+ Marire Font | - Micsorare Font
Home - Taxe si impozite

Primaria Municipiului Targoviste
Serviciul Taxe si Impozite
Adresa: Targoviste, str. Grigore Alexandrescu, bl. E4
Telefon: 611222, 613928 / int. 121, 122; 213078
email: impozitelocale@pmtgv.ro


MUNICIPIUL TĀRGOVISTE - TAXE SI IMPOZITE


 • LEGISLATIE IN VIGOARE
 • HCL 140/28.05.2020 privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 cu rata inflatiei de 3.8%
 • ZONE DE IMPOZITARE
 • HCL 254/28.09.2007 privind delimitarea zonelor de impozitare ale Municipiului Targoviste, incepānd cu data de 01.01.2008
 • HCL 522/22.12.2008 privind modificarea HCL nr. 254/28.09.2007 referitoare la delimitarea zonelor de impozitare ale Municipiului Tārgovişte
 • HCL 139/2015 privind modificarea HCL 254/2007 referitor la zonele de impozitare ale Municipiului Targoviste

 •        FORMULARE TIPIZATE PENTRU ACTIVITATEA DE COLECTARE A IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE

  Modele 2016
  - ITL 001-Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului si taxei pe cladirile rezidentiale, nerezidentiale, cu destinatie mixta, aflate īn proprietatea persoanelor fizice- descarcare fisier
  - ITL 002-Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului si taxei pe cladirile rezidentiale, nerezidentiale, cu destinatie mixta, aflate īn proprietatea persoanelor juridice- descarcare fisier
  - ITL 003-Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului si taxei pe teren īn cazul persoanelor fizice- descarcare fisier
  - ITL 004-Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului si taxei pe teren īn cazul persoanelor juridice- descarcare fisier
  - ITL 005-Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului si taxei pe mijloacele de transport aflate īn proprietatea persoanelor fizice sau persoanelor juridice- descarcare fisier
  - ITL 006-Declara?ie fiscala pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala autorizata de- descarcare fisier
  - ITL 007-Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului si taxei pe mijloacele de transport pe apa aflate īn proprietatea persoanelor fizice sau juridice- descarcare fisier
  - ITL 010-Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local- descarcare fisier
  - ITL 012-Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local- descarcare fisier
  - ITL 014-Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate īn cazul contribuabililor persoane juridice- descarcare fisier
  - ITL 015-Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru afisaj īn scop de reclama si publicitate- descarcare fisier
  Modele mai vechi
  - ITL 1    -Regim special-proces verbal de adjudecare pentru bunuri mobile - descarcare fisier
  - ITL 2    -Regim special-proces verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau ansambluri de bunuri - descarcare fisier
  - ITL 026-Declaraţie specială clădiri - descarcare fisier
  - ITL 027-Declaratie pentru scoatere din evidenta mijl.transp - descarcare fisier
  - ITL 028-Declaratie-decont privind sumele incasate reprezentand taxa hoteliera - descarcare fisier
  - ITL 029-Decont lunar impozit pe spectacole - descarcare fisier
  - ITL 030-Proces-verbal pentru impozit sau taxa cladire - descarcare fisier
  - ITL 031-Proces-verbal pentru impozit sau taxa pe teren - descarcare fisier
  - ITL 032-Proces-verbal pentru impozit pe mijloace de transport - descarcare fisier
  - ITL 033-Proces-verbal pentru impozit pe mijloace de transport marfa - descarcare fisier
  - ITL 034-Proces-verbal pentru impozit pe mijloace de transport apa - descarcare fisier
  - ITL 035-Nota de plata - descarcare fisier
  - ITL 036-Matricola evidenta centralizata - descarcare fisier
  - ITL 037-Registru de rol nominal unic - descarcare fisier
  - ITL 038-Registru rol alte venituri - descarcare fisier
  - ITL 039-Extras de rol - descarcare fisier
  - ITL 040-Borderou desfasurator al incasarilor - descarcare fisier
  - ITL 041-Borderou debite scaderi - descarcare fisier
  - ITL 042-Proces-verbal de verificare gestionara - descarcare fisier
  - ITL 043-Legitimatie control functionar public - descarcare fisier
  - ITL 044-Legitimatie executare functionar public - descarcare fisier
  - ITL 045-Ordin de serviciu - descarcare fisier
  - ITL 046-Aviz de inspectie fiscala - descarcare fisier
  - ITL 047-Invitatie - descarcare fisier
  - ITL 048-Proces-verbal de ridicare-restituire de inscrisuri - descarcare fisier
  - ITL 049-Proces-verbal inspectie fiscala - descarcare fisier
  - ITL 050-Nota explicativa - descarcare fisier
  - ITL 051-Declaratie contribuabil - descarcare fisier
  - ITL 052-Punct de vedere al contribuabilului - descarcare fisier
  - ITL 053-Raport de inspectie fiscala - descarcare fisier
  - ITL 054-Dispozitie privind masurile stabilite de organele de inspectie fiscala - descarcare fisier
  - ITL 055-Dispozitie de urmarire - descarcare fisier
  - ITL 056-Decizie referitoare la obligatiile de plata accesorii - descarcare fisier
  - ITL 057-Instiintare privind stingerea creantelor fiscale - descarcare fisier
  - ITL 058-Cerere compensare - descarcare fisier
  - ITL 059-Cerere restituire - descarcare fisier
  - ITL 060-Decizie de restituire a sumelor de la bugetul local - descarcare fisier
  - ITL 061-Cerere certificat nomenclatura stradala si adresa - descarcare fisier
  - ITL 062-Certificat de nomenclatura stradala si adresa - descarcare fisier
  - ITL 063-Cerere ptr. elib. autoriz. foraje si excavari - descarcare fisier
  - ITL 064-Autorizatie foraje si excavari - descarcare fisier
  - ITL 065-Cerere pentru elib. autorizatiei pentru racoduri si bransamente - descarcare fisier
  - ITL 066-Autorizatie racoduri si bransamente - descarcare fisier
  - ITL 067-Cerere pt certificat producator - descarcare fisier
  - ITL 068-Declaratie privind valoarea reala a lucrarilor executate - descarcare fisier
  - ITL 069-Titlu executoriu - descarcare fisier
  - ITL 070-Procesul verbal privind calculul sumelor prevazute prin titlul executoriu - descarcare fisier
  - ITL 071-Somatie - descarcare fisier
  - ITL 072-Adeverinta de primire a somatiei - descarcare fisier
  - ITL 073-Proces verbal privind comunicarea somatiei - descarcare fisier
  - ITL 074-Proces verbal de identificare bunuri imobile - descarcare fisier
  - ITL 075-Somatie pentru executarea silita a bunurilor imobile - descarcare fisier
  - ITL 076-Decizie de instituirea masurilor asiguratorii - descarcare fisier
  - ITL 077-Decizie de ridicare a masurilor asiguratorii - descarcare fisier
  - ITL 078-Adresa de infiintare a popririi - descarcare fisier
  - ITL 079-Adresa de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti - descarcare fisier
  - ITL 080-Adresa de infiintare a popririi asiguratorie - descarcare fisier
  - ITL 081-Adresa de infiintare a popririi asiguratorie asupra disponibilitatilor banesti - descarcare fisier
  - ITL 082-Instiintare poprire - descarcare fisier
  - ITL 083-Decizie de raspundere solidara a tertului proprit cu debitorul urmarit - descarcare fisier
  - ITL 084-Proces verbal sechestru pt.bunuri mobile - descarcare fisier
  - ITL 085-Proces verbal sechestru bunuri imobile - descarcare fisier
  - ITL 086-Proces verbal de numire a administratorului sechestru - descarcare fisier
  - ITL 087-Proces-verbal de sechestru asigurator pt. bunuri mobile - descarcare fisier
  - ITL 088-Proces-verbal de sechestru asigurator pt. bunuri imobile - descarcare fisier
  - ITL 089-Proces verbal de predare primire - descarcare fisier
  - ITL 090-Anuntul de vanzare pt bunuri mobile - descarcare fisier
  - ITL 091-Anuntul de vanzare pt bunuri imobile - descarcare fisier
  - ITL 092-Proces verbal licitatie bunuri mobile - descarcare fisier
  - ITL 093-Proces verbal licitatie bunuri imobile sau ansambluri de bunuri - descarcare fisier
  - ITL 094-Document de v-c bun mobil sechestrat - descarcare fisier
  - ITL 095-Proces verbal privind cheltuielile de executare - descarcare fisier
  - ITL 096-Proces-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare silită - descarcare fisier
  - ITL 097-Cerere pentru trecerea in proprietatea publica a statului a bunurilor imobile - descarcare fisier
  - ITL 098-Proces verbal pentru trecerea in proprietatea publica a statului a bunurilor imobile - descarcare fisier
  - ITL 099-Proces verbal de constatare a insolvabilitatii - descarcare fisier
  - ITL 100-Proces verbal de declarare a insolvabilitatii - descarcare fisier
  - ITL 101-Proces verbal de transfer al obligatiilor fiscale inreg. de debitorul declarat insolvabil - descarcare fisier
  - ITL 102-Proces verbal de scadere din evidenta a obligatiilor fiscale - descarcare fisier
  - ITL 103-Anexa certificat de atestare fiscala - descarcare fisier