Târgoviște, decembrie 2023

"Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea şi echiparea Şcolii Gimnaziale "Matei Basarab” din Târgovişte, Jud. Dâmboviţa"

SCURTA DESCRIERE A PROIECTULUI

 

Despre proiect:

În cadrul proiectului s-a pornit de la analiza situației existente și transformarea ŞCOLII GIMNAZIALE ,,MATEI BASARAB" din Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, într-o unitate de învăţământ atractivă pentru elevii din ciclul primar şi gimnazial prin îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale și creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei în învăţământul obligatoriu.

Investiția asigură realizarea condițiilor optime pentru desfășurarea actului educațional, confort termic pentru elevi, cadre didactice și auxiliare din cadrul școlii, realizarea de economii de energie electrică și scăderea costurilor cu întreținerea, reducerea emisiilor de CO2 și un aer mai curat pentru locuitorii municipiului.

 

Denumirea Proiectului: „ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA ŞCOLII GIMNAZIALE “MATEI BASARAB”  DIN TÂRGOVIŞTE, JUD. DÂMBOVŢA”

Număr de referință: Contract de finanțare nr. 3852/08.03.2019, cod SMIS 120281

Numele beneficiarului: UAT MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

Proiect finantat in cadrul: Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa Prioritară 10

Autoritatea de Management: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Valoarea totală a proiectului: 22.198.825,84 lei

Valoare nerambursabilă din FEDR: 18.869.001,96 lei

Valoare nerambursabila din bugetul național: 2.883.627,48 lei

Data de începere a proiectului: 08.03.2019

Data finalizării proiectului: 31.12.2023

 

Scopul proiectului:

Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei în învăţământul obligatoriu prin investiţii în îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale şi transformarea Şcolii gimnaziale ,,MATEI BASARAB", din Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, într-o unitate de învăţământ atractivă pentru elevii din ciclul primar şi gimnazial.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

 

Rezultatele proiectului:

 

 

 

Date de contact beneficiar:

Târgoviște 130011, Str. Revoluției nr. 1-3, Tel. (0245)613928;    (0245)611378; Fax (0245)217951, E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro, URL: www.pmtgv.ro

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro


Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

colors

www.inforegio.ro   |   www.facebook.com/inforegio.ro