„EFICIENTIZARE ENERGETICA PRIN REABILITAREA SI CONSOLIDAREA CLADIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL TÂRGOVISTE - PACHET 1.2 ’’.

Cod SMIS proiect: 121563.

Axa/Prioritate de Investiții: POR/2017/3/3.1/A/2/7 Regiuni.- Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon.

Titlul proiectului:”Eficientizare energetica prin reabilitarea si consolidarea cladirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviste - pachet 1.2.

Cod CAEN proiect (doar în cazul beneficiarilor privați):

Denumire beneficiar: UAT MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE.

Loc de implementare: localitatea Târgovişte, județul Dâmboviţa.

Adresa: Targoviste 130011, Str. Revolutiei nr. 1-3, telefon 0245613928; 0245611378, fax (0245)217951, e-mail primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro.

Data de începere a proiectului: 24/12/2019.

Data finalizării proiectului: 31/01/2022.

Valoarea totală a proiectului: 17.046.284,69 lei.

Suma nerambursabilă solicitată: 7.997.321,33 lei.

Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului: Creșterea eficienței energetice, gestionarea inteligentă a energiei și utilizarea energiei din surse regenerabile în clădirile rezidențiale din Municipiul Târgoviște, după finalizarea lucrărilor.

Obiective specifice ale proiectului:

1. Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale din Municipiul Târgoviște pentru scăderea anuală a gazelor cu efect de seră;

2. Asigurarea gestionării inteligente a energiei în clădirile rezidențiale din Municipiul Târgoviște asigurându-se contribuția la creșterea eficienței energetice de la nivelul întregii comunități.

3. Creșterea utilizării energiei din surse regenerabile în clădirile rezidențiale din Municipiul Târgoviște pentru asigurarea eficienței energetice.

Locul de implementare a proiectului:

- Blocul F1, Str. Arsenalului nr. 1, Municipiul Târgoviște;

- Blocul F2, Str. Arsenalului nr. 1, Municipiul Târgoviște;

- Blocul 12ICMD, B-dul Independenței, nr. 15, Municipiul Târgoviște;

- Blocul 40, b-dul Unirii, nr. 3, Municipiul Târgoviște;

- Blocul 54, Str. Avram Iancu, nr. 7, Municipiul Târgoviște;

- Blocul 57, Str. Radu Gioglovan, nr. 9, Municipiul Târgoviște;

- Blocul 64, B-dul Unirii, nr. 19, Municipiul Târgoviște;

- Blocul K, B-dul Mircea cel Bătrân, nr. 2, Municipiul Târgoviște.

Lucrările propuse sunt lucrări de reabilitare termica a anvelopei:

· izolarea termica a fațadei, izolarea termică a fațadei - parte vitrată, termo - hidroizolarea a terasei termic și hidrofug;

Ø Se vor realiza și lucrări conexe lucrărilor de baza:

· demontare/remontare instalații si echipamente montate aparent pe fațade și terasa blocului, repararea trotuarelor, lucrări de refacere a circuitelor electrice la părțile comune, repararea elementelor de construcție ale fațadei, repararea acoperișului, înlocuirea colectoarelor de canalizare menajera din subsolul blocului de locuințe până la căminul de branșament și înlocuirea completă a distribuției de apă potabilă din subsol;

· Pentru fiecare bloc sunt prevăzute sisteme alternative de producere a energiei, respectiv achiziționarea și montarea pe terasa blocului a unor panouri solare fotovoltaice (electrice) pentru producerea de energie electrică, cu invertori de tensiune și acumulatori de energie proprii, necesară consumului pe spatiile comune;

Ø În vederea realizării economiei de energie, pentru fiecare bloc, se vor înlocui corpurile de iluminat fluorescent și incandescent din spatiile comune cu corpuri de iluminat cu eficiența energetică ridicată și durată mare de viața, se vor implementa sistemele de management al funcționării consumurilor energetice, respectiv achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente

pentru promovarea și gestionarea energiei electrice.

E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro, URL: www.pmtgv.ro


www.inforegio.ro Investim in viitorul tau!Proiect selectat in cadrul Programului Operational Regional si co-finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro precum si www.facebook.com/inforegio.ro