,,Amenajare Parc Public de Agrement şi Loisir UM Gară” din Târgovişte, Jud. Dâmboviţa’’

Cod SMIS proiect: 126400

Axa/Prioritate de Investiții: POR/2017/4/4.1/1regiuni.

Titlul proiectului: ,,Amenajare Parc Public de Agrement şi Loisir UM Gară” din Târgovişte, Jud. Dâmboviţa’’.

Cod CAEN proiect (doar în cazul beneficiarilor privați):

Denumire beneficiar: UAT MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE.

Loc de implementare: localitatea Târgovişte, județul Dâmboviţa.

Adresa: Targoviste 130011, Str. Revolutiei nr. 1-3, telefon 0245613928; 0245611378, fax (0245)217951, e-mail:primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro.
Data de începere a proiectului: 01/05/2018.

Data finalizării proiectului: 30/09/2021.

Valoarea totală a proiectului: 7.080.721,49 lei.

Suma nerambursabilă solicitată: 6.939.107,06 lei.

Obiectivul general al proiectului: Vizează reconversia funcţională a terenurilor şi suprafeţelor degradate în scopul revitalizării mediului urban al Municipiului Târgovişte, reducerea poluării aerului şi creşterea oportunităţilor de agrement şi petrecere a timpului liber pentru locuitorii municipiului, precum şi realiyarea unui centru multifunţional- biblioteca şi spaţiu liber.

Obiective specifice ale proiectului:

ü Creşterea suprafeţelor verzi din Municipiul Târgovişte prin reconversia terenului abandonat şi neutilizat localizat lângă UM Gară;

ü Creşterea unei facilităţi moderne de recreere şi petrecere a timpului liber.

Investiția presupune reconversia functională a unui teren abandonat şi neutilizat din interiorul Municipiului Târgovişte prin:

- Amenajare spaţii verzi

- Creearea de facilităţi pentru recreere pe terenul amenajat

- Realizarea unui centru multifuncţional – bibliotecă şi spaţiu pentru spectacole.

Prin investiţie se propune amenajarea întregii suprafeţe de 16.481mp.

Spaţiul verde

Suprafaţa aferentă spaţiului verde este reprezentată de o suprafaţă de teren viran neproductiv.

Spaţiul verde va avea zone cu vegetaţie bogată şi peluze ce pot fi folosite ca locuri de picnic. Se vor planta arbori şi arbusti din specii răşinoase şi foioase, şi se vor amenaja zone cu flori. Spaţul verde reprezintă 90% din suprafaţa parcului şi este amenajat inclusiv cu scoarţă de copac şi bolovani decorativi. Se va prevedea cu sistem automat de irigaţii.

Alei

Aleile şi configuraţia generală a spaţiului verde doreşte respectarea cât mai în detaliu posibil a principiilor egalitătii de şanse şi nediscriminării. Astfel înclinaţia aleilor nu depăşeşte 10% - fiind într-adevăr utile persoanelor cu dizabilităţi locomotorii.

Pentru scurgerea apelor pluviale spre zonele vegetale şi pentru împiedicarea stagnării apei, aleile vor avea pante de 1,5%.

Aleile vor fi de 2 tipuri, din asfalt şi din dale înierbate tip “paşi de grădină”.

Aleile din asfalt vor avea lăţimea de 2.2m şi următoarea structură:

- Geotextil

- 15 strat de balast compactat

- 2 cm strat de nisip si folie PVC

- 10 cm strat din beton

- 4 cm asfalt- BA8 rul 50/70

Aleile din dale prefabricate din ciment, tip “paşi de grădină” asigură accesul la gradene.

Se va realiza de asemenea o piaţetă, al carei punct central va fi o fântână arteziană. Pavajul piaţetei va fi din piatră cubică de andezit, cu dimensiunile 10*10*10cm.

Împrejmuirea terenului

Împrejmuirea terenului se va realiza cu gard din plăci prefabricate din beton si cu gard metalic decorativ. Acestea vor avea model: lemn.

Loc de joacă şi fitness

Locul de joacă va avea suprafaţa din cauciuc antitraumă şi echipamente de joacă diverse pentru a se adresa copiilor de 1-10 ani.

Obiectivul va avea următoarele echipamente de joacă:

· Leagăn copii mari

· Leagăn copii mici

· Balansoar pe arc

· Jucărie pe arc caţel

· Casuţă de joacă

· Ansamblu de joacă cu tobogan şi platforme căţărat

· Balansoar

· Balansoar tip arc

· Piramidă.

Zona de fitness va fi in imediata apropiere a locului de joacă.

Echipamentele de fitness se vor monta direct in spaţiul verde, iar in jurul lor se va pune scoarţă de copac.

Clădire multifuncţională

Clădirea va fi multifuncţională şi va adaposti: bibliotecă, toalete publice şi birouri administrative. Scena este lipită de clădire şi va fi extensibilă. Peretele clădirii va deveni astfel un perete de proiecţie pentru diferite jocuri pe scenă.

Clădirea va avea regimul de înălţime Parter şi suprafaţă construită 97.50mp.

Zona grupurilor sanitare are acces atât din afară cât şi în interior. Astfel acestea pot fi accesate independent de bibliotecă şi deservesc întreaga amenajare.

Scena este din lemn, şi are suprafaţă de 33.20mp. În cazul unor evenimente cu un număr mai mare de artişti, scena se poate extinde cu încă aproximativ 17mp, devenind de 50-51mp.

Întreaga zonă a fost concepută pentru a îmbina cele 2 funcţii principale: bibliotecă şi zona de spectacole şi evenimente.

Iluminatul ambiental se va face cu stâlpi de iluminat cu corpuri LED, iar iluminatul decorativ se va face cu bolarzi decorativi şi cu proiectoare. Stâlpii de iluminat vor avea înălţimea de 4m.

În parc vor fi cişmele cu apă şi toalete racordabile la reţeaua de energie electrică.

De asemenea se vor amplasa bănci, coşuri de gunoi, rasteluri pentru biciclete şi o staţie de biciclete.

Nu este necesară realizarea de parcări deoarece se va folosi parcarea publică aferentă drumului judeţean DJ 720E ce este în faza de execuţie.

Alimentarea cu apă se va face din reţeaua publică de alimentare cu apă.

Apele uzate vor fi evacuate în reţeaua publică de canalizare menajeră.

Tot în spaţiul verde se va amenaja şi un traseu pentru biciclete tip mountainbike, cu suprafaţă din pământ şi iarbă.

Principalii indicatori urbanistici sunt:

S teren= 16481mp

Sc= 182.40 mp

POT= 1.1 %

CUT= 0.011

Suprafaţă teren= 16481mp

Suprafaţă spaţiu verde = 14834mp

Suprafaţă alei asfalt= 864mp

Suprafaţă alei dale înierbate= 26mp

Suprafaţă piaţetă = 190mp

Suprafaţă loc de joacă= 270mp

Suprafaţă fântână arteziană= 50mp

Suprafaţă construcţie multifuncţională=97.50mp

Suprafaţă rampă şi scări construcţie multifuncţională= 22.60mp

Suprafaţă scenă=33.20mp

Suprafaţă gradene=51.70mp

Suprafaţă platforme grupuri sanitare şi cabină poartă= 10.5mp

Bănci: 40 buc

Coşuri de gunoi: 35 buc

Rastel pentru 2 biciclete: 6 buc.

Indicatori maximali, respectiv valoarea obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și respectiv fără TVA din care construcții – montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

Indicatori

Valori – lei

Valoarea totală a obiectului de investii (lei cu TVA)

7.080.721,49

Din care C+M (lei cu TVA)

4.828.908,46

Valoarea totala a obiectului de investii (lei fara TVA)

5.957.313,04

Din care C+M (lei fara TVA)

4.057.906,27

Rezultate asteptate:

1. Suprafata spatii verzi create (mp) – 16.481 mp

2. Suprafata spatii deschise create sau reabilitate în zonele urbane – 16.481 mp

E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro, URL: www.pmtgv.ro


www.inforegio.ro Investim in viitorul tau!Proiect selectat in cadrul Programului Operational Regional si co-finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro precum si www.facebook.com/inforegio.ro