ANUNT

MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE cu sediul în mun. Târgoviște, str. Revoluției, nr.1-3, jud. Dâmbovița, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Înființarea unui centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița” propus a fi amplasat în mun. Târgoviște, Șoseaua Găești, T9, P39, jud. Dâmbovița.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Dâmbovița din Municipiul Târgoviște, str. Calea Ialomiţei, nr. 1, județul Dâmbovița, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00 – 16.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmdb.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații, la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.