„Eficientizare energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgovişte - pachet I.2”.

ANUNȚ DE PRESĂ

Denumirea proiectului: Eficientizare energetică prin reabilitarea şi consolidarea clădirilor rezidenţiale din Municipiul Târgovişte - Pachet I.2.”

Număr de referinţă: Contract de finanţare nr. 5043/24.12.2019, cod SMIS 121563.

Numele beneficiarului: UAT Municipiul Târgovişte.

Proiect finanţat în cadrul: Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritate de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse  regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv clădirile publice, şi sectorul locuinţelor; Operaţiunea A - Clădiri rezidențiale.

Autoritatea de Management: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene;

Organismul Intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

Valoarea totală a proiectului: 17.046.284,69 lei.

Valoarea finanţării nerambursabile (FEDR): 6.797.723,15 lei.

Data de începere a proiectului: 24.12.2019.

Data finalizării proiectului: 31.12.2023.

Obiectivul general al proiectului a vizat creșterea eficienței energetice, gestionarea inteligentă a energiei și utilizarea energiei din surse regenerabile în clădirile rezidențiale din Municipiul Târgoviște, dupa finalizarea lucrarilor.

Obiectivele specifice ale proiectului au constat în creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale din Municipiul Târgoviște, integrate în Pachetul I.2, pentru :

- scăderea anuală a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2);

- asigurarea gestionării inteligente a energiei asigurându-se contribuția la creșterea eficienței energetice de la nivelul întregii comunități;

-creșterea utilizării energiei din surse regenerabile pentru asigurarea eficienței energetice.

Impactul Investiției la nivelul comunității, îl reprezintă scăderea intensității energetice, promovarea  măsurilor  de eficiență energetică și folosirea resurselor de energie regenerabilă.

Rezultatele proiectului pun accent pe reducerea consumurilor energetice cât şi protejarea mediului înconjurător.

Prin acest proiect, se va asigura scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2), cresterea numarului gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie, reducerea consumului anual de energie primara, reducerea consumului anual specific de energie pentru încalzire.

Proiectul și-a îndeplinit scopul de creștere a eficienței energetice pentru un număr de 8 blocuri de locuințe situate în Municipiul Târgoviște.

Pentru detalii suplimentare legate de proiect, persoana de contact este manager proiect – Cerasela Paraschivescu, telefon 0735870270, e-mail: cerasela.pmtgv@gmail.com

Publicarea anunțului se va face într-o publicație generalistă online, cu trimitere din homepage într-o altă pagină, în presa scrisa, în scris conform ”Manualului de identitate vizuală pentru Programul Operațional Regional POR 2014-2020” și pe site-ul oficial  al Primăriei Municipiului  Târgoviște  www.pmtgv.ro

 

UAT MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

Str. Revoluției nr. 1-3, Târgoviște, CP 130011, Județul Dâmbovița,

Tel. (0245)613928;  (0245)611378;Fax (0245)217951,

E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro, URL: www.pmtgv.ro

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro


Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

colors

www.inforegio.ro   |   www.facebook.com/inforegio.ro