Home - Relatii cu publicul - Acte emise de primarie - Intocmirea dosarului pt.asistenta sociala a persoanelor vārstnice in Centrul social "Sf.Elena"


ACTELE NECESARE INTOCMIRII DOSARULUI
PENTRU ASISTENTA SOCIALA A PERSOANELOR VĀRSTNICE
IN CENTRUL SOCIAL "SF. ELENA"

- Cerere de luare in evidenta;
- Acord de inhumare din partea Primariei Municipiului Tārgoviste, in cazul in care persoana vārstnica nu are sustinatori legali;
- Referat social intocmit de o comisie a Directiei de Asistenta Sociala;
- Angajament de plata a contributiei de intretinere pt. persoana vārstnica asistata;
- Fisa de evaluare socio-medicala (geriatrica);
- Referat de ancheta sociala privind situatia materiala si financiara a sustinatorului legal al solicitantului de institutionalizare in centrul social pt. vārstnici "Sf. Elena".

              Inapoi