Inapoi

REGULAMENT

privind ridicarea, transportarea, depozitarea si eliberarea vehiculelor oprite sau  stationate  neregulamentar, a vehiculelor expuse la vanzare, fara autorizare,

si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe domeniul public

 

DEFINITII

    Prin  locuri  sau  zone  nepermise (neregulamentare)  se  inteleg  urmatoarele :

-  locurile     unde     sunt     montate    indicatoarele     de     circulatie    „Oprirea     interzisa”,  „Stationarea  interzisa” .

-  pe   trecerile    pentru     pietoni   si    in    dreptul    indicatoarelor    rutiere “ Trecere  pentru  pietoni “;

-  in  intersectii, inclusiv   cele   cu   sens   giratoriu, precum   si   in  zona  de  preselectie unde  sunt   aplicate    marcaje   continue, iar  in   lipsa   acestora, pe  o  distanta   mai   mica  de  5m  de  coltul  intersectiei;

-  in    locul  in   care   se   impiedica  vizibilitatea  unui   indicator rutier   sau  a   unui  semnal    luminos ( semafor, lampa intermitenta, etc.);

-  in  statiile  destinate  transportului  local  de  calatori  si  in  statiile  TAXI;

-  in   zonele  aflate  in  afara  statiilor  TAXI, daca  se  depaseste  numarul  de  locuri aprobate de  catre  Consiliul  Local  si  Serviciul  Politiei  Rutiere, de  catre  taxiuri;

-  in    dreptul      altui      vehicul     oprit    pe   partea    carosabila, daca      prin     aceasta   se  stanjeneste     circulatia     a     doua     vehicule   venind    din   sensuri    opuse, precum   si  in  dreptul  marcajului  continuu, in cazul in  care  conducatorii  celorlalte   vehicule  care  circula  in  acelasi  sens  ar  fi  obligati, din  aceasta  cauza, sa   treaca  peste  acest  marcaj,

-   locurile  unde  sunt   parcate  vehicule   fara   stapan   sau   abandonate;

-  locurile  unde  sunt  expuse  vehiculele  spre  vanzare, fara  autorizare, pe  domeniul  public;

-  parcuri, alei  pietonele, zone  verzi, insule  de  dirijare  a  circulatiei si in orice alte  zone ale domeniului  public;

-  zonele    unde   sunt    montate   panouri    aditionale   “ Ridicare  autovehicule  parcate  neregulamentar”;

-  trotuare, daca    prin   oprire    sau   stationare    nu   a   ramas   un  culoar  de cel  putin  1 m, pentru  circulatia  pietonilor;

-  locurile  unde  este  interzisa  depasirea.

 

CAP. I  -  DISPOZITII   GENERALE

 

    Art.1.Vehiculele  oprite  sau  staţionate  neregulamentar, expuse  la vanzare, fara autorizare, fara stapan sau abandonate pe   domeniul   public   al   municipiului   Târgovişte  pot   fi    supuse  ridicării,transportării   si  depozitarii    in  spatii  special destinate,pana  la  plata  sumelor  datorate  de  catre   proprietarii sau  detinatorii  legali pentru eliberarea  acestora.

    Art.2. Prezentul   Regulament  reglementează  următoarele  activitati :

        a)   Activităţile     de    ridicare, transportare, depozitare     si     eliberare     a    vehiculelor  oprite   sau    staţionate    neregulamentar, a    celor    expuse    la    vânzare,   fara   autorizare,    si   a     celor     fara     stăpân     sau      abandonate     pe   domeniul     public,   de     pe    raza   municipiului  Târgovişte.

 b) Constatarea    faptului   ca   vehicule   sunt   oprite   sau  staţionate  neregulamentar, expuse   la    vânzare, fara    autorizare,  fara     stăpân   sau     abandonate     pe    domeniul   public  se   v-a   efectua    cu   respectarea    prevederilor   legislaţiei    in  vigoare, de  către  agenţii    constatatori   ai   Primăriei   si  ai   Politiei   Comunitare, împreuna    cu  organele  Serviciului  Politiei  Rutiere, care  vor  aplica  si   sanctiunile   contraventionale, dupa  caz, conform  prevederilor   legale  in  vigoare.       

     Art.3.Agentii  constatatori  dispun   in   scris   masurile   de      de   ridicare   a  vehiculelor  in  cauza  si  asista  la  aceste  operaţiuni.

      Art.4.  Programul  de  desfasurare   a   activitatilor  de    ridicare  a  vehiculelor   este urmatorul:

                   -  in  zilele  lucratoare ( luni – vineri ),  intre  orele  8,00 – 18,00;

                   -   in  zilele  de  sambata si duminica intre  orele  9,00 – 13,00.

      Art.5.  Protectia    personalului    care    desfasoara   activitatile   de     de   ridicare  a   vehiculelor    se   va    asigura    de    catre    Politia    Comunitara   Targoviste si  de   catre  organele   altor  institutii   abilitate ( Politia  Mun. Targoviste, Jandarmerie, etc.), in  baza  unui  Protocol  de  colaborare, incheiat  in  acest  sens.

      

CAP.II. RIDICAREA, TRANSPORTAREA, DEPOZITAREA SI ELIBERAREA   VEHICULELOR, CONDITII TEHNICE PRIVIND RIDICAREA, TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA VEHICULELOR

 

           Art.6. Constatarea   si   ridicarea    vehiculelor    care     sunt    oprite   sau  stationate  neregulamentar , expuse   la   vânzare ,  fara    autorizare ,  fara    stapan     sau     abandonate, se  va   face    de  agenţi  constatatori  ai  Primăriei si ai Politiei Comunitare, impreuna si cu sprijinul   organelor  Serv.  Politiei  Rutiere.

           Art.7.In   zonele , locatile   si   punctele  din   care   vehiculele   oprite   sau  stationate  neregulamentar  vor  fi  ridicate,  sunt  montate   panouri    aditionale „ Ridicare   autovehicule  parcate  neregulamentar „ si vor fi propuse Biroului de Transport,  Comisiei de Circulatie si  aprobate  de  Primar, cu avizul Serviciului Politiei Rutiere.

            Art.8.Autovehiculele   destinate  a  ridica si transporta vehiculele oprite sau stationate neregulamentar, a   celor   expuse   la  vanzare, fara   autorizare, si   a   celor   fara  stapan  sau  abandonate  pe  domeniul  public, trebuie sa  îndeplinească  următoarele  condiţii :

                  -sa  corespunda   din  punct  de  vedere  tehnic(avizat  de ISCIR si RAR) si  estetic, pentru   a   circula  pe   drumurile   publice. Operatorul   este   obligat    sa    asigure   vehicule specializate si autorizate, pentru efectuarea operatiunilor de ridicare;

                   -in condiţiile climaterice si tehnice normale durata operaţiunilor de ridicare sa nu depaseasca 10 minute ;

                   - sa permită  ridicarea   vehiculelor  din  orice  loc, in siguranţa si fara perturbarea circulaţiei ;

                   - sa asigure   transportul   vehiculelor   ridicate, astfel   incat   sa  nu   se  avarieze  caroseriile  si  sistemele  mecanice  ale  vehiculelor  in  cauza ;

                    - sa  aibă  sarcina  maxima  utila  de   minim 5 tone ;

                    - sa  fie  echipate  cu  lămpi cu lumina galbena intermitenta si  sa  aiba  un  set  de indicatoare sau dispozitive  pentru semnalizarea locului de intervenţie, atunci când operează in flux  curent;

                   - pe  durata desfasurarii  acţiunilor, autovehiculul  care  ridica si transporta trebuie sa  aibă  inscripţionate  pe  caroserie, la   loc vizibil, informaţii  privind  activitatea  pe  care  o desfasoara ;

           Art.9.Spatiile  de   parcare   ale  operatorului, destinate vehiculelor  ridicate, trebuie sa fie avizate  din punct de vedere  al amplasamentului si al condiţiilor de amenajare, de Biroul de Transport si Comisia de  Circulaţie a Primariei  Mun. Targoviste;

           Art.10.Amenajarile minime sunt următoarele:

                                        - nivelarea  terenului;

                                        - împrejmuirea  întregului  perimetru;

                                        - aşternerea    de    piatra   sparta ; in   cazul   in   care    se   considera  necesar  se  poate  asfalta  sau  betona  întreaga  suprafaţa  sau  parţi  din  aceasta ;

                                        -  asigurarea  iluminării  pe  timpul  nopţii  si  a  pazei  permanente;

                                        -  asigurarea    unui     spaţiu      administrativ     pentru     relaţia   cu  publicul; 

                                       - montarea    unui    post    telefonic    si    asigurarea    mijloacelor  de  comunicare ( staţii  emisie – recepţie, telefoane  celulare,etc ).

             Art.11.Operatorul  va  instiinta  in scris  numerele  de  telefoane  ale  personalului  ce  se  va  ocupa  de activitatea  de ridicare  iar comunicarea  se va face  prin telefoanele  mobile ale operatorului, Serviciului Politiei Rutiere, Politiei Comunitare si Biroului Transport – D.A.P.P.P. si va asigura  cate un telefon mobil pe fiecare autovehicul autorizat.

              Art.12.Activitatea  de   ridicare   se   poate   desfasoara   si  in   afara  orelor  si zilelor mentionate  la   CAP. I  si   poate  avea   un   program   permanent   in   locurile  sau   locatiile   unde   se    impune    aceasta     măsura     suplimentara, ca    urmare    a      unor    manifestari  culturale,sociale,sportive,vizite oficiale,situaţii meteo  nefavorabile.

                    Art.13. Confectionarea   si  montarea   panourilor   aditionale     necesare  desfasurarii  activitatii  de  ridicare, transport, depozitare  si  eliberare  se  va   efectua   pe   cheltuiala    proprie  a   operatorului. Zonele    in   care   se   vor   monta   panourile   aditionale    vor    fi    stabilite  de Biroul de Transport si  Comisia   de  Circulatie  a  Primariei  Municipiului  Targoviste, aprobate de Primar, cu  avizul Serv. Politiei  Rutiere.

                   Art.14. Operatorul     care     executa       activitatea    de    ridicare, transport si depozitare    este  raspunzator    de      eventualele     avarii      produse     vehiculului     in     cadrul     activitatilor  de mai sus.

      Inainte  de  inceperea   operatiunii   de   ridicare   a   unuia  dintre  vehiculele  in  cauza, acesta  va  fi   fotografiat   sau   inregistrat   pe  suport  magnetic ( video ), mentionandu – se  data  si  ora  fotografierii ( filmarii )  iar  toate  incuietorile ( la  portiere, capote, etc.) vor  fi   sigilate  de  catre  agentii   constatatori   si  reprezentantii   Serv.  Politiei  Rutiere, care  au  completat  dispozitia  de  ridicare  a  vehiculului.

      Vehiculul   va  ramane  sigilat  pana  la  eliberarea  acestuia, proprietariului   sau  detinatorului  legal.

      Se   va   incheia   un   Proces   verbal   de   predare – primire (  in  2  exemplare ), intre  agentii  constatatori   si  operator, in   momentul    depozitarii     vehiculului    sigilat, in    spatiul    special  amenajat, dupa  fotografierea  sau  filmarea  acestuia. 

Daca    inainte    de    inceperea    operatiunilor   de      ridicare  a   vehiculelor,     contravenientul    se    prezinta   la    vehicul, se    vor   identifica   datele   personale   ale    acestuia,  urmand   a   fi    transmise  Serv.  Politiei    Rutiere    pentru     sanctionare, potrivit  prevederilor   H.G. 1391/2006 – Regulamentul   de   aplicare   a   OUG   195/2002 ( republicata ), privind  circulatia  pe  drumurile  publice.

     1.  Dupa    ridicarea   vehiculului   se    va   comunica    telefonic, in timpul  cel  mai  scurt, la 112 -  dispeceratul Biroului Politiei Rutiere Targoviste, numarul de inmatriculare al vehiculului ridicat (daca  exista), date   suplimentare despre vehicul daca acesta nu are nr.  de inmatriculare montat pe vehicul, locul  de  unde acesta a fost ridicat si locul unde este depozitat.

     2. Comunicarea intre echipele de lucru si dispeceratul operatorului trebuie sa fie operata prin statii radio   emisie – receptie, telefonie  mobila, etc.

                      Art.15. Se  va întocmi un Registru de evidenta centralizata, care va cuprinde:

·        Data  si  ora  la  care  s – a  dispus  ridicarea  vehiculului;

·        Locatia;

·        Numarul de  inmatriculare, marca  si  tipul  vehiculului;

·        Numele   reprezentantului   Serv. Politiei   Rutiere, al   Primariei  si al Politiei   Comunitare, care   a   dispus   ridicarea   vehiculului;

·        Echipa  care  a  realizat  ridicarea  si  transportarea  vehiculului;

·        Mentiuni  referitoare  la  starea  tehnica  si  bunurile  din  interiorul  vehiculului;

·        Numarul    chitantei     de      achitare      a      taxei     speciale    de     restituire    a    vehiculului;

·        Observatii.

 

                       Art.16. Constatarea    si    aplicarea      amenzilor    contraventionale, prevazute   in  O.U.G. nr. 195/2002 (republicata), sunt    in   competenta   organelor   de   Politie, iar    aspectele referitoare la  contravaloarea    ridicarii, transportarii, depozitarii si eliberarii vehiculelor sunt sarcina Biroului de Transport – D.A.P.P.P. din cadrul  Primariei.

                      Art.17 .La     solicitarea    organelor    de     politie    se     vor    ridica, transporta si depozita, contra cost,  si  vehiculele  implicate  in  accidentele  rutiere.

                      Art.18.Restituirea   vehiculelor   se   va efectua numai dupa achitarea amenzilor si a taxelor speciale stabilite de Consiliul Local.

                       Art .19.In    cazul    nerevendicării    vehiculelor    ridicate   si    depozitate, se    vor   lua   masurile   legale    privind   valorificarea  lor  (  după  expirarea   termenului  de   păstrare  de  45  zile ), in   conformitate   cu   prevederile    legislaţiei  in  vigoare.

                    Art.20. Operatorul    completează     o    fisa     a    vehiculului,  in   doua   exemplare, din   care   un   exemplar   ramane  la  operator, iar   celalalt   se  va   trimite  la  Primarie, in   care  vor  fi  mentionate:

-         locul  si  ora  la  care  s – a  facut  constatarea  si   s – a   efectuat   operatiunea   de  ridicare;

-         starea  tehnica, exterioara,  a  vehiculului, inainte  de  ridicare;

-         orele  la  care  s- a  efectuat   achitat  taxei  speciale  si  eliberarea  vehiculului;

-         agentul    constatator   care    a   dispus    ridicarea, seria   si   numarul   Procesului  verbal  de  constatare, precum  si  incadrarea  faptei;

-         nr. de  inmatriculare  al  vehiculului;

-         persoana  care  a  facut  operatiunea  respectiva.

                                

                          Art.21.Conditiile   participarii     reprezentantului  Serv.   Politiei  Rutiere  se   vor   stabili   in   urma    unui   Protocol   ce   se     va    incheia    intre   Primarie   si   Serviciul  Politiei  Rutiere  Dambovita.

 

CAP. III– DISPOZITII COMUNE PRIVIND PRESTAREA ACTIVITATILOR

 

                  Art.22. Consiliul  Local   al  Municipiului  Targoviste  si   Primaria    Municipiului nu   raspund   pentru   eventualele   pagube  pricinuite  unor terte persoane de catre operator,ca urmare a  executarii  contractului  de prestari de servicii sau ca urmare a eventualelor incalcari ale dispozitiilor legale in vigoare ori a dispoziţiilor prezentului Regulament.

                  Art.23.Echipajele care desfasoara  activitatile  de    ridicare vor actiona la  solicitarea  scrisa  a  agenţilor   constatatori, desemnaţi  conform  prevederilor  de  mai sus, in  zonele sau  locurile  nepermise.La dispozitia  acestora ,societatea  prestatoare (operatorul) are   obligatia   sa  ridice,transporte si  sa  depoziteze, potrivit  legii,  orice  vehicul  depistat in  locurile  sau  zonele nepermise  mentionate  in  prezentul Regulament, pe drumurile publice.

                  Art.24.Personalul ce asigura activitatile de ridicare vehicule are urmatoarele obligatii :

  • - sa  execute   ridicarea  vehiculelor  numai  in  baza dipozitiei scrise date de  agentii constatatori  prevăzuţi  in  prezenta  hotărâre, acţionând  prompt  la  orice fel de solicitare a acestora ;
  • - sa  execute   eliberarea   vehiculelor  numai dupa ce s-a facut dovada achitarii  sumelor prevazute  in  hotarare  si s-a prezentat procesul verbal de constatare a contraventiei;
  • - sa  poarte,pe  timpul activitatii,o imbracaminte distincta cu ecuson si insemne privind activitatea     efectuata, firma,  numele  si    prenumele     persoanei    care    efectueaza  operatiunile ;

                  Art.25.Agentul economic autorizat (operatorul) pentru ridicarea vehiculelor are urmatoarele obligatii:

  • sa  tina  evidenta  zilnica a  vehiculelor  ridicate;
  • sa asigure conditii pentru buna desfasurare a activitatii.

                Art.26. Eliberarea   vehiculului  si    a    bunurilor    din     acesta   se   efectueaza  de catre  societatea   autorizata ( operatorul ), numai   proprietarului  sau   detinatorului   legal   al  acestuia,  dupa  ce  achitarea  taxei  speciale;

Plata   taxei   speciale   stabilita   pentru   activitatile  de   mai  sus  se  face  conform  prevederilor  art. 35,iar    din   sumele  incasate  se fac venit  la  bugetul  local de unde se achita  cota  parte  operatorului pentru serviciile prestate.

                        Art.27. Prevederile  OG 2/2001,cu  modificarile  si  completarile ulterioare privind regimul  juridic al contraventiilor,referitoare  la  constatarea,aplicarea  sancţiunii,plata si încasarea amenzii,precum  si  la  căile  de  atac,se  aplica  deopotrivă  si  contravenţiilor stabilite in prezenta hotărâre.

                   Art.28.  Operatorul  raspunde  de     toate      prejudiciile      produse,    din      vina     sa, vehiculului  asupra   caruia   s –a  actionat. Primaria  este  exonerata  de  orice  raspundere.

                   Art.29.   Operatorul   are    obligatia    de   a    avea    in    dotare   si   in  functiune   mijloace   de   comunicatie (  statii  de  emisie – receptie, telefoane   celulare, etc. )  prin   care   sa   poata   fi  anuntate  operativ  echipajele  din  teren.

                   Art.30. Operatorul  este   obligat    sa    indeplineasca   toate   dispozitiile scrise  date  de  Primarie  in  legatura  cu  desfasurarea  acestor  activitati.

                    Art.31. Operatorul    va    efectua      ridicarea  pe  rand  a    vehiculelor in cauza,  din zona identificata. Nerespectarea    acestei    prevederi   poate   constitui   motiv   pentru   rezilierea   contractului   cand   se   constata, prin   eventuale  reclamatii,  intentia   vadita   de   favorizare.

                         Art.32. Operatorul   are   obligatia   sa    sesizeze   Primaria    cu   privire  la   toate  degradarile  sau   distrugerile   aduse   domeniului  public   cauzate   de   vehiculele   in   cauza, pe   care  le  constata  in  timpul  desfasurarii  activitatilor  de  ridicare  a  vehiculelor.

                        Art.33.Activitatea de ridicare,transport,depozitare si eliberare a vehiculelor oprite   sau   stationate   neregulamentar, expuse   la   vanzare, fara    autorizare, fara    stapan  sau  abandonate   pe   domeniul   public, se  desfasoara :

                          -pe  partea   carosabila  a  drumurilor  publice  si  in  piete,in  zona  de actiune a  indicatoarelor   rutiere  “ Oprirea  interzisa” sau “Stationarea  interzisa” insotite   de  panoul aditional “ RIDICARE   AUTOVEHICULE PARCATE  NEREGULAMENTAR”,pe  care  va  fi  inscris  si  un  nr. de  telefon  la  care  se pot   obtine   informatii,in   zonele   unde    prin    pozitia   sa, vehiculul   oprit   sau    stationat neregulamentar, expuse   la   vanzare, fara    autorizare, fara    stapan  sau  abandonate   pe   domeniul   public,  determina    perturbarea    traficului    rutier,pune     in     pericol    siguranta circulatiei,stanjeneste  lucrarile  de   igenizare  de  reparare a drumurilor publice si de refacere a marcajelor de circulatie corespunzatoare,in statii de autobuz  si  TAXI,zone de preselectie la intersectiile  semaforizate importante;

                      -pe   trotuare,in   conditiile   in   care   nu   ramane  disponibila  pentru  circulatia pietonilor  o   latime  mai   mica   de  1 m  sau, in   cazul    in    care     indiferent    de   latimea culoarului  pietonal,vehiculul  este  imobilizat  peste  delimitarea  stabilita   prin  semnalizarea corespunzatoare(marcaje,bordure,stalpisori,etc);

                      -in    parcuri,alei   pietonale,zone    verzi,piete, piatete, scuaruri, peluzele   dintre carosabil  si  trotuare;

                      - in   oricare   din    locurile    sau    zonele   nepermise, definite    prin  prezentul  Regulament.

                  Art.34. Masura   ridicarii  nu se dispune asupra urmatoarelor vehicule:

                        - cele    apartinand     Serviciilor    de    ambulanta, protectiei     civile, politiei , pompierilor,  jandarmeriei,  MAPN,  MJ - DIR.  PENITENCIARELOR,   MAPI,  SMURD,  unitatilor speciale ale SRI si SPP si Primariei Municipiului Targoviste,aflate in misiune.

                       - cele destinate  interventiilor  la  avariile  drumurilor,retelelor  tehnico-edilitare si  care  apartin  administratorilor  acestor  retele, aflate in timpul desfasurarii actiunilor;

                          - cele   destinate   tractării   autovehiculelor    avariate, abandonate,  staţionate neregulamentar  sau  expuse  la  vanzare, fara  autorizare;

-         cele  aparţinând  societarilor  de  salubrizare;

               

CAP. IV – TARIF  PRESTATIE  RIDICARE (TAXA  SPECIALA ELIBERARE  VEHICUL)

 

         Art.35.Contravaloarea    taxei     pentru      eliberare   a   vehiculului ridicat, transportat si depozitat si conditiile de plata a acesteia sunt urmatoarele:

    a) Taxa speciala pentru eliberarea vehiculelor = 255 lei/vehicul iar dupa prima zi de ridicare     si   depozitare  se    va majora cu  55  lei /zi,  ce  reprezinta  paza  zilnica.

            Calculul taxei speciale de eliberare este prezentat in Anexa nr. 1.

          b) Taxa  speciala se incasa  de catre operatorul desemnat prin Dispozitia Primarului Târgovişte.

Din taxa încasata operatorul va retine cheltuielile pentru buna execuţie a operaţiunilor de ridicare, transportare si depozitare a vehiculelor conform contractului de prestari servicii ce se va incheia intre Primaria Municipiului Targoviste si operator si va vira diferenta de valoare Serv. Taxe si Impozite din cadrul Primariei Municipiului Targoviste. Contractul de prestari servicii se va incheia  dupa negocierea cheltuielilor cu Biroul de Transport din cadrul D.A.P.P.P.

                 

CAP. V – DESEMNAREA  OPERATORULUI  CARE  VA  EFECTUA  OPERATIUNILE  DE  RIDICARE, TRANSPORTARE, DEPOZITARE  SI  ELIBERARE  A  VEHICULELOR

 

        Art. 36. Operatorul      pentru    ridicarea,    transportarea,    depozitarea     si    eliberarea  vehiculelor  in  cauza  va  fi  desemnat  in  conformitate  cu  HG  nr. 147/1992.

              Art.37.Supravegherea  si verificarea  modului de respectare a prezentului  Regulament se fac de  catre   DAPPP – Biroul de Transport   si  Directia  Economica  din cadrul  Primariei  Municipiului  Targoviste.

        Art .38. Autorizatia   de   ridicare    vehicule  se  obtine  in   urma   incheierii contractului  de  prestari  de  servicii  cu  Primaria, conform legislatiei in vigoare.

         Art.39. Autorizatia de ridicare  este actul prin care se atesta capacitatea societatii prestatoare de  a efectua   aceste  activitati  in   conditii  de   siguranta  si  calitate,ca  urmare  a indeplinirii  urmatoarelor  prevederi :

                   -detine  cel  putin o autospecializata destinata acestor activitati,in dotare proprie,in leasing sau inchiriata ;

                   -detine sau are spatiu inchiriat de depozitare, destinat vehiculelor ridicate,prevazut cu  utilitatile necesare privind paza si eliberarea acestora ;

                   -detine  asigurare  de  raspundere  civila  pentru  terti  si  pentru fiecare autovehiul folosit ;

                   -autorizatia  de ridicare  nu  este  transmisibila ;

                   -conducatorii  auto  de  pe  autovehiculele  cu  care  se  efectueaza   activitatile  de ridicare vehicule   trebuie   sa    detina    permanent,la   bordul     autovehiculului,autorizatia  de ridicare, in copie legalizata, precum si evidenta vehiculelor  ridicate.

            Art.40.Autorizatia  de   ridicare a vehiculelor   se  supune  normelor    privind   documentele cu regim special si este  eliberata de  Primarul  Municipiului Targoviste prin DAPPP- Biroul de Transport, care raspunde de gestionarea acestor activitati.

             Art.41.Autorizatia   se   elibereaza   intr-un   singur exemplar original si un nr de copii legalizate egal cu al autovehiculelor cu care se efectueaza activitatilie de ridicare.

             Art.42.Autorizatia de ridicare a  vehiculelor  cuprinde urmatoarele date:

a)    data eliberarii;

b)    valabilitate;

c)    denumirea societatii prestatoare ( operatorului ) ;

d)    numele  si  prenumele  persoanei  fizice  desemnate  de   societatea   prestatoare autorizata  pentru  conducerea  si organizarea  activitatilor   de blocare/ridicare a autovehiculelor ;

e)    numarul  de autovehicule speciale  pentru  ridicat;

f)      numarul  de  dispozitive  de  blocare  folosite;

g)    locul  de  depozitare  si  eliberare  a  autovehiculelor  ridicate;

h)    numarul  de  duplicate  eliberate.

           Art.43.Retragerea   autorizatiei  se   poate   face  in   cazul   nerespectarii  normelor si a obligatiilor contractuale,prin dispozitia  Primarului  Municipiului  Targoviste.

            Art.44.In cazul  pierderii sau  sustragerii  autorizatiilor  de          blocare/ridicare,original sau copii  se  aplica   reglementarile  in  vigoare cu  privire la modul de gestionare si manipulare a documentelor cu regim special.

              Art.45.Eliberarea unui duplicat  se  efectueaza  dupa prezentarea dovezii de publicare in  Monitorul  Oficial ,iar in  cazul  celor  deteriorate  care  pot  fi identificate dupa continut,in baza originalului.

 

CAP. VI – SANCTIUNI

 

            Art.46 Constituie     contraventie     si    se    sanctioneaza    cu    amenda   oprirea  sau  stationarea    vehiculului  in   locurile   sau  zonele  nepermise, de catre reprezentantii Serviciului Politiei Rutiere, asa   cum   au   fost  definite  in  prezentul   Regulament   si   prevazute cu    panouri    aditionale    specifice (  ridicare  vehicule ).

             Art.47. Constatarea   acestor   contraventii   se   face   in  conformitate  cu  prevederile  legislatiei  in  vigoare.

             Art.48.Deteriorarea  sau  degradarea  domeniului  public  ca    efect    al   nerespectarii  prevederilor   prezentului   Regulament   se   sanctioneaza   conform   legislatiei   in   vigoare.

 

CAP. VII – CAI  DE  ATAC  SI  DISPOZITII   FINALE

 

           Art.49.Eliberarea    vehiculelor   se   efectueaza    de   operator, dupa  ce   se  face   achitarea  taxei  speciale  de    eliberare.

           Art.50. Primaria    va    adopta     la     inceputul     fiecarui     an   o     lista   cuprinzand  cheltuielile   de    refacere    a     domeniului     public       degradat, exprimat     in    lei/mp   in  functie   de   natura    terenului  ( asfalt, pavaj, spatiu   verde, etc. ).  Aceste    valori     vor     fi    utilizate   de    agentii    constatatori    pentru    calculul   despagubirilor,  in   situatia   in   care  se  constata  distrugerea  sau  degradarea   domeniului  public.

           Art.51. Primaria  va  incheia  un  protocol  cu  Serviciul   Politiei   Rutiere   Dambovita, stabilindu – se   modul   concret   de   colaborare   cu   operatorul.

           Art.52. Primaria    impreuna     cu    operatorul    au      obligatia      de     a     aduce    la   cunostinata     opiniei    publice, prin     intermediul     mass – mediei   locale, a     prevederilor     prezentului   Regulament.

          Art.53.Operatorul   are  obligatia  sa   sesizeze      operativ    Directia   de   Administrare  a   Patrimoniului    Public   si   Privat   din   cadrul    Primariei    Municipiului    Targoviste   si  organele  de   politie   despre    lipsa   sau    deteriorarea   eventualelor  indicatoarelor   de    circulatie   care  reglementeaza    oprirea    sau    stationarea    pe   domeniul   public, precum   si  a   panourilor  aditionale, observate in timpul operatiunilor de ridicare a vehiculelor.

           Art.54.Activitatile    de  ridicare   a vehiculelor   vor   continua, pe  locatiile  respective, numai  dupa  repunerea  indicatoarelor  rutiere, conform  normelor  in  vigoare.

           Art.55. Operatorul   se  poate   adresa   organelor   de   politie, Politiei  Comunitare  sau  altor   forte  de  ordine, in    caz   de  conflict  sau    atitudine    violenta    a  contravenientilor.

            Art.56.La    cererea   DAPPP, organelor    de    politie   si   a   instantei     judecatoresti competente  sa  solutioneze  plangerea,agentul   economic   autorizat ( operatorul )  trebuie  sa  puna  la dispozitia acestora   fotografiile  din  care  sa  rezulte  pozitia vehiculului inaintea dispunerii  masurii  de   ridicare a acestuia.

            ART.58.TEMEI LEGAL -  Activitatile,  mentionate   mai   sus, se   vor   desfasura   in  conformitate   cu    prevederile    OUG  195/2002 ( republicata ),  H.G.  nr. 1391/2006, H.C.L. nr. 392/2005,  Legea   nr. 421/2002  si   HG 147/1992, astfel:

  a)  activitatea    de    ridicare    va     fi     realizata     de     catre    o     persoana    juridica, prin  respectarea      prevederilor        din      OUG    195/2002( republicata ),  HG    147/1992,  HG.  1391/2006,  HCL  392/2005  si  Legea  421/2002, in   locurile   sau   zone   nepermise   de   pe   raza   municipiului  Targoviste,

  b ) dispozitiile    prezentului   Regulament    si   a   hotararii   de   consiliu  adoptata  in  acest  sens. 

 
                                                     
CALCUL  TAXA  SPECIALA
pentru ridicarea, transportarea, depozitarea si eliberarea unui  vehicul oprit sau stationat neregulamentar, fara stapan sau abandonat si expus spre vanzare, fara autorizare pe domeniul public
 
lei/autoveh
Nr.crt
Elemente de cheltuieli
 
 
1
CHELTUIELI MATERIALE:
-carburanti
-lubrifianti
-anvelope
-amortizare  ( intocmit    acte,  autorizatii, taxe, lucrari   administrative , etc. )
-amortizment      dispozitive  (   uzura   + reparatii ) 
 
 13  lei
    1 lei
    1 lei
100 lei
 
  15 lei
   
20km x 20 litr/100 km x 3,2 lei=12,8 lei
I
TOTAL
 130 lei
 
2
CHELTUIELI CU MUNCA VIE:
-salarii
-cas 19,5%
-fond somaj 2%
-fond de risc 1,200 %
-cota de  contr.  ptr.  concedii  med.   si indemnizatii 0,85%
-fond  de  garantare  creante   salariale o,25%
 
 
 
 
 
-  paza / zi
 
   55 lei
   11 lei
     1 lei
     1 lei
 
     1 lei
     1 lei
 
 
 
 
 
 
   55 lei
3 salariati deservesc un utilaj;
1 eliberator;
1 agent comunitar
 
940 lei/luna /sal
Timp 2 ore/vehicul
Regim luna 171,5ore
54,81 lei/2 ore
Paznici=3 x 550 lei/luna = 1650 : 30 zile/ luna = 55 lei/zi
 
 
II
TOTAL
    125 lei
 
 
TOTAL I + II
 
   255  lei
 

 

              Inapoi