+ Marire Font | - Micsorare Font

Home - PRIMARIA TARGOVISTE - Locuinte ANL/sociale


Lista prioritati ANL 2018

ACTE NECESARE PENTRU CUMPARARE APARTAMENT CONSTRUIT INAINTE DE 1989,

CONFORM LEGII NR.61/1990


1. Chiria achitata la zi;
2. Contract de inchiriere a apartamentului in original;
3. Copie xerox supa C.I./B.I. sot si sotie cu mutatia definitiva, la adresa de pe contractul de inchiriere;
4. Adeverinta de la asociatia de proprietari din care sa reiasa ca nu exista datorii ale chiriasului catre asociatie;
5. Adeverinta de la Compania de Apa Targoviste din care sa reiasa ca nu exista datorii ale chiriasului catre companie (este valabil si angajamentul cu Compania de Apa);
6. Certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozitele si taxele locale.

DOSAR LOCUINTA PENTRU TINERI PRIN A.N.L.

- persoana singura sau familist -


CONDITII:
- vārsta solicitantului sa fie sub 35 de ani
- punctul de lucru al solicitantului sa fie in Targoviste
- nu este obligatorie mutatie definitiva in municipiul Targoviste


ACTE NECESARE DOSAR LOCUINŢA PENTRU TINERI PRIN A.N.L.

                                                                         - persoana singură sau familist - DUPĂ CAZ:

1.      dosar;

2.      cerere de solicitare către d-nul Primar;

3.      adeverinţă de salariat ( pentru solicitant) din care sa rezulte că īşi desfăşoară activitatea īn municipiul Targoviste, precum şi īn zonele limitrofe acestuia unde sunt amplasate platforme industriale si  puncte de lucru ale unor unitati economice, aşezăminte de ocrotire socială, aeroporturi, nave maritime sau fluviale, unităţi turistice, cultural sportive şi de agrement sau alte asemenea cazuri, care īşi au  sediul īn municipiul Tārgovişte.

4.      copie dupa  B.I./C.I. cu domiciliul ambilor soţi (acelaşi domiciliu : flotant sau definitiv);

5.      copie xerox dupa  certificatul de: căsătorie,   naştere  pentru titular,  soţ / soţie, copii,deces;

6.      declaraţie notarială a solicitantului şi după caz, a membrilor majori  din familia acestuia din care să reiasa că : “ trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă īn proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii īn care īşi desfăşoară activitatea atāt īn municipiul Tārgovişte cāt şi, după caz, īn localitatea din afara municipiului Tārgovişte, unde īşi desfăşoară activitatea titularul cererii de locuinţ㠔;

7.      copie a ultimului act de studiu pentru solicitant  (atestat de calificare,specializare la locul de munca, diplomă  bacalaureat , diplomă licenţă sau echivalent);

8.      extras REVISAL vizat si eliberat de I.T.M  sau, după caz,  copie Dispoziţie/Ordin numire īn funcţie;

9.      copie după :autorizaţia de funcţionare I.I.  sau P.F. şi certificat constatator de la Oficiul Registrului Comertului (īn original) / certificat unic de īnregistrare pt. SRL  şi certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerţului (īn original)- (dacă este cazul);

10.  dovada venitului lunar brut realizat de solicitant, precum şi pentru celălalt soţ (pentru solicitanţii care sunt căsătoriţi) / alte persoane majore aflate īn īntreţinerea solicitantului : adeverinţă de salariat/şomer/pensionar/; īn cazul īn care  realizează venituri din munci ocazionale sau nu realizează nici un fel de venit , va prezenta declaraţie notariala īn acest sens;

11.  ceritificat medical eliberat de instituţia medicală competentă  semnat de: medicul de specialitate, conducătorul  instituţiei sanitare respective şi vizat de cabinetul medical al Direcţiei de Asistenţă Socială a Primariei sau certificat de persoană cu handicap / handicap grav cu īnsoţitor ( pentru solicitant sau oricare membru al familiei aflat īn īntreţinerea acestuia);

12.  persoanele care locuiesc cu chirie, vor prezenta copie după contractul de īnchiriere vizat de Direcţia de Finanţe Publice;

13.  persoanele care locuiesc cu părinţii trebuie să prezinte certificat fiscal de rol pentru aceştia (parinţi) de la primăria de domiciliu (pentru cei care prezintă certificat eliberat de Primaria de comună să aibă şi menţiunea care sunt membrii  gospodăriei respective); 

14.  persoanele care sunt tolerate īn spaţiu (la altă persoană decāt părinţii) vor prezenta dovada de luare īn spaţiu ca tolerat (declaraţie notarială din partea proprietarului);

15.  adeverinţă prin care se face dovada că tānărul (solicitantul) provine de la o casa de ocrotire sociala;

16.  acte doveditoare privind  pe tinerii care au adoptat sau adoptă copii;

17. persoanele care lucrează īn cadrul M.A.N. / M.A.I. vor face dovada dacă deţin sau nu locuinţă de serviciu (adeverinţă);

18.  proces verbal de evacuare făcut de către executorul judecătoresc pentru tinerii evacuaţi din case naţionalizate;

19.  hotarāre definitivă de divorţ.

                                                                                                                                                                                                  

 

 

DOSAR LOCUINTA SOCIALA

-         persoana singura sau familist –

CONDIŢII:

- nu poate deţine o locuinta in  proprietate , sa nu fi instrainat o locuinta dupa data de 01.01.1990, sa nu fi beneficiat de sprijinul statului in credite si executie pentru realizarea unei locuinte si sa nu detina in calitate de chirias o alta locuinta din fondul locativ de stat (nici un membrul major al familiei);

- este obligatorie mutaţie definitiva in municipiul Targoviste pentru persoanele majore din familie, cu excepţia persoanelor care au locuit cu contract de īnchiriere si deţin mutaţie pe o locuinţa proprietatea unei societati comerciale (cămine nefamilişti) si care urmeaza sau au fost evacuati din aceasta.

ACTE NECESARE DUPA CAZ:

1.        dosar;

2.        cerere de solicitare către primărie;

3.        copie xerox B.I. cu domiciliul ambilor soţi;

4.        copie xerox certificat de casatorie, certificate de naştere pentru sot, sotie, copii,certuificat deces;

5.        dovada venitului net pe lună īn ultimele 12 luni (sot si sotie): salariu / pensie / somaj / ajutor social/alocaţii;

6.        declaraţie notariala pentru persoanele care au realizat venituri pe ultimele 12 luni, din munci ocazionale,sau nu au realizat venituri;

7.        declaraţie notariala pentru persoanele majore din familie din care sa reiasa urmatoarele: - nu deţine o locuinta in  proprietate, nu a instrainat o locuinta dupa data de 01.01.1990, nu a beneficiat de sprijinul statului in credite si executie pentru realizarea unei locuinte si  nu detine in calitate de chirias o alta locuinta din fondul locativ de stat;

8.        decizie handicap pentru oricare din membrii familiei ;

9.        persoanele care locuiesc cu chirie, vor prezenta copie după contractul de īnchiriere / subīnchiriere;

10.     copie xerox după hotărārea judecătorească definitivă de divorţ;

11.     Adeverinţă de la şcoală pentru bursă (pe ultimele 12 luni)dacă īn familie sunt elevi ;

12.     copie xerox dupa toata cartea de munca;

13.     acte doveditoare privind calitatea dupa caz: luptator in Revolutia romana din decembrie 1989/revolta muncitoreasca de la Brasov din noiembrie 1987/persoana persecutata din motive politice/persoane deportate in strainatate/prizonieri;

 

             

Inapoi