„ÎMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA SCOLII GIMNAZIALE "TUDOR VLADIMIRESCU" DIN TÂRGOVIȘTE, JUD.DÂMBOVITA”.

Cod SMIS proiect: 123883

Axa/Prioritate de Investiții: Axa prioritara 10 - Îmbunatatirea infrastructurii educationale, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 10.1, OPERAȚIUNEA B – Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si învatamântului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului.

Titlul proiectului: „ÎMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA SCOLII GIMNAZIALE "TUDOR VLADIMIRESCU" DIN TÂRGOVIȘTE, JUD.DÂMBOVITA”.

Denumire beneficiar: UAT MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE.

Loc de implementare: localitatea Târgovişte, județul Dâmboviţa.

Adresa: Targoviste 130011, Str. Revolutiei nr. 1-3, telefon 0245613928; 0245611378, fax (0245)217951, e-mail primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro.

Data de începere a proiectului: 01.07.2016.

Data finalizării proiectului: 31.12.2023.

Valoarea totală a proiectului: 20,656,566.55 lei.

Suma nerambursabilă solicitată: 20,167,407.23 lei.

Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului este realizarea de investitii in infrastructura scolara prin extinderea, reabilitarea, modernizarea si echiparea Scolii Gimnaziale „Tudor Vladimirescu” din Targoviste, jud. Dambovita, contribuind astfel la cresterea accesului, calitatii si a atractivitatii educatiei, precum si la cresterea atractivitatii sistemului educational al municipiului Targoviste in cadrul sistemului teritorial local si regional.

Prin natura obiectivului general, investitia vizata prin proiect prevede masuri de realizare a unei infrastructuri adecvata si corespunzatoare ciclurilor educationale, infrastructura esentiala pentru educatie, dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru construirea de abilitati sociale si a capacitatii de integrare sociala, in cadrul Programului Operational Regional 2014 - 2020. Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor Axei prioritare 10 Imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritatea de investitii 10.1, Investitiile in educatie, si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare,

Obiectivul Specific 10.1 Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii

cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului, astfel:

- contribuie la cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului;

- include constructia, reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea infrastructurii educationale pentru invatamantul general obligatoriu;

- contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii in randul elevilor din invatamantul primar si gimnazial;

- contribuie la realizarea conditiilor pentru o educatie de calitate.

Obiective specifice ale proiectului:

1. Obiectivul specific 1: Imbunatatirea infrastructurii educationale „Scoala Gimnaziala Tudor Vladimirescu” Targoviste prin realizarea unui proiect care raspunde obiectivelor POR 2014-2020, implementat in graficul de timp si bugetul alocat, cu atingerea indicatorilor stabiliti si indeplinirea obiectivelor propuse.

2. Obiectivul specific 2: Reabilitare infrastructurii educationale C1 - corpul principal de cladire in vederea cresterii calitatii actului educational, prin asigurarea spatiilor si dotarilor necesare.

3. Obiectivul specific 3: Reabilitare infrastructurii educationale si supraetajare C2 – sala de sport pentru asigurarea unei infrastructurii educationale de calitate.

4. Obiectivul specific 4: Reabilitare infrastructurii educationale baza sportiva si amenajarea curtii interioare pentru asigurarea unei infrastructuri educationale adecvate, accesibile si de calitate pentru toti copiii.

5. Obiectivul specific 5: Extinderea infrastructurii educationale - Corp administrativ si sala festivitati, in vederea cresterii accesului, calitatii si a atractivitatii educatiei.

Cheltuieli eligibile/neeligibile:

20.578.986,97 lei TOTAL VALOARE ELIGIBILA PROIECT.

77.579,58 lei TOTAL VALOARE NEELIGIBILA PROIECT.

E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro, URL: www.pmtgv.ro


www.inforegio.ro Investim in viitorul tau!Proiect selectat in cadrul Programului Operational Regional si co-finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro precum si www.facebook.com/inforegio.ro