,,Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea şi echiparea Şcolii Gimnaziale ,,Mihai Viteazul” din Târgovişte, Jud. Dâmboviţa’’

Cod SMIS proiect: 120295

Axa/Prioritate de Investiții: POR/2017/10/10.1B/7 regiuni

Titlul proiectului: ,,Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea şi echiparea Şcolii Gimnaziale ,,Mihai Viteazul” din Târgovişte, Jud. Dâmboviţa’’.

Denumire beneficiar: UAT MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

Loc de implementare: localitatea Targoviste, județul Dambovita

Adresa: Targoviste 130066, Str. Prof.Alexandru Vasilescu 1, telefon 0372716588

Data de începere a proiectului: 27/03/2019

Data finalizării proiectului: 31/01/2022

Valoarea totală a proiectului :18.496.227,26 lei

Suma nerambursabilă solicitată: 18.126.302,72 lei

Obiectivul general al proiectului: Cresterea Gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu

Obiective specifice proiectului:

Rezultate:

Targoviste 130011, Str. Revolutiei nr. 1-3,

Tel. (0245)613928; (0245)611378; Fax (0245)217951,

E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro, URL: www.pmtgv.ro


www.inforegio.ro Investim in viitorul tau!Proiect selectat in cadrul Programului Operational Regional si co-finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro precum si www.facebook.com/inforegio.ro