HOTĂRĀRE

privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a īntreprinderilor publice

        la Societatea ECO-SAL 2005 S.A. TĀRGOVIȘTE

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 28.01.2021, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 2600/22.01.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ,

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 2601/22.01.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136, alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 18/2017 referitoare la achiziționarea serviciilor unui expert independent pentru recrutrarea candidaților la funcția de administratori ai societăților comerciale aflate īn subordinea consiliului local;

§ Contractul de servicii nr. 9095/27.03.2017 īncheiat īntre Municipiul Tārgoviște și Societatea FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L.;

§ Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a īntreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a īntreprinderilor publice;

§ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

          Īn temeiul 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai consiliului de administrație la societatea ECO-SAL 2005 S.A. TĀRGOVIȘTE, conform prevederilor HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a īntreprinderilor publice.

Art. 2 Numărul membrilor consiliului de administraţie pentru care se desfăşoară procedura de selecţie este 7.

Art. 3 Procedura de selecție a membrilor se realizează de către expertul independent specializat īn recrutarea resurselor umane ale cărui servicii au fost contractate īn condițiile legii, potrivit contractului de servicii nr. 9095/27.03.2017 īncheiat īntre Municipiul Tārgoviște și Societatea FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L.

Art. 4  Se aprobă scrisoarea de așteptări utilizată īn cadrul procedurii de selecție pentru desemnarea membrilor īn consiliul de administrație conform anexei 1.

Art. 5 Se aprobă componenta integrală a planului de selecție (profilul consiliului de administrație, matricea profilului consiliului de administrație, matricea consiliului, profilul candidatului pentru poziția de membru īn consiliul de administrație) conform  anexei 2.

Art. 6  Raportul privind numirile finale pentru poziția de membri ai consiliului de administrație, evaluarea  finală a candidaților selectați īn lista scurtă și propunerile īn vederea numirii se realizează de către comisia de selecție ce va fi desemnată prin dispozitia primarului.

Art. 7  Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgovişte, Societatea FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L. comisia de selecție a candidaților, Societatea ECO-SAL 2005 S.A. TĀRGOVIŞTE şi pentru comunicare Secretarul municipiului Tārgoviște.

 

                                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

                ec.  Alexandru Bugyi                                      jr. Silvia-Elena Stanca

        

                 

Nr.   6

Tgv. 28.01.2021

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Diana Ion