Home - Relatii cu publicul - Acte emise de primarie - Intocmire dosar de rezidenta in Centrul Social Integrat "Sf. Maria"


ACTELE NECESARE INTOCMIRII DOSARULUI DE REZIDENTA
IN CENTRUL SOCIAL INTEGRAT "SF. MARIA"

- Cerere-tip;
- Angajament individual;
- Declaratie pe prorpia raspundere ca nu poseda locuinta personala;
- Fisa de observatie / referate;
- Ancheta sociala intocmita de asistentii sociali ai Centrului;
- Cazier judiciar OBLIGATORIU (TERMEN MAXIM O SAPTAMĀNA);
- Copii acte (certificat nastere, buletin de identitate, livret militar, carte de munca, certificat de casatorie, deces, acte studii etc);
- Acte medicale (adeverinta emisa de medicul de familie din care sa reiasa antecedentele patologice - OBLIGATORIU, boli curente si eventual tratamentul de specialitate pe care il urmeaza; rezultatul MICRO radiografiei pulmonare - OBLIGATORIU);
- Referat social - intocmit de o comisie sociala;
- Angajament de plata;
- Triaj epidemiologic realizat de catre medicul Centrului.

              Inapoi