+ Marire Font | - Micsorare Font

Home - Taxe si impozite


Primaria Municipiului Targoviste
Serviciul Taxe si Impozite
Adresa: Targoviste, str. Grigore Alexandrescu, bl. E4
Telefon: 611222, 613928 / int. 121, 122; 213078
email: impozitelocale@pmtgv.ro

MUNICIPIUL TĀRGOVISTE - TAXE SI IMPOZITE

 

FACILITATI FISCALE
Legislatie in vigoare

·  HCL 100/29.03.2024 de modificare a HCL 142/22.12.2023 privind aprobarea taxei de salubrizare la nivelul Municipiului Targoviste  ❏ Anexa metodologie  ❏ Anexa 3.1 metodologie  ❏ Anexa 3.2 metodologie

·  HCL 142/22.12.2023 privind aprobarea taxei de salubrizare la nivelul Municipiului Targoviste  ❏ Anexa 1  ❏ Anexa 2  ❏ Anexa Coduri CAEN salubrizare  ❏ Anexa DECLARATIE DE IMPUNERE

·  HCL 82/28.11.2023 privind privind aprobarea impozitelor pentru mijloacele de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone si pentru autovehiculele articulate sau trenuri rutiere de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, incepand cu anul 2024

·  HCL 211/25.05.2023 privind aprobarea indexarii anuale cu rata inflatiei a impozitelor locale pentru anul 2024

·  HCL 464/21.12.2022 privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023 cu rata inflatiei

 Valoarea impozabila pe metru patrat de suprafata construita desfasurata a cladirii, in cazul persoanelor fizice pentru anul 2023

·  HCL 326/14.09.2022 privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023 cu rata inflatiei si stabilirea unor impozite

·  ZONE DE IMPOZITARE

·  HCL 254/28.09.2007 privind delimitarea zonelor de impozitare ale Municipiului Targoviste, incepānd cu data de 01.01.2008

·  HCL 522/22.12.2008 privind modificarea HCL nr. 254/28.09.2007 referitoare la delimitarea zonelor de impozitare ale Municipiului Tārgovişte

·  HCL 139/2015 privind modificarea HCL 254/2007 referitor la zonele de impozitare ale Municipiului Targoviste
FORMULARE TIPIZATE PENTRU ACTIVITATEA DE COLECTARE A IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE


Modele 2016
- ITL 001-Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului si taxei pe cladirile rezidentiale, nerezidentiale, cu destinatie mixta, aflate īn proprietatea persoanelor fizice- descarcare fisier
- ITL 002-Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului si taxei pe cladirile rezidentiale, nerezidentiale, cu destinatie mixta, aflate īn proprietatea persoanelor juridice- descarcare fisier
- ITL 003-Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului si taxei pe teren īn cazul persoanelor fizice- descarcare fisier
- ITL 004-Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului si taxei pe teren īn cazul persoanelor juridice- descarcare fisier
- ITL 005-Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului si taxei pe mijloacele de transport aflate īn proprietatea persoanelor fizice sau persoanelor juridice- descarcare fisier
- ITL 006-Declara?ie fiscala pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala autorizata de- descarcare fisier
- ITL 007-Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului si taxei pe mijloacele de transport pe apa aflate īn proprietatea persoanelor fizice sau juridice- descarcare fisier
- ITL 010-Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local- descarcare fisier
- ITL 012-Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local- descarcare fisier
- ITL 014-Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate īn cazul contribuabililor persoane juridice- descarcare fisier
- ITL 015-Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru afisaj īn scop de reclama si publicitate- descarcare fisier
Modele mai vechi
- ITL 1    -Regim special-proces verbal de adjudecare pentru bunuri mobile - descarcare fisier
- ITL 2    -Regim special-proces verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau ansambluri de bunuri - descarcare fisier
- ITL 026-Declaraţie specială clădiri - descarcare fisier
- ITL 027-Declaratie pentru scoatere din evidenta mijl.transp - descarcare fisier
- ITL 028-Declaratie-decont privind sumele incasate reprezentand taxa hoteliera - descarcare fisier
- ITL 029-Decont lunar impozit pe spectacole - descarcare fisier
- ITL 030-Proces-verbal pentru impozit sau taxa cladire - descarcare fisier
- ITL 031-Proces-verbal pentru impozit sau taxa pe teren - descarcare fisier
- ITL 032-Proces-verbal pentru impozit pe mijloace de transport - descarcare fisier
- ITL 033-Proces-verbal pentru impozit pe mijloace de transport marfa - descarcare fisier
- ITL 034-Proces-verbal pentru impozit pe mijloace de transport apa - descarcare fisier
- ITL 035-Nota de plata - descarcare fisier
- ITL 036-Matricola evidenta centralizata - descarcare fisier
- ITL 037-Registru de rol nominal unic - descarcare fisier
- ITL 038-Registru rol alte venituri - descarcare fisier
- ITL 039-Extras de rol - descarcare fisier
- ITL 040-Borderou desfasurator al incasarilor - descarcare fisier
- ITL 041-Borderou debite scaderi - descarcare fisier
- ITL 042-Proces-verbal de verificare gestionara - descarcare fisier
- ITL 043-Legitimatie control functionar public - descarcare fisier
- ITL 044-Legitimatie executare functionar public - descarcare fisier
- ITL 045-Ordin de serviciu - descarcare fisier
- ITL 046-Aviz de inspectie fiscala - descarcare fisier
- ITL 047-Invitatie - descarcare fisier
- ITL 048-Proces-verbal de ridicare-restituire de inscrisuri - descarcare fisier
- ITL 049-Proces-verbal inspectie fiscala - descarcare fisier
- ITL 050-Nota explicativa - descarcare fisier
- ITL 051-Declaratie contribuabil - descarcare fisier
- ITL 052-Punct de vedere al contribuabilului - descarcare fisier
- ITL 053-Raport de inspectie fiscala - descarcare fisier
- ITL 054-Dispozitie privind masurile stabilite de organele de inspectie fiscala - descarcare fisier
- ITL 055-Dispozitie de urmarire - descarcare fisier
- ITL 056-Decizie referitoare la obligatiile de plata accesorii - descarcare fisier
- ITL 057-Instiintare privind stingerea creantelor fiscale - descarcare fisier
- ITL 058-Cerere compensare - descarcare fisier
- ITL 059-Cerere restituire - descarcare fisier
- ITL 060-Decizie de restituire a sumelor de la bugetul local - descarcare fisier
- ITL 061-Cerere certificat nomenclatura stradala si adresa - descarcare fisier
- ITL 062-Certificat de nomenclatura stradala si adresa - descarcare fisier
- ITL 063-Cerere ptr. elib. autoriz. foraje si excavari - descarcare fisier
- ITL 064-Autorizatie foraje si excavari - descarcare fisier
- ITL 065-Cerere pentru elib. autorizatiei pentru racoduri si bransamente - descarcare fisier
- ITL 066-Autorizatie racoduri si bransamente - descarcare fisier
- ITL 067-Cerere pt certificat producator - descarcare fisier
- ITL 068-Declaratie privind valoarea reala a lucrarilor executate - descarcare fisier
- ITL 069-Titlu executoriu - descarcare fisier
- ITL 070-Procesul verbal privind calculul sumelor prevazute prin titlul executoriu - descarcare fisier
- ITL 071-Somatie - descarcare fisier
- ITL 072-Adeverinta de primire a somatiei - descarcare fisier
- ITL 073-Proces verbal privind comunicarea somatiei - descarcare fisier
- ITL 074-Proces verbal de identificare bunuri imobile - descarcare fisier
- ITL 075-Somatie pentru executarea silita a bunurilor imobile - descarcare fisier
- ITL 076-Decizie de instituirea masurilor asiguratorii - descarcare fisier
- ITL 077-Decizie de ridicare a masurilor asiguratorii - descarcare fisier
- ITL 078-Adresa de infiintare a popririi - descarcare fisier
- ITL 079-Adresa de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti - descarcare fisier
- ITL 080-Adresa de infiintare a popririi asiguratorie - descarcare fisier
- ITL 081-Adresa de infiintare a popririi asiguratorie asupra disponibilitatilor banesti - descarcare fisier
- ITL 082-Instiintare poprire - descarcare fisier
- ITL 083-Decizie de raspundere solidara a tertului proprit cu debitorul urmarit - descarcare fisier
- ITL 084-Proces verbal sechestru pt.bunuri mobile - descarcare fisier
- ITL 085-Proces verbal sechestru bunuri imobile - descarcare fisier
- ITL 086-Proces verbal de numire a administratorului sechestru - descarcare fisier
- ITL 087-Proces-verbal de sechestru asigurator pt. bunuri mobile - descarcare fisier
- ITL 088-Proces-verbal de sechestru asigurator pt. bunuri imobile - descarcare fisier
- ITL 089-Proces verbal de predare primire - descarcare fisier
- ITL 090-Anuntul de vanzare pt bunuri mobile - descarcare fisier
- ITL 091-Anuntul de vanzare pt bunuri imobile - descarcare fisier
- ITL 092-Proces verbal licitatie bunuri mobile - descarcare fisier
- ITL 093-Proces verbal licitatie bunuri imobile sau ansambluri de bunuri - descarcare fisier
- ITL 094-Document de v-c bun mobil sechestrat - descarcare fisier
- ITL 095-Proces verbal privind cheltuielile de executare - descarcare fisier
- ITL 096-Proces-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare silită - descarcare fisier
- ITL 097-Cerere pentru trecerea in proprietatea publica a statului a bunurilor imobile - descarcare fisier
- ITL 098-Proces verbal pentru trecerea in proprietatea publica a statului a bunurilor imobile - descarcare fisier
- ITL 099-Proces verbal de constatare a insolvabilitatii - descarcare fisier
- ITL 100-Proces verbal de declarare a insolvabilitatii - descarcare fisier
- ITL 101-Proces verbal de transfer al obligatiilor fiscale inreg. de debitorul declarat insolvabil - descarcare fisier
- ITL 102-Proces verbal de scadere din evidenta a obligatiilor fiscale - descarcare fisier
- ITL 103-Anexa certificat de atestare fiscala - descarcare fisier