„Eficientizarea energetică a sistemului de iluminat public din Municipiul Târgovişte”.

Anunţ de finalizare a proiectului

 

Denumirea Proiectului: „ EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE”

Număr de referință: Contract de finanțare nr. 5110/19.02.2020, cod SMIS 121474

Numele beneficiarului: UAT MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

Proiect finantat in cadrul: Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa Prioritară 3

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei

Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Valoarea totală a proiectului: 11.654.074,38 lei

Valoare nerambursabilă din FEDR: 11.478.834,98 lei

Data de începere a proiectului: 01.01.2018

Data finalizării proiectului: 30.11.2022

 

Obiectivul general al proiectului:

Modernizarea şi eficientizarea sistemului de iluminat public stradal din Municipiul Târgoviste, prin implementarea unui sistem eficient şi ecologic de iluminat public prin care să se reducă semnificativ consumul de energie neregenerativă.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Dezvoltarea sustenabilă, economică şi eficientă a serviciului de iluminat public prin modernizarea infrastructurii sistemului de iluminat public ce constă în următoarele activitaţi:

Impactul investiției:

Siguranța și confortul cetățenilor pe timp de noapte și aducerea iluminatului stradal la valorile cantitative și calitative conforme prescripțiilor naționale și internaționale în domeniu, cu diminuarea cheltuielilor reale de funcționare a sistemului de iluminat public.

Rezultatele proiectului:

Date de contact beneficiar:

Târgoviște 130011, Str. Revoluției nr. 1-3, Tel. (0245)613928;    (0245)611378; Fax (0245)217951

E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro, URL: www.pmtgv.ro


Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro


Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

colors

www.inforegio.ro   |   www.facebook.com/inforegio.ro