„Îmbunătățirea transportului public urban prin achiziționarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesară transportului, modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public în Municipiul Târgoviște”.

SCURTA DESCRIERE A PROIECTULUI

 

Despre proiect:

          Investiția a urmărit îndeplinirea obiectivelor strategice și operaționale stabilite prin Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Târgoviște, privind reducerea emisiilor de CO2 și a gazelor cu efect de seră datorate utilizării autoturismului personal, concomitent cu încurajarea și dezvoltarea de infrastructuri pentru moduri de transport alternative și durabile, nepoluante – transport public, transport pietonal. Prin implementarea proiectului s-a urmarit scăderea cotei modale a transportului cu autoturismul personal, atât datorită opțiunilor multiple de deplasare ce au fost create prin proiect – transport în comun eficient, rapid, modern și accesibil, transport pietonal, cât și datorită unor măsuri operaționale adiacente, precum implementarea unei politici de parcare în zona de impact a proiectului sau acțiuni de informare, promovare și conștientizare pentru locuitorii municipiului, derulate în scopul schimbării mentalităților privind deplasările zilnice către moduri de deplasare durabile, nepoluante.

Denumirea proiectului: "Imbunătățirea transportului public urban prin achiziționarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesară transportului, modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public în Municipiul Târgoviște"

Număr de referinţă: Contract de finanţare nr. 5338/23.04.2020, cod SMIS 127395

Numele beneficiarului: UAT Municipiul Târgovişte.

Proiect finanţat în cadrul: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării durabile, 4e – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile de reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Autoritatea de Management: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Organismul Intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Valoarea totală a proiectului: 128.039.006,24 lei

Valoarea finanţării nerambursabile (FEDR): 100.355.565,19 lei

Data de începere a proiectului: 01.06.2016

Data finalizării proiectului: 31.12.2023

Scopul proiectului:

Asigurarea unui serviciu eficient de transport public de călători și îmbunătățirea condițiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) și reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.

Obiectivele specifice ale proiectului au constat în:

 1. Reducerea până în anul 2024 a emisiilor de CO2 în zona ce face obiectul investiției cu 38.2% ca urmare a reducerii utilizării autoturismelor cu 14.98% prin creșterea utilizării transportului public în comun (ca urmare a înființării de benzi dedicate/benzi separate transportului public de persoane, introducerii în transportul în comun a 28 de autobuze hibride de capacitate normală (12m);
 2. Creșterea până în anul 2024 a numărului de utilizatori ai transportului în comun în Municipiul Târgoviște cu 82.5% ca urmare a realizării unor măsuri destinate încurajării utilizării transportului alternativ, respectiv construirea a 3 stații de capăt și modernizarea a 28 de stații de transport public în comun și achiziționarea a 28 de autobuze hibrid;
 3. Reducerea până în anul 2024 a deplasărilor cu autoturismul personal cu 14.98% ca urmare a implementării unor măsuri destinate eficientizării și încurajării utilizării transportului public local de persoane (achiziția de autobuze hibride, construirea autobazei pentru gararea mijloacelor de transport);
 4. Îmbunătățirea spațiului urban prin asigurarea modernizării spatiului verde 2.240mp, plantarea a 48 arborbori cu grad ridicat de retenție CO2, instalarea de mobilier urban în aria de implementare, până în anul 2024;
 5. Creșterea până în anul 2024 a numărului de utilizatori ai traseelor pietonale cu 4.8% ca urmare a realizării a 6,118 km de trotuare modernizate și instalarea la nivelul ariei de implementare a 95 de buc. rasteluri de biciclete în vederea încurajării utilizării modurilor nemotorizate de transport public.

Rezultatele proiectului:

 1. Reducerea cantității de emisii GES (echivalent CO2) cu 7,05% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2024), respectiv cu 7,44% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).
 2. Creșterea anuală estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite/modernizate/extinse cu 82,5% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2024), respectiv cu 82,5% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).
 3. Creșterea anuală estimată a numărului de persoane care utilizează traseele/zonele pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse cu 4,8% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2024), respectiv cu 9,8% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028).
 4. Reducerea deplasărilor aferente transportului privat cu autoturismul pentru primul an după finalizarea implementării proiectului (2024) pentru scenariul cu proiect este de 14,98% (1.389.220 veh x km/an), iar pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028) pentru scenariul cu proiect este de 13,40% (1.270.924 veh x km/an).
 5. Lungimea/suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse (km/kmp): 6,118 km
 6. Lungimea/Suprafața infrastructurii rutiere (cu statut de stradă urbană) utilizate prioritar de transportul public de calatori în vederea reducerii emisiilor de echivalent CO2 din transport construite/reabilitate/modernizate (km/kmp): 1,659 km
 7. Lungimea benzilor separate pentru mijloacele de transport public construite/modernizate/reabilitate/extinse (km): 1,4 km
 8. Lungimea/Suprafața infrastructurii rutiere (cu statut de stradă urbană) configurate/reconfigurate pe care se suprapun benzi separate ale transportului public de călători construite/extinse/modernizate (km/kmp): 1,4 km
 9. Numar de autobuze achiziționate - autobuze hibrid de tip diesel/electric (nr.) – 28 buc.
 10. Aliniamente de arbori si arbusti plantați: 2.240 mp/48 buc.
 11. Stații de transport public construite/modernizate/reabilitate (nr.) – 28 de stații de transport public și 3 stații de capăt.
 12. Depouri/Autobaze pentru transportul public construite/modernizate/reabilitate/extinse (nr.): 1

13. Parcări de transfer de tip „park and ride” construite (nr./nr.locuri):

Date de contact beneficiar:

Târgoviște 130011, Str. Revoluției nr. 1-3, Tel. (0245)613928;    (0245)611378; Fax (0245)217951,

 E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro, URL: www.pmtgv.ro

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro


Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

colors

www.inforegio.ro   |   www.facebook.com/inforegio.ro