DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ANEXA 1
LA HCL nr.    70/28.02.2017
STAT  DE FUNCTII 
                PROPUS SPRE APROBARE IN LUNA MARTIE 2017
FUNCTIA      
  GRAD GRAD NIVEL COR NUMAR
FUNCTIA FUNC. TREAPTA STUDII HG.867/15 POSTURI
  COND. FC.    
    EXEC      
DIRECTOR  II   S   1
DIRECTOR  ADJUNCT II   S   1
DIRECTOR ADJUNCT ECONOMIC II   S   1
SV.Personal 
SEF SERVICIU II   S   1
INSPECTOR SPECIALITATE   I S   2
INSPECTOR SPECIALITATE    II S   2
REFERENT   II M   1
MUNCITOR CALIFICAT        721424 2
MUNCITOR NECALIFICAT/INGRIJITOR       911201 2
Comp. Juridic - Contencios
CONSILIER JURIDIC   IA S   1
CONSILIER JURIDIC   II S   1
COMPARTIMENT EXPERT ROMI
EXPERT LOCAL PTR ROMI-DEB     M   1
SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL
INSPECTOR SPECIALITATE    I S   3
INSPECTOR SPECIALITATE   II S   4
BIROU SERVICII COMUNITARE
SEF BIROU     S   1
INSPECTOR SPECIALITATE   I S   3
INSPECTOR SPECIALITATE   II S   1
MUNCITOR NECALIFICAT     G 1395 5
COMPARTIMENTUL GESTIUNE, BUNURI SI MIJLOACE FIXE
ADMINISTRATOR    I M   1
MAGAZINER     M   4
INSPECTOR SPECIALITATE   I S   1
INSPECTOR SPECIALITATE DEB   S   1
CASIER   I    1633 1
SERVICIUL CABINETE MEDICALE SCOLARE, PRESCOLARE SI STUDENTESTI
SEF SERVICIU     S   1
MEDIC PRIMAR     S   1
MEDIC SPECIALIST     S   1
MEDIC     S   2
MEDIC                   (6 NORME 1/2 SI 28 NORME 1/4)     S   10
ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL     PL   30
ASISTENT MEDICAL     PL   23
SORA MEDICALA PRINCIPALA     M   1
SERVICIUL CABINETE MEDICALE DENTARE 92
SEF SERV.(MEDIC PRIMAR)     S   1
MEDIC SPECIALIST     S   2
MEDIC     S   8
ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL     PL   8
ASISTENT MEDICAL     PL   4
SERVICIUL  PROIECTE, ACHIZITII, INVESTITII
SEF SERVICIU    II S   1
REGISTRATURA          
ASISTENT SOCIAL     S   1
BIROU PROGRAME SI PROIECTE
SEF BIROU   II S   1
INSPECTOR SPECIALITATE    I S   1
INSPECTOR SPECIALITATE   II S   4
COMPARTIMENT FORMARE PROFESIONALA
INSPECTOR SPECIALITATE   II S   2
BIROU ACHIZITII, INVESTITII
SEF BIROU   II S   1
INSPECTOR SPECIALITATE    I S   4
INSPECTOR SPECIALITATE    II S   2
SERVICIUL DE EVALUARE,AUTORIZARE SI MONITORIZARE SERVICII
SEF SERVICIU II   S   1
INSPECTOR SPEC.-PSIHOLOG   I S   2
INSPECTOR SPECIALITATE    I S   3
INSPECTOR SPECIALITATE    II S   3
REFERENT    II M   1
COMPARTIMENT  AUTO
SOFER   I   832201 6
SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA
SERVICIUL DE AJUTOR SOCIAL
SEF SERVICIU II   S   1
INSPECTOR SPECIALITATE    IA S   1
INSPECTOR SPECIALITATE    I S   6
REFERENT    I M   3
SERVICIUL DE ALOCATII SI INDEMNIZATII
SEF SERVICIU     S   1
INSPECTOR SPECIALITATE   I S   3
INSPECTOR SPECIALITATE   II S   1
REFERENT  I A     SSD   1
REFERENT  I      SSD   1
REFERENT I     M   2
SECRETARA     M/G   1
SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA
SEF SEVICIU II   S   1
PSIHOLOG IN SPEC PSIH.EDUCATIONALA     S 263407 1
INSPECTOR SPECIALITATE  I   S   15
INSPECTOR SPECIALITATE II   S    3
REFERENT  I   M   5
MEDIATOR SANITAR     M   2
ASISTENT MEDICAL COMUNITAR     PL   5
SERVICIUL CRESE
SEF SERVICIU II   S   1
ADMINISTRATOR     S 263111 1
INSPECTOR SPECIALITATE II   S   1
MANIPULANT MARFURI       933303 1
COORD.PERSONAL.SPEC.     S 121904 8
ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL     PL 325901 9
ASISTENT MEDICAL     PL 325901 9
LUCRATOR SOCIAL   I M 341203 2
ALT PERSONAL DE SPEC.     S 263501 4
ASISTENT SOCIAL (S)     S 263501 2
EDUCATOR PUERICULTOR     SSD 234203 32
PSIHOLOG     S 236411 7
MUNCITOR CALIFICAT/BUCATAR   III   512001 11
MUNCITOR NECALIFICAT / INGRIJITOR COPII     G 531101 61
PSIHOLOG IN SPEC PSIH.EDUCATIONALA     S 263407 1
INFIRMIERA      G 532103 2
MUNCITOR CALIFICAT/BUCATAR   IV   512001 2
CANTINA DE AJUTOR SOCIAL
SEF CENTRU II   S 134401 1
GESTIUNE DOSARE AJUTOR SOCIAL
ASISTENT SOCIAL     S 263501 3
MUNCITOR CALIFICAT/BUCATAR   I G 512001 1
MUNCITOR NECALIFICAT/LUCRATOR BUCATARIE   I G 941201 1
COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV GOSPODARESC
INSPECTOR SPECIALITATE   II     1
INGRIJITOR     G 911201 2
MANIPULANT MARFURI       933303 2
BLOC ALIMENTAR
MUNCITOR CALIFICAT/BUCATAR SEF FORMATIE II     343403 1
MUNCITOR CALIFICAT/BUCATAR   I   512001 1
MUNCITOR CALIFICAT/BUCATAR   II   512001 2
MUNCITOR CALIFICAT/BUCATAR   III   512001 3
BUFETIER       524601 1
MUNCITOR NECALIFICAT/LUCRATOR BUCATARIE   I   941201 7
CENTRE SOCIALE
CENTRUL REZIDENTIAL DE ASISTENTA SI REINTEGRARE SOCIALA PENTRU PERSOANELE FARA ADAPOST "SF. MARIA'
SEF SERVICIU     S   1
ADMINISTRATOR     S 263111 1
PSIHOLOG     S 263411 2
ASISTENT SOCIAL     S 263501 1
ASISTENT MEDICAL     PL 325901 2
ALT PERSONAL DE SPEC.     S 2637 4
LUCRATOR SOCIAL PTR PERS CU PRB DE DEPENDENTA     M 341203 5
PAZNIC       962907 5
MUNCITOR NECALIFICAT
    G 911201 2
MAGAZINER     M 432102 1
CENTRUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE "SF. ELENA"
SEF SERVICIU     S   1
ALT PERSONAL DE SPEC.     S 2637 6
ASISTENT MEDICAL  PRINCIPAL     PL 325901 3
INFIRMIERA     G 532103 5
MUNCITOR CALIFICAT/BUCATAR   III   512001 1
PAZNIC       962907 5
MUNCITOR NECALIFICAT/INGRIJITOR     G 911201 1
CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU DIZABILITATI
SEF CENTRU II   S 134401 1
ALT PERSONAL DE SPEC.     S 2637 7
PSIHOLOG     S 263501 1
ASISTENT SOCIAL     S 263501 2
ASISTENT MEDICAL       PL 325901 1
LUCRATOR SOCIAL PENTRU  PERS CU PRB DE DEPEND   II M 341203 1
LUCRATOR SOCIAL PENTRU  PERS CU PRB DE DEPEND   I M 341203 1
MUNCITOR NECALIFICAT/INGRIJITOR     G 911201 1
FUNCTIONAR ADMINISTRATIV     M 411001 1
CENTRUL DE ZI PENTRU COPII PENTRU COPII SI SINDROM DOWN "SF MARIA"
SEF CENTRU     S 134401 1
PSIHOLOG SPECIALIST     S 263408 2
PSIHOLOG     S 263501 2
ALT PERSONAL DE SPEC.     S 263501 1
ASISTENT MEDICAL       PL 325901 3
EDUCATOR PUERICULTOR     SSD 234203 2
LUCRATOR SOCIAL     M   1
MUNCITOR NECALIFICAT / INGRIJITOR COPII     G 531102 2
MUNCITOR NECALIFICAT/INGRIJITOR     G 911202 1
CENTRUL DE ZI "ARLECHINO"
SEF CENTRU     S 134401 1
INSTRUCTOR-EDUCATOR     S 263508 2
ASISTENT SOCIAL     S 263501 1
LUCRATOR SOCIAL PENTRU  PERS CU PRB DE DEPEND     M 341203 1
ASISTENT MEDICAL     PL 325901 1
SOFER   I   8322 1
INGRIJITOR CURATENIE     M/G 911202 1
PAZNIC       962907 1
CENTRUL REZIDENTIAL DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA PENTRU VICTIMELE VIOLENTEI DOMESTICE “IMPREUNA VOM REUSI”
SEF CENTRU II   S 134401 1
PSIHOLOG  SPECIALIST     S 263407 1
ASISTENT SOCIAL     S 263501 1
ALT PERSONAL DE SPEC.     S 2637 2
ASISTENT MEDICAL       PL 325901 1
LUCRATOR SOCIAL PENTRU  PERS CU PRB DE DEPEND   IA M 341203 2
MUNCITOR NECALIFICAT/INGRIJITOR     G 911201 1
PAZNIC       962907 5
ADAPOSTUL DE NOAPTE "SPERANTA" 
SEF CENTRU II   S 134401 1
PSIHOLOG     S 263411 1
ALT PERSONAL DE SPEC.     S 2637 1
ASISTENT MEDICAL       PL 325901 1
LUCRATOR SOCIAL PENTRU  PERS CU PRB DE DEPEND   I M 341203 2
PAZNIC       962907 3
INGRIJITOR CURATENIE       515301 4
CLUBUL PENSIONARILOR
COORD. PERSONAL SPEC.     S 121904 1
REFERENT    II M   1
INGRIJITOR CURATENIE     M   1
COMPARTIMENTUL CABINET DE MEDICINA MUNCII
MEDIC     S   1
ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL     PL   1
BIROU INGRIJIRE LA DOMICILIU
SEF BIROU II   S   1
ALT PERSONAL DE SPEC.     S 263509 3
LUCRATOR SOCIAL     M 341203 1
INGRIJITOR BATRANI  LA DOMICILIU     M 532201 20
ASISTENTI PERSONALI         300
TOTAL SALARIATI: 842 SALARIATI
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI,
   jr. Cătălin Rădulescu   jr. Chiru Cătălin Cristea