SCURTA DESCRIERE A PROIECTULUI

Titlu: ,,Imbunatatirea infrastructurii educationale prin reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea Gradinitei cu program prelungit ,,Raza de soare,, din Targoviste, jud. Dambovita,,

Despre proiect:

Prin prezentul proiect s-a urmarit reabilitarea celor doua constructii existente si realizarea unei extinderi cu o sala multifunctionala destinata desfasurarii activitatilor de educatie fizica, iar ocazional a serbarilor.

In urma semnarii contractului de finantare nr. 4103/27.03.2019, Municipiul Targoviste a incheiat contractul de executie lucrari  nr. 17861/29.05.2019 si a emis ordinul de incepere executie lucrari cu data de 24.06.2019.

                  In data de 10.02.2023 au fost finalizate lucrarile din contractul de executie lucrari nr. 17861/29.05.2019 la obiectivul de investitii mentionat mai sus si a fost incheiat procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 83/24.05.2023.

Număr de referinţă: Contract de finanţare nr. 4103/27.03.2019, cod SMIS 122305

Numele beneficiarului: UAT Municipiul Târgovişte.

Proiect finanţat în cadrul: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Obiectivul Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă,

Autoritatea de Management: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Organismul Intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Valoarea totală a proiectului: 13.884.076,84   lei

Valoarea finanţării nerambursabile (FEDR): 6.750.006,14 lei

Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national: 1.031.559,74 lei

Data de începere a proiectului: 01.06.2018

Data finalizării proiectului: 31.12.2023

Scopul proiectului:

Investiția asigură realizarea condițiilor optime pentru desfășurarea actului educațional, asigura economie de energie: prin montarea de corpuri de iluminat cu lampi economice sau led, remontare centrale termice in spatiu tehnic adecvat, utilizare pompe cu turatie variabila, reducerea pierderilor prin montare distributie corect dimensionata, izolata in totalitate, montare sistem panouri solare pentru apa calda minim 36%/an, indirect prin reciclare selectiva. Prin realizarea reabilitarii/consolidarii cladirii existente se asigura cresterea gradului de confort termic, reducerea pierderilor de caldura si a consumurilor energetice, reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire , alimentare cu apa calda de consum si iluminat.

Obiectivele specifice ale proiectului au constat în:

1.Reabilitarea si modernizarea cladirilor existente, precum şi realizarea unei extinderi la Gradinita „Raza de soare” in concordanta cu normele actuale de igiena si siguranta in exploatare.

  1. Dotarea cu echipamente, materiale didactice,softuri educationale, echipamente IT si echipamente de birou, mobilier si mobilier si accesorii loc de joaca pentru copii, echipamente si dotari specifice pentru o gradinita cu program prelungit.

Rezultatele proiectului:

Rezultatele aşteptate vizează asigurarea accesului la educaţia timpurie în vederea asigurării unor rezultate educaţionale mai bune în paralel cu promovarea participării şi reintegrarea părinţilor pe piaţa muncii.

Capacitatea infrastructurii de educaţie care beneficiază de sprijin (educație preşcolară) -345 persoane (din care: femei 196 şi bărbați 149).

Date de contact beneficiar:

Târgoviște 130011, Str. Revoluției nr. 1-3, Tel. (0245)613928;    (0245)611378; Fax (0245)217951,

 E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro, URL: www.pmtgv.ro

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro


Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

colors

www.inforegio.ro   |   www.facebook.com/inforegio.ro