ANUNT

  MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE anunță publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii asupra corpurior de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Amenajare drum acces, parcare și podeț in parcul adiacent Complexului Turistic de Natație", propus a se realiza in Târgoviște, Calea Ialomiței, nr. Cvartal 145, P10; 11, NC 83120; CF 83120; NC 84645; CF 84645; NC 88221; CF 88221, NC 88255, CF 88255, județul Dâmbovița.

  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la A.P.M Dâmbovita din Municipiul Targoviste, str. Calea Ialomitei, nr. 1, judetul Dambovita, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00-16.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmdb.anpm.ro.

  Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dâmbovița.

  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii, la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii competente de protectia mediului.