S.P.C.E.P. TÂRGOVIȘTE ELIBEREAZĂ ADEVERINȚA PREVĂZUTĂ DE LEGEA NR. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare PENTRU PERSOANELE CARE DOMICILIAZĂ PE RAZA MUN. TÂRGOVIȘTE ȘI CELE 17 COMUNE ARONDATE

               DOCUMENTELE NECESARE ÎN VEDEREA ELIBERĂRII ADEVERINȚEI DIN CARE SĂ REZULTE CĂ PERSOANA A LOCUIT ÎN MUN. TÂRGOVIȘTE ȘI PE O RAZĂ DE 8 KM. ÎN JURUL LOCALITĂȚII PENTRU O PERIOADĂ DE CEL PUȚIN 30 DE ANI:

·      CERERE (MODELUL DE CERERE SE POATE OBȚINE DE LA AGENTUL DE PAZĂ SAU SE POATE DESCĂRCA DE AICI)

·      CARTE DE IDENTITATE(COPIE ȘI ORIGINAL)

·      CHITANȚA (BON) REPREZENTÂND CONTRAVALOAREA TAXEI DE FURNIZARE DATE (1 LEU)

 TAXA DE FURNIZARE DATE SE POATE ACHITA LA APARATUL SELF PAY AFLAT ÎN SEDIUL S.P.C.E.P. TGV. SAU LA SERVICIUL TAXE ȘI IMPOZITE DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUN. TÂRGOVIȘTE

TERMEN LEGAL DE ELIBERARE: 20 ZILE

TERMEN EFECTIV DE ELIBERARE: 5 ZILE