CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TARGOVISTE       Anexa 2 la HCL nr. 70/28.02.2017                                          
                                                                                               
                                                                                               
          ORGANIGRAMA DIRECTIEI DE ASISTENTA SOCIALA TARGOVISTE                                                  
                                                                                           
                   
CONSILIUL LOCAL
                                                               
                                                                                           
                   
PRIMAR
                                                               
                                                                                           
                    VICEPRIMAR                                                                
                       
                                                                 
   
 
               DIRECTOR                                                                
                                                    DIRECTOR  ECONOMIC                                    
                    DIRECTOR ADJUNCT             DIRECTOR  ADJ.- ECONOMIC                                          
                                             
                                         
                                                                                       
      SERVICUL PERSONAL   SERVICIUL DE EVALUARE, AUTORIZARE SI MONITORIZARE SERVICII     CENTRE :   SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA :   SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL                                          
      10 1 9   10 1 9                   7 0 7                                          
                                                                                       
      COMPARTIMENTUL JURIDIC   COMPARTIMENTUL AUTO     CRARSPA                                         SF MARIA   SERVICIUL  DE AJUTOR SOCIAL   BIROUL SERVICII COMUNITARE                                          
      2 0 2   6 0 6     25 1 24   11 1 10   10 1 9                                          
                                                                                       
      EXPERT LOCAL PENTRU PROBLEMELE ROMILOR   CANTINA DE AJUTOR SOCIAL      Caminul  pentru persoane varstnice  SF. ELENA   SERVICIUL DE ALOCATII SI INDEMNIZATII   COMPARTIMENTUL GESTIUNE, BUNURI SI MIJLOACE BANESTI                                          
      1 0 1   26 2 24     22 1 21   10 1 9   8 0 8                                          
                                                                                   
      ASISTENTII PERSONALI   SERVICIUL PROIECTE, ACHIZITII, INVESTITII     CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU DIZABILITATI   SERVICIUL DE ASISTENTA SOCIALA    CABINETE MEDICALE SCOLARE                                          
      300 0 300   25 3 22     16 1 15   32 1 31   69 1 68                                              
                                                                                           
                        ADAPOSTUL DE NOAPTE  Speranta   BIROUL  INGRIJIRE LA DOMICILIU     CABINETE MEDICINA DENTARA                                            
                        13 1 12   25 1 24   23 1 22                                                  
                                                                                               
                         CENTRUL DE ZI  pentru copii cu autism si sindrom Down SF. MARIA     SERVICUL CRESE   CLUB PENSIONARI NR. 1/ CABINETUL DE MEDICINA MUNCII                                                  
                        15 1 14   154 9 145   5 0 4                                                  
                                                                                               
                           CENTRUL DE ZI ARLECHINO                                                                   
                        9 1 8                                                                  
                                                                                               
                        Centrul  Rezidential de primire in regim de urgenta pentru victimele violentei domestice „Impreuna vom reusi”                                                                  
                        15 1 14                                                                  
                                                                                               
                                                                                               
              CENTRALIZATOR                                                        
              Funcții de conducere  33                                                        
              Funcții de execuție 507                                                        
              Asistenti personali 300                                                        
              TOTAL 840                                                        
              din care:                                                                              
              Protocol de colaborare - Catedrala Eroilor 2                                                        
              Protocol de colaborare Crucea Rosie Dâmbovița 1                                                        
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                         
                        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,                                                                
                                       jr. Cătălin Rădulescu                                                 jr. Chiru Cătălin Cristea