Inapoi

REGULAMENT

privind   BLOCAREA/ DEBLOCAREA  rotilor  vehiculelor   oprite  sau  stationate  neregulamentar  si a celor    expuse   la   vanzare, fara  autorizare,   aflate  pe  domeniul  public.

 

DEFINITII

    Prin  locuri  sau  zone  nepermise (neregulamentare)  se  inteleg  urmatoarele :

-  locurile     unde     sunt     montate    indicatoarele     de     circulatie    „Oprirea     interzisa” si  „Stationarea  interzisa” .

-  pe   trecerile    pentru     pietoni   si    in    dreptul    indicatoarelor    rutiere “ Trecere  pentru  pietoni “;

-  in  intersectii, inclusiv   cele   cu   sens   giratoriu, precum   si   in  zona  de  preselectie unde  sunt   aplicate    marcaje   continue, iar  in   lipsa   acestora, pe  o  distanta   mai   mica  de  5m  de  coltul  intersectiei;

-  in    locul  in   care   se   impiedica  vizibilitatea  unui   indicator rutier   sau  a   unui  semnal    luminos (semafor, lampa intermitenta, etc.);

-  in  statiile  destinate  transportului  local  de  calatori  si  in  statiile  TAXI;

-  in   zonele  aflate  in  afara  statiilor  TAXI, daca  se  depaseste  numarul  de  locuri aprobate de  catre  Consiliul  Local  si  Serviciul  Politiei  Rutiere;

-  in    dreptul      altui      vehicul     oprit    pe   partea    carosabila, daca      prin     aceasta   se  stanjeneste     circulatia     a     doua     vehicule   venind    din   sensuri    opuse, precum   si  in  dreptul  marcajului  continuu, in cazul in  care  conducatorii  celorlalte   vehicule  care  circula  in  acelasi  sens  ar  fi  obligati, din  aceasta  cauza, sa   treaca  peste  acest  marcaj,

-  locurile  unde  sunt  expuse  vehiculele  spre  vanzare, fara  autorizare, pe  domeniul  public;

-  parcuri, alei  pietonele, zone  verzi, insule  de  dirijare  a  circulatiei si in orice alte  zone ale domeniului  public;

-  zonele    unde   sunt    montate   panouri    aditionale  “ Atentie  se   blocheaza    rotile “  ;

-  trotuare, daca    prin   oprire    sau   stationare    nu   a   ramas   un  culoar  de cel  putin  1 m, pentru  circulatia  pietonilor;

-  locurile  unde  este  interzisa  depasirea.

 

 

CAP. I  -  DISPOZITII   GENERALE

 

    Art.1.Vehiculele oprite sau staţionate  neregulamentar pe domeniul  public  al  municipiului si a celor    expuse   la   vanzare, fara  autorizare,   aflate  pe  domeniul  public al municipiului Târgovişte   pot   fi   supuse   blocării,  pana  la   plata  taxei speciale pentru  deblocare.

    Art.2. Prezentul   Regulament  reglementează  următoarele  activitati :

    a)  Activitatea    de  blocare, cu    dispozitive    speciale, a    roţilor   vehiculelor   oprite  sau   staţionate     neregulamentar si a     celor   expuse    la   vânzare,  fara    autorizare,  pe    domeniul     public  de     pe    raza    municipiului  Târgovişte.

   b) Constatarea    faptului   ca   vehicule   sunt   oprite   sau  staţionate  neregulamentar, expuse   la    vânzare, fara    autorizare,  pe    domeniul   public  se   v-a   efectua    cu   respectarea    prevederilor   legislaţiei    in  vigoare, de  către  agenţii    constatatori   ai   Primăriei   si  ai   Politiei   Comunitare, împreuna    cu  organele  Serviciului  Politiei  Rutiere, care  vor  aplica  si   sanctiunile   contraventionale, dupa  caz, conform  prevederilor   legale  in  vigoare.       

 Art.3.Agentii  constatatori  dispun   in   scris   masurile   de   blocare   a rotilor vehiculelor  in  cauza  si  asista  la  aceste  operaţiuni.

      Art.4.  Programul  de  desfasurare   a   activitatilor  de  blocare/deblocare  roti       este urmatorul:

                   -  in  zilele  lucratoare ( luni – vineri ),  intre  orele  8,00 – 18,00;

                   -   in  zilele  de  sambata si duminica intre  orele  9,00 – 13,00.

      Art.5.  Protectia    personalului    care    desfasoara   activitatile   de   blocare/ deblocare   a   rotilor    vehiculelor in cauza    se   va    asigura    de    catre    Politia    Comunitara   Targoviste si  de   catre  organele   altor  institutii   abilitate ( Serviciul Politiei Rutiere  Dambovita,Politia  Mun. Targoviste, Jandarmerie, etc.), in  baza  unui  Protocol  de  colaborare, incheiat  in  acest  sens.

 

CAP. II  BLOCARE  ROTI

 

              Art.6.  Se    blocheaza    rotile      vehiculelor    care,  sunt    oprite     sau      stationate  neregulamentar, si a celor expuse  la vanzare, fara  autorizare,  pe domeniul public , chiar  daca   nu   blocheaza   circulatia   rutiera.

              Se   interzice    blocarea     selectiva   a    rotilor   vehiculelor    aflate    intr – o    zona  in    care     se   desfasoara     aceasta     activitate, cu     exeptia    celor   aflate   in   misiuni   si   activitati  pentru  servicii  publice.

              Art.7.  Dispozitivele    pentru    blocarea  rotilor   vor   fi   montate   pe   roata   stanga   fata, pentru   a   fi    usor   observate    de     conducatorul    auto   si   nu   trebuie   sa   produca  defectiuni   tehnice   vehiculului   blocat   sau   sa   afecteze   caroseria   acestuia.

             Art.8.  Confectionarea  si  montarea   panourilor   aditionale,   necesare    desfasurarii  activitatii  de  blocare  a  rotilor, se   va   efectua   pe   propria   cheltuiala   a   operatorului.

              Art.9.Zonele   din  municipiul  Targoviste   in    care    vor    fi   montate    panourile  aditionale   vor   fi  stabilite  de  Comisia   de   Circulatie   Rutiera   a   Primariei  Municipiului Targoviste sau  de Biroul de Transport, cu  avizul  Politiei  Rutiere.

                 Comisia  de  Circulatie  Rutiera  va  fi  stabilita  prin   Dispozitia   Primarului  Mun. Targoviste, cu   personal  de   specialitate   in   domeniu.

           Art.10. Vehiculul  in cauza  poate   fi   ridicat,transportat si depozitat, intr- un spatiu special amenajat, daca dupa 24 de ore de la blocare a rotilor  proprietarul  sau destinatarul  legal  al  acestuia  nu  s-a  prezentat   pentru achitarea  taxei speciale de deblocarea a rotilor si eliberarea  zonei nepermise ( neregulamentare ) de pe domeniul public.

            Eliberarea  vehiculului ridicat se va efectua  numai dupa plata, de catre proprietarul sau detinatorul legal al acestuia, a  taxei speciale de  eliberare  prevazuta  de legislatia  in vigoare.

            Art.11. Autovehiculele    destinate   a   acţiona    pentru   blocarea rotilor   vehiculelor   trebuie  sa  îndeplinească  următoarele  condiţii :

                        - pe  timpul  operaţiunilor  sa   aibă   inscripţionate   la   loc   vizibil   informaţii privind  activitatea  desfăşurata ;

                        - la bordul maşinii  trebuie sa existe un set complet de chei pentru dispozitivele de blocare;

-sa asigure transportul,in condiţii de siguranţa,a dispozitivelor de blocare ;

              Art.12.    Dispozitivele     de     blocare     a      roţilor     trebuie     sa      îndeplinească    următoarele  condiţii:

            - sa  asigure   siguranţa   privind   imposibilitatea   desfacerii   sau   deteriorării  prin  efracţie;

                         - sa    aibă     inscripţionate  denumirea , adresa   si  numerele  de   telefon   ale operatorului,  la  care  se  poate  solicita  deblocarea  rotilor.

                         - sa  nu  producă  avarii  vehiculului  blocat ;

                          - sa se monteze numai pe roata din  stanga  fata;

                          - sa nu permita demontarea rotii blocate ;

                          - sa fie vopsite numai in culoarea galbena ;

                          - sa permita montarea si demontarea in maxim 5 minute ;

                          - sa   fie  atestate  prin  certificat  de  calitate  al  fabricantului   si  certificat de conformitate eliberat de Registrul Auto Roman. 

               Art.13.  Operatorul     trebuie    sa     detina   un     numar    de   minimum  25   bucati   dispozitive  pentru   blocare   roti, din   care  un   număr  de   5  bucati  dispozitive  de  blocare  a  rotilor pentru   anvelopele  cu  dimensiunea egala  sau   mai  mare  de  825 x 20.

               Art 14.  Dispozitivele   confectionate   vor   fi  avizate   de  Comisia  de  Circulatie  a  Primarie  Municipiului Targoviste sau Biroul de Transport, impreuna  cu  organele   de  politie  rutiera.

              Art.15. Operatorul  va  asigura   blocarea   rotilor   vehiculelor, luand   masuri  pentru  evitarea  deteriorarii   acestora, acestuia   revenindu-i  intreaga   responsabilitate   pentru  orice  fel  de  reclamatii  ulterioare.

             Art.16.Agentul   economic   autorizat ( operatorul )   trebuie    sa    solicite    agentului constatator   dispozitia  scrisa  de   blocare a rotilor, sa   o   păstreze   si   sa   o  prezinte necondiţionat  la   solicitarea   conducătorului   vehiculului   blocat.                  Art.17.Dupa   dispunerea de catre agentul constatator a măsurii de blocare,operatorul va   fotografia    sau    va      inregistra   pe    suport    magnetic ( video )  vehiculul,  inainte  si  dupa  aplicarea  dispozitivului  de  blocare, pozitia   vehiculului  oprit  sau  stationat, expus  la  vanzare, fara    autorizare, pe   domeniul   public, pe  care se va  mentiona  data  si  ora  fotografierii.

              Art.18.Echipajele care efectueaza blocarea trebuie sa aplice pe parbrizul  sau  geamul portierei   stanga  fata  al vehiculului blocat,anuntul care sa contina urmatoarele date :

                                    - data, locul  si  ora  unde  este  incheiat;

                                    - numele  si  sediul  operatorului, numarul  de  telefon  al  operatorului  care  gestioneaza  activitatea  de  blocare  a  rotilor;

                                     - numărul autorizaţiei;

      - baza legala in  temeiul careia s-a efectuat operaţiunea ;

      - descrierea  faptei si modul  de  constatare;

                               - suma  ce  trebuie  achitata   pentru  deblocarea   vehiculului, reprezentand contravalorea   operatiunilor   efectuate,taxa   speciala   datorata  Consiliului Local,precum si modalitatea de achitare a amenzii contraventionale,conform  legislatiei in vigoare ;

      - consecinţele  neachitării  in  termen  a  taxei  de  deblocare;

      - locul  unde poate fi achitata aceasta suma,adresa si telefon;

      - numele si semnatura persoanei care a dispus masura.

          Intocmirea    documentului    mai      sus    mentionat     se     face   de   catre   personalul  operatorului     anume     desemnat, impreuna  cu  agentul  constatator .         Art 19. Anuntul   se   va    intocmi  in  3   exemplare  din  care : un  exemplar  se  fixeaza  prin   lipire   pe   parbriz  sau    caroserie,   intr - o     punga    de    plastic    impermeabila, , un   exemplar la  operator  si  unul  la  Primarie.

 Serv. Taxe   si   Impozite  -  Primaria   Mun.  Targoviste va  incasa   sumele   nominalizate  si prevazute  in  prezentul  regulament,  referitoare la contravaloarea operatiunilor efectuate, prin taxa speciala  aprobata  de  catre  Consiliul  Local .

Pentru sumele incasate(contravaloarea operatiunilor efectuate , respectiv taxa speciala) se  vor elibera chitante fiscale.

          Art .20.Amenda  contraventionala  privind oprirea  sau  stationarea  neregulamentara  se va  aplica,  conform  legislatiei  in  vigoare, de  catre agentii constatatori ai  Primariei sau  Serviciului  Politiei  Rutiere, dupa  întocmirea procesului verbal de constatare a contravenţiei,in baza căruia se poate debloca vehiculul in cauza,  după achitarea  sumelor datorate de  catre  proprietar  sau  detinatorul  legal .

         Art.21. Agentul  economic( operatorul ) autorizat va tine o evidenta zilnica,pe formulare inseriate in 3 exemplare,din care sa rezulte pentru  fiecare operaţiune :

                       - locul  si   ora   la  care   s-a  făcut   constatarea   si   s-a  efectuat  operaţiunea de  blocare ;

                      - orele la care s-a efectuat achitarea taxei speciale si deblocarea autovehiculului;

                      - agentul   constatator   care   a  dispus    blocarea,seria   si   numărul   procesului verbal de constatare,precum si încadrarea faptei;

                       - numărul de înmatriculare al vehiculului;

                       - persoana care a făcut operaţiunea respectiva;

          Art.22.Echipajele vor avea asupra lor evidenta zilnica a activitatii.

 Se  va  efectua  sinteza  zilnica  privind  numărul  de  vehicule   blocate/deblocate.

Un  exemplar  din   evidenta   zilnica se  depune la  DAPPP – Biroul de Transport  ,un    exemplar   la  Serv. Politiei   Rutiere  si  al  treilea  exemplar  ramane   la   agentul economic( operator ).

Lunar se va efectua verificarea sintezei activităţii desfăşurate, de  catre  primarie.

  Art.23. Se      va        întocmi     un       Registru      de       evidenta        centralizata    a    activităţii  de   blocare/deblocare  a   roţilor  vehiculelor  si  va  cuprinde :

-         numărul  de  înmatriculare, marca  si  tipul  vehiculului  blocat,

-         locaţia,

-         data  si  ora  la  care  s –a  dispus  blocarea,

-         echipa  care  a  realizat  blocarea  roţilor,

-         numărul  chitanţei  de  achitare  a  taxei  speciale  de  deblocare,

-         observaţii.

 Art.24.Deblocarea   roţilor   se   va   face   numai  după   achitarea  taxei  de  deblocare.

 Art.25.Deteriorarea    sau    demontarea     dispozitivelor   de   blocare   a     roţilor, prin  efracţie, se sancţionează  cu  amenda contraventionala  de  la  100 lei  pana  la  1000 lei.

 

CAP. III– DISPOZITII  COMUNE  PRIVIND  PRESTAREA  ACTIVITATILOR  DE  BLOCARE / DEBLOCARE ROTI

 

 

                  Art.26. Consiliul  Local   al  Municipiului  Targoviste  si   Primaria    Municipiului nu   raspund   pentru   eventualele   pagube  pricinuite  unor terte persoane de catre operator,ca urmare a  executarii  contractului  de prestari de servicii sau ca urmare a eventualelor incalcari ale dispozitiilor legale in vigoare ori a dispoziţiilor prezentului Regulament.

                  Art.27.Echipajele care desfasoara  activitatile  de  blocare  a rotilor vor actiona la  solicitarea  scrisa  a  agenţilor   constatatori, desemnaţi  conform  prevederilor de mai sus, in zonele sau  locurile nepermise.La dispozitia acestora ,societatea  prestatoare ( operatorul ) are   obligatia   sa  blocheze rotile, potrivit  legii, la  orice  vehicul  depistat in  locurile  sau  zonele nepermise  mentionate  in  prezentul Regulament, pe drumurile publice.

                  Art.28.Personalul   ce    asigura   activitatile   de     blocare/ridicare    vehicule   are  urmatoarele obligatii :

  a) sa  execute  blocarea    vehiculelor  numai  in  baza dipozitiei scrise date de  agentii constatatori  prevăzuţi  in  prezenta  hotărâre,acţionând  prompt  la  orice fel de solicitare a acestora ;

 b) sa  execute  deblocarea   vehiculelor  numai dupa ce s-a facut dovada achitarii  sumelor prevazute  in  hotarare  si s-a prezentat procesul verbal de constatare a contraventiei;

 c) sa  poarte,pe  timpul activitatii,o imbracaminte distincta cu ecuson si insemne privind activitatea     efectuata, firma,  numele  si    prenumele     persoanei    care    efectueaza  operatiunea ;

                  Art.29.Agentul  economic  autorizat ( operatorul )  pentru   blocarea/deblocarea     vehiculelor are  urmatoarele  obligatii :

                Art.30. Deblocarea  rotilor vehiculului in  cauza   se   efectueaza  de catre  societatea   autorizata ( operatorul ), numai   proprietarului  sau   detinatorului   legal   al  acestuia,  dupa  ce se  prezinta :

·        copia procesului verbal de constatare a contraventiei,conform legislatiei in vigoare ;

·        dovada achitarii taxei  speciale;

Plata   taxei   speciale   stabilita   pentru   activitatea  de   mai  sus  se va face  conform prevederilor art. 40,iar  din  sumele  incasate  se fac venit  la  bugetul  local de unde se achita  cota  parte  operatorului  pentru  serviciile practicate.

                        Art.31. Prevederile  OG 2/2001,cu  modificarile  si  completarile ulterioare privind regimul  juridic al contraventiilor,referitoare  la  constatarea,aplicarea  sancţiunii,plata si încasarea amenzii,precum  si  la  căile  de  atac,se  aplica  deopotrivă  si  contravenţiilor stabilite in prezenta hotărâre.

                   Art.32.  Operatorul  raspunde  de     toate      prejudiciile      produse,    din      vina     sa, vehiculului  asupra   caruia   s –a  actionat. Primaria  este  exonerata  de  orice  raspundere.

                   Art.33.   Operatorul   are    obligatia    de   a    avea    in    dotare   si   in  functiune   mijloace   de   comunicatie (  statii  de  emisie – receptie, telefoane   celulare, etc. )  prin   care   sa   poata   fi  anuntate  operativ  echipajele  din  teren.

                   Art.34. In  cazul    in  care  contravenientul  sau  oricare  alta   persoana    incearca   sa   degradeze, sa   distruga   sau   sa   sustraga   dispozitivul   de    blocare   aplicat, operatorul   va   anunta   organul    de    politie    si   agenţii     constatatori    ai    Primarie   si   ai    Politiei  Comunitare   pentru    recuperarea   lui, precum   si   actionarea   pe   caile  prevazute  de  lege  pentru  repararea  prejudiciului.

                    Art.35. Operatorul  este   obligat    sa    indeplineasca   toate   dispozitiile  date  de  Primarie  in  legatura  cu  desfasurarea  acestor  activitati.

                    Art.36. Operatorul    va    efectua    blocarea    la   roti    dintr-o   zona, integral, la    toate     vehiculele    existente. Nerespectarea    acestei    prevederi   poate   constitui   motiv   pentru   rezilierea   contractului   cand   se   constata, prin   eventuale  reclamatii,  intentia   vadita   de   favorizare.

                         Art.37. Operatorul   are   obligatia   sa    sesizeze   Primaria    cu   privire  la   toate  degradarile  sau   distrugerile   aduse   domeniului  public   cauzate   de   vehiculele   in   cauza, pe   care  le  constata  in  timpul  desfasurarii  activitatii de blocare  a  rotilor.

                        Art.38.Activitatea de blocare a rotilor vehiculelor oprite   sau   stationate   neregulamentar, expuse   la   vanzare, fara    autorizare, pe   domeniul   public, se  desfasoara :

                          -pe  partea   carosabila  a  drumurilor  publice  si  in  piete,in  zona  de actiune a  indicatoarelor   rutiere  “ Oprirea  interzisa” sau “Stationarea  interzisa” insotite   de  panoul aditional “ATENTIE  SE BLOCHEAZA ROATA”,pe  care  va  fi  inscris  si  un  nr. de  telefon  la  care  se pot   obtine   informatii,in   zonele   unde    prin    pozitia   sa, vehiculul   oprit   sau    stationat neregulamentar  sau expus la vanzare, fara autorizare, determina    perturbarea    traficului    rutier,pune     in     pericol    siguranta circulatiei rutiere si pietonale,stanjeneste  lucrarile  de   igenizare  de  reparare a drumurilor publice si de refacere a marcajelor de circulatie corespunzatoare,in statii de autobuz  si  TAXI,zone de preselectie la intersectiile  semaforizate importante;

                      -pe   trotuare,in   conditiile   in   care   nu   ramane  disponibila  pentru  circulatia pietonilor  o   latime  mai   mica   de  1 m  sau, in   cazul    in    care     indiferent    de   latimea culoarului  pietonal,vehiculul  este  imobilizat  peste  delimitarea  stabilita   prin  semnalizarea corespunzatoare(marcaje,bordure,stalpisori,etc);

                      -in    parcuri,alei   pietonale,zone    verzi,piete, piatete, scuaruri, peluzele   dintre carosabil  si  trotuare;

                      - in   oricare   din    locurile    sau    zonele   nepermise, definite    prin  prezentul  Regulament.

                  Art.39. Masura  blocarii   nu se dispune asupra urmatoarelor vehicule:

                        - cele    apartinand     Serviciilor    de    ambulanta, protectiei     civile, politiei , pompierilor,  jandarmeriei,  MAPN,  MJ - DIR.  PENITENCIARELOR,   MAPI,  SMURD, unitatilor speciale ale SRI si SPP si Primariei Municipiului Targoviste, aflate in misiune.

                       - cele destinate  interventiilor  la  avariile  drumurilor,retelelor  tehnico-edilitare si  care  apartin  administratorilor  acestor  retele;

                          - cele   destinate   tractării   autovehiculelor    avariate, abandonate,  staţionate neregulamentar  sau  expuse  la  vanzare, fara  autorizare;

                           - cele  aparţinând  societarilor  de  salubrizare;

 

CAP. IV – TARIF   PRESTATIE BLOCARE ROTI( TAXA   SPECIALA )

 

         Art.40. Contravaloarea    taxei     pentru     deblocare a  rotilor vehiculului si conditiile de plata a acesteia sunt  urmatoarele:

a) Taxa  speciala  pentru  deblocare  roti = 50  lei /vehicul , iar  dupa  prima  zi  de   blocare, se  va   majora   cu   25% / zi .

b)       Taxa  speciala se va încasa prin Serviciul Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei Municipiului Târgovişte, astfel:

·        prin agentul comunitar numit prin Dispoziţia Primarului,

                                                   sau

·        la caseria serviciului pe baza proceselor-verbale de constatare

La sfârşitul zilei, agentul comunitar va întocmi borderoul centralizator al proceselor-verbale şi chitanţelor emise, iar suma încasată se va depune a doua zi lucrătoare la caseria Serviciului Taxe şi Impozite. Din taxele încasate se vor achita operatorului numit prin Dispoziţia Primarului, cheltuielile pentru buna execuţie a operaţiunilor de blocare a roţi vehiculelor, conform contractului de prestări servicii ce se va încheia între Primăria Municipiului Târgovişte şi operator. Contractul de prestări servicii se va încheia după negocierea cheltuielilor cu Biroul de Transport din cadrul D.A.P.P.P.

                 

CAP. V – DESEMNAREA  OPERATORULUI  CARE  VA  EFECTUA  OPERATIUNILE  DE  BLOCARE  A  ROTILOR   VEHICULELOR

 

        Art. 41. Operatorul      pentru      blocarea  rotilor  vehiculelor  in  cauza  va  fi  desemnat  in  conformitate  cu  HG  nr. 147/1992.

              Art.42.Supravegherea  si verificarea  modului de respectare a prezentului  Regulament se fac de  catre   DAPPP – Biroul de    Transport  si  Siguranta   Rutiera   si  Directia  Economica  din cadrul  Primariei  Municipiului  Targoviste.

        Art .43. Autorizatia   de   blocare a rotilor  vehiculelor, se  obtine  in   urma   incheierii unui  contract  de  prestari  de  serviciu  cu  Primaria.

         Art.44.Autorizatia de  blocare a rotilor  este actul prin care se atesta capacitatea societatii prestatoare de  a efectua   aceste  activitati  in   conditii  de   siguranta  si  calitate,ca  urmare  a indeplinirii  urmatoarelor  prevederi :

                   -detine cel  putin o autospecializata destinata acestor activitati,in dotare proprie,in leasing sau inchiriata ;

                   -detine sau are spatiu inchiriat de depozitare, destinat vehiculelor ridicate,prevazut cu  utilitatile necesare privind paza si eliberarea acestora ;

                   -detine  asigurare  de  raspundere  civila  pentru  terti  si  pentru fiecare autovehiul folosit ;

                   -autorizatia  de  blocare/ridicare  nu  este  transmisibila ;

                   -conducatorii  auto  de  pe  autovehiculele  cu  care  se  efectueaza   activitatile  de blocare  roti,   trebuie   sa    detina    permanent,la   bordul     autovehiculului,autorizatia  de blocare in copie legalizata precum si evidenta vehiculelor blocate.

            Art.45.Autorizatia  de   blocare  roti   se  supune  normelor    privind   documentele cu regim special si este  eliberata de  Primarul  Municipiului Targoviste prin DAPPP- Biroul de Transport,care raspunde de gestionarea acestor activitati.

             Art.46.Autorizatia   se   elibereaza   intr-un   singur exemplar original si un nr de copii legalizate egal cu al autovehiculelor cu care se efectueaza activitatilie de blocare  roti.

             Art.47.Autorizatia de blocare a rotilor vehiculelor in cauza, cuprinde urmatoarele date:

a)      data eliberarii;

b)      valabilitate;

c)      denumirea societatii prestatoare ( operatorului ) ;

d)      numele  si  prenumele  persoanei  fizice  desemnate  de   societatea   prestatoare autorizata  pentru  conducerea  si organizarea  activitatilor   de blocare a rotilor vehiculelor ;

e)      numarul  de autovehicule speciale  pentru  blocare  roti;

f)        numarul  de  dispozitive  de  blocare  folosite;

           Art.48.Retragerea   autorizatiei  se   poate   face  in   cazul   nerespectarii  normelor si a obligatiilor contractuale,prin dispozitia  Primarului  Municipiului  Targoviste.

            Art.49.In cazul  pierderii sau  sustragerii  autorizatiilor  de          blocare a rotilor,original sau copii  se  aplica   reglementarile  in  vigoare cu  privire la modul de gestionare si manipulare a documentelor cu regim special.

              Art.50.Eliberarea unui duplicat  se  efectueaza  dupa prezentarea dovezii de publicare in  Monitorul  Oficial ,iar in  cazul  celor  deteriorate  care  pot  fi identificate dupa continut,in baza originalului.

 

CAP. VI – SANCTIUNI

 

            Art.51. Constituie     contraventie     si    se    sanctioneaza    cu    amenda   oprirea  sau  stationarea    vehiculului  in   locurile   sau  zonele  nepermise, asa   cum   au   fost  definite  in  prezentul   Regulament   si   prevazute  cu    panouri    aditionale    specifice (  blocare   roti  ).

             Art.52. Constatarea   acestor   contraventii   se   face   in  conformitate  cu  prevederile  legislatiei  in  vigoare.

             Art.53.Deteriorarea  sau  degradarea  domeniului  public  ca    efect    al   nerespectarii  prevederilor   prezentului   Regulament   se   sanctioneaza   conform   legislatiei   in   vigoare.

 

CAP. VII – CAI  DE  ATAC  SI  DISPOZITII   FINALE

 

           Art.54.Deblocarea    rotilor    vehiculelor   se   efectueaza    de   operator, dupa  ce   se  face   dovada    platii     amenzilor   contraventionale ( in   cazul   in   care   acestea   au  fost  aplicate ), precum  si  a  cheltuielilor  reprezentand  contravaloarea  prestatiilor  efectuate ( achitarea  taxelor  speciale  de  deblocare).

           Art.55. Primaria    va    adopta     la     inceputul     fiecarui     an   o     lista   cuprinzand  cheltuielile   de    refacere    a     domeniului     public       degradat, exprimat     in    lei/mp   in  functie   de   natura    terenului  ( asfalt, pavaj, spatiu   verde, etc. ).  Aceste    valori     vor     fi    utilizate   de    agentii    constatatori    pentru    calculul   despagubirilor,  in   situatia   in   care  se  constata  distrugerea  sau  degradarea   domeniului  public.

           Art.56. Primaria  va  incheia  un  protocol  cu  Serviciul   Politiei   Rutiere   Dambovita, stabilindu – se   modul   concret   de   colaborare   cu   operatorul.

           Art.57. Primaria    impreuna     cu    operatorul    au      obligatia      de     a     aduce    la   cunostinata     opiniei    publice, prin     intermediul     mass – mediei   locale, a     prevederilor     prezentului   Regulament.

          Art.58.Operatorul   are  obligatia  sa   sesizeze      operativ    Directia   de   Administrare  a   Patrimoniului    Public   si   Privat   din   cadrul    Primariei    Municipiului    Targoviste   si  organele  de   politie   despre    lipsa   sau    deteriorarea    indicatoarelor   de    circulatie   care  reglementeaza    oprirea    sau    stationarea    pe   domeniul   public, precum   si  a   panourilor  aditionale.

           Art.59.Activitatile    de    blocare a rotilor  vor   continua, pe  locatiile  respective, numai  dupa  repunerea  indicatoarelor  rutiere, conform  normelor  in  vigoare.

           Art.60. Operatorul   se  poate   adresa   organelor   de   politie, Politiei  Comunitare  sau  altor   forte  de  ordine, in    caz   de  conflict  sau    atitudine    violenta    a  contravenientilor.

            Art.61.La    cererea   DAPPP, organelor    de    politie   si   a   instantei     judecatoresti competente  sa  solutioneze  plangerea,agentul   economic   autorizat ( operatorul )  trebuie  sa  puna  la dispozitia acestora   fotografiile  din  care  sa  rezulte  pozitia autovehiculului inaintea dispunerii  masurii  de  blocare  a rotilor.

            ART.62.TEMEI LEGAL -  Activitatile,  mentionate   mai   sus, se   vor   desfasura   in  conformitate   cu    prevederile    OUG  195/2002 ( republicata ),  H.G.  nr. 1391/2006, H.C.L. nr. 392/2005,     HG 147/1992, astfel:

   a)  activitatea  de  blocare  a  rotilor   va   fi   realizata   de   catre  o   persoana   juridica, prin    respectarea   prevederilor  HG 147/1992, OUG nr.195/2002 ( republicata),H.G. nr. 1391/2006, HCL 392/2005 si, in   locuri   sau    zone   nepermise   de  pe  raza  municipiului  Targoviste;

  b) dispozitiile    prezentului   Regulament    si   a   hotararii   de   consiliu  adoptata  in  acest  sens. 

                                                                                                               
CALCUL  TAXA  SPECIALA
 deblocare  roti
                                                                                                 - lei -
Nr. crt.
Elemente de cheltuieli
 
 
1
CHELTUIELI MATERIALE/LUNA:
-carburanti
-lubrifianti
-anvelope
-piese de schimb
-amortizarea
-amortizment dispozitive 
 
800 lei
  21 lei
  67 lei
200 lei
200 lei
  15 lei
 
2.500 km/luna x10 litr./100 km x 3,2 Lei/litr.=800lei/luna
I
TOTAL
1.303 lei
 
2
CHELTUIELI CU MUNCA VIE/LUNA:
-salarii
-cas 19,5%
-fond somaj 2%
-fond de risc 1,200 %
-cota de contr. ptr concedii  med si indemnizatii 0,85
-fond de garantare creante salariale o,25
 
4.400 lei
   858 lei
     88 lei
     53 lei
 
     37 lei
     11 lei
 
 
 
3 salariati deservesc un utilaj;
1 incasator;
1 agent comunitar
880 lei/luna /sal
II
TOTAL
5.447 lei
 
 
TOTAL I + II
 
6.750 lei : 135 veh.
        = 
 

 

TARIF
50 lei / deblocare 
   un  vehicul
135    de
 blocari / deblocari /
 luna

                                                                                       

              Inapoi