinta de la Compania de Apa Targoviste din care sa reiasa ca nu exista datorii ale chiriasului catre companie (este valabil si angajamentul cu Compania de Apa);
6. Certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozitele si taxele locale.

DOSAR LOCUINTA PENTRU TINERI PRIN A.N.L.

- persoana singura sau familist -


CONDITII:
- vārsta solicitantului sa fie sub 35 de ani
- punctul de lucru al solicitantului sa fie in Targoviste
- poate detine sau sa fi detinut proprietate personala in orice localitate in afara municipiului Targoviste (ambii soti) (restrictia nu are in vedere locuinte instrainate in urma unei actiuni de partaj sau locuinte trecute in proprietatea statului in mod abuziv si care nu au fost retrocedate in natura)
- nu este obligatorie mutatie definitiva in municipiul Targoviste

ACTE NECESARE:
1. dosar
2. cerere de solicitare catre primarie
3. adeverinta de salariat (pt.solicitant) din care sa rezulte ca punctul de lucru unde isi desfasoara activitatea este in Tārgoviste
4. copie autentificata dupa actul de identitate cu domiciliul ambilor soti (acelasi domiciliu)
5. copii dupa certificat de casatorie, certificate de nastere pentru sot, sotie, copii, certificat de deces
6. declaratie notariala pentru solicitant sau dupa caz, ale membrilor majori din familia acestuia, ca nu au detinut si nu detin locuinta proprietate personala in municipiul Targoviste si nici nu este beneficiarul unei alte locuinte pentru tineri, destinate inchirierii
7. copii act studiu pentru solicitant (atestat de calificare)
8. copie dupa cartea de munca operata la zi sau dupa contractul de munca, vizat de Directia Muncii (pt.solicitant)
9. copie dupa autorizatia de functionare AF sau PF (daca este cazul) si dovada ca functioneaza in prezent
10. certificat medical eliberat de institutia medicala competenta, semnat de medicul de specialitate si de conducatorul acestei institutii/unitati - certificat care atesta dreptul la o camera separata sau insotitor (pt solicitant sau oricare membru al familiei acestuia) - unde este cazul
11. persoanele care locuiesc cu chirie, vor prezenta copie dupa contractul de īnchiriere / subīnchiriere
12. persoanele care locuiesc cu parintii trebuie sa prezinte certificat fiscal de rol pentru acestia (parinti) de la primaria de domiciliu
13. persoanele care sunt tolerate in spatiu vor prezenta dovada de luare in spatiu ca tolerat
14. adeverinta prin care se face dovada ca tānarul (solicitantul) provine de la o casa de ocrotire sociala - daca este cazul
15. acte doveditoare privind adoptia sau inceperea procedurii de adoptie de copii de catre solicitant - daca este cazul
16. persoanele care lucreaza in cadrul MApN/MAI vor face dovada daca detin sau nu locuinta de serviciu
17. dovada venitului pentru celalalt sot (pentru solicitantii care sunt casatoriti)

DOSAR LOCUINTA SOCIALA

-         persoana singura sau familist –

CONDIŢII:

- nu poate deţine o locuinta in  proprietate , sa nu fi instrainat o locuinta dupa data de 01.01.1990, sa nu fi beneficiat de sprijinul statului in credite si executie pentru realizarea unei locuinte si sa nu detina in calitate de chirias o alta locuinta din fondul locativ de stat (nici un membrul major al familiei);

- este obligatorie mutaţie definitiva in municipiul Targoviste pentru persoanele majore din familie, cu excepţia persoanelor care au locuit cu contract de īnchiriere si deţin mutaţie pe o locuinţa proprietatea unei societati comerciale (cămine nefamilişti) si care urmeaza sau au fost evacuati din aceasta.

ACTE NECESARE DUPA CAZ:

1.        dosar;

2.        cerere de solicitare către primărie;

3.        copie xerox B.I. cu domiciliul ambilor soţi;

4.        copie xerox certificat de casatorie, certificate de naştere pentru sot, sotie, copii,certuificat deces;

5.        dovada venitului net pe lună īn ultimele 12 luni (sot si sotie): salariu / pensie / somaj / ajutor social/alocaţii;

6.        declaraţie notariala pentru persoanele care au realizat venituri pe ultimele 12 luni, din munci ocazionale,sau nu au realizat venituri;

7.        declaraţie notariala pentru persoanele majore din familie din care sa reiasa urmatoarele: - nu deţine o locuinta in  proprietate, nu a instrainat o locuinta dupa data de 01.01.1990, nu a beneficiat de sprijinul statului in credite si executie pentru realizarea unei locuinte si  nu detine in calitate de chirias o alta locuinta din fondul locativ de stat;

8.        decizie handicap pentru oricare din membrii familiei ;

9.        persoanele care locuiesc cu chirie, vor prezenta copie după contractul de īnchiriere / subīnchiriere;

10.     copie xerox după hotărārea judecătorească definitivă de divorţ;

11.     Adeverinţă de la şcoală pentru bursă (pe ultimele 12 luni)dacă īn familie sunt elevi ;

12.     copie xerox dupa toata cartea de munca;

13.     acte doveditoare privind calitatea dupa caz: luptator in Revolutia romana din decembrie 1989/revolta muncitoreasca de la Brasov din noiembrie 1987/persoana persecutata din motive politice/persoane deportate in strainatate/prizonieri;

 

             

Inapoi