PROCES VERBAL

īncheiat īn urma şedinţei extraordinare a

Consiliului Local Municipal Tārgovişte

din data de 31.01.2011

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, īntrucāt sunt prezenţi 14 din numărul de 21 de consilieri, declară: Şedinţa este legal constituită, īşi poate desfaşura lucrările īn conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Tārgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Tārgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia 119 din data de 27.01.2011.

   La această şedinţă participă un număr de 14 consilieri din totalul de 21 consilieri īn funcţie, absenti fiind (Băluţă Vasile, Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Frăţilă Ioan Cezar, Păunaş Maria Roxana, Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian Teodor), directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Şedinţa de astăzi este condusă de dl. cons. Babeu Pavel.

Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă īn unanimitate.

1.Proiect de hotărāre privind aprobarea numărului posturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav si a numărului de indemnizaţii acordate persoanei bolnave īn cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială pe anul 2011.

Se dă citire proiectului de hotărāre. Se dă cuvāntul dnei. Stănescu, director al D.A.S., care face precizări legate de oportunitatea iniţierii proiectului de hotărāre. Se supune la vot. Se aprobă īn unanimitate.

2.Proiect de hotărāre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Tārgovişte īn Adunarea Generală Ordinară şi Extraordinară a Acţionarilor la SC. COMPANIA DE APĂ TĀRGOVIŞTE - DĀMBOVIŢA S.A

Se dă citire proiectului de hotărāre. Se dă cuvāntul dl. Vasilescu, director al SC. COMPANIA DE APĂ TĀRGOVIŞTE - DĀMBOVIŢA S.A., care face precizări legate de oportunitatea iniţierii proiectului de hotărāre. Se supune la vot. Se aprobă īn unanimitate.

3.Proiect de hotărāre privind īnfiinţarea S.C. Municipal Construct S.A

Se dă citire proiectului de hotărāre. Se dă cuvāntul dl. primar, care face precizări legate de oportunitatea iniţierii proiectului de hotărāre.  Dl primar aminteşte ca noua societate are ca acţionar majoritar Consilul Local Municipal Tārgovişte, care deţine 98% din acţiuni şi ECO-SAL 2005 S.A., care detine 2% din acţiuni. Dl. viceprimar Paul Robert Briceag doreşte completarea art. 11 al proiectului de hotărāre, prin adăugarea unui alineat, care să precizeze că A.G.A. va fi mandatată pentru numirea membrilor Consiliului de Administraţie, conform legii. In Consiliul de Administraţie al societăţii vor exista 3 reprezentanţi ai Consiliului Local Municipal Tārgovişte: doi din partea partidului majoritar şi unul din partea opoziţiei. Domnul consilier Ilie Valentin  doreşte să ştie cu ce personal va fi īnfiinţată noua societate. Dl. Primar precizează că noul personal va fi transferat de la D.C.E.G. Se supune la vot propunerea dlui Paul Robert Briceag. Se aprobă īn unanimitate. Se supune la vot proiectul de hotărāre. Se aprobă īn unanimitate

4.Proiect de hotărāre privind īnfiinţarea Poliţiei Locale a Municipiului Tārgovişte.

Se dă citire proiectului de hotărāre. Se dă cuvāntul dl. Dinu Gheorghe, director al Poliţiei Comunitare, care face precizări legate de oportunitatea iniţierii proiectului de hotărāre. De asemenea dl. Gheorghe precizează ca Poliţia Locală preia un număr de 10 funcţii din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului. Se supune la vot. Se aprobă īn unanimitate

5.Proiect de hotărāre privind  reorganizarea Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tārgovişte şi a Direcţiei de Administrare Patrimoniului Public şi Privat, ca urmare a modificărilor intervenite prin īnfiinţarea Poliţiei Locale a Municipiului Tārgovişte.

Se dă citire proiectului de hotărāre. Se dă cuvāntul dlui secretar, care face precizări legate de oportunitatea iniţierii proiectului de hotărāre. Se precizeză ca noua organigramă trebuie adoptată ca urmare a īnfiinţării Poliţiei Locale. Se supune la vot. Se aprobă īn unanimitate

 

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                  SECRETAR MUNICIPIU

               ing. Babeu Pavel                                                              jr. Chiru Cătălin Cristea