ANUNT

  "MUNICIPIUL TARGOVISTE pentru DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA, anunță publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului / nu se supune evaluarii adecvate / nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Desfiintare punct termic PT 2 – Micro VIII, str. Gabriel Popescu din Municipiul Targoviste si amenajare parcare” propus a se realiza în mun. Targoviste, str. Gabriel Popescu, nr. 12, constructii CC, jud. Dambovita."

  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la A.P.M. Dambovita din Municipiul Târgoviște, str. Calea Ialomiței, nr.1, județul Dâmbovița, in zilele de luni – vineri, intre orele 9.00-16.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmdb.anpm.ro.

  Publicul interesat poate inainta comentarii / observatii, la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.