„Eficientizare energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgovişte - pachet I.2”.

SCURTA DESCRIERE A PROIECTULUI

 

Despre proiect:

În cadrul proiectului s-a pornit de la analiza situației existente a blocurilor de locuinte si aducerea acestora la valorile cantitative și calitative conforme prescripțiilor naționale și internaționale în domeniu, cu diminuarea cheltuielilor reale, de creșterea eficienței energetice, gestionarea inteligentă a energiei și utilizarea energiei din surse regenerabile în clădirile rezidențiale din municipiul Târgoviște.

Aceste măsuri s-au realizazat pentru urmatoarele locatii:

-              Blocul F1, Str. Arsenalului nr. 1, Municipiul Târgoviște;

-              Blocul F2, Str. Arsenalului nr. 1, Municipiul Târgoviște;

-              Blocul 12ICMD, B-dul Independenței, nr. 15, Municipiul Târgoviște;

-              Blocul 40, b-dul Unirii, nr. 3, Municipiul Târgoviște;

-              Blocul 54, Str. Avram Iancu, nr. 7, Municipiul Târgoviște;

-              Blocul 57, Str. Radu Gioglovan, nr. 9, Municipiul Târgoviște;

-              Blocul 64, B-dul Unirii, nr. 19, Municipiul Târgoviște;

-              Blocul K, B-dul Mircea cel Bătrân, nr. 2, Municipiul Târgoviște.

Lucrările propuse sunt lucrări de reabilitare termica a anvelopei si au constat in:

Denumirea Proiectului: ”Eficientizare energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul  Târgovişte - pachet I.2”.

Număr de referinţă: Contract de finanţare nr.5043/24.12.2019, cod SMIS 121563.

Numele beneficiarului: UAT Municipiul Târgovişte.

Proiect finanţat în cadrul: ”Programului Operaţional Regional 2014-2020”, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritate de investitii 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse  regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv clădirile publice și sectorul locuințelor; Operaţiunea A -  Clădiri rezidențiale.

Valoarea totală a proiectului:  17.046.284,69 lei.

Valoarea finanțării nerambursabile: 6.797.723,15 lei (FEDR) și 1.999.598,18 lei (Buget național).

Data de începere a proiectului: 24.12.2019

Data finalizării proiectului: 31.12.2023

Scopul proiectului 

Creșterea eficienței energetice, gestionarea inteligentă a energiei și utilizarea energiei din surse regenerabile în clădirile rezidențiale din municipiul Târgoviște, după finalizarea lucrărilor.

Obiectivele specifice ale proiectului: au constat in creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale din municipiul Târgoviște, integrate în Pachetul I.2, pentru :

- scăderea anuală a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2);

- asigurarea gestionării inteligente a energiei asigurându-se contribuția la creșterea eficienței energetice de la nivelul întregii comunități;

- creșterea utilizării energiei din surse regenerabile pentru asigurarea eficienței energetice.

Impactul Investiției la nivelul comunității, îl reprezintă scăderea intensității energetice, promovarea  măsurilor  de eficiență energetică și folosirea resurselor de energie regenerabilă.

 

Rezultatele proiectului pun accent pe reducerea consumurilor energetice cat si protejarea mediului înconjurător. Prin acest proiect, se va asigura scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2), cresterea numarului gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie, reducerea consumul anual de energie primara, reducerea consumul anual specific de energie pentru încalzire.

Proiectul și-a îndeplinit scopul de creștere a eficienței energetice pentru un număr de 8 blocuri de locuințe situate în Municipiul Târgoviște.

                                          

Date de contact beneficiar:

Târgoviște 130011, Str. Revoluției nr. 1-3, Tel. (0245)613928;    (0245)611378; Fax (0245)217951,

 E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro, URL: www.pmtgv.ro

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro


Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

colors

www.inforegio.ro   |   www.facebook.com/inforegio.ro