PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare a

 Consiliului Local Municipal Târgovişte

 din data de 30.09.2010

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 18 din numărul de 21 de consilieri, absenţi fiind Briceag Paul Robert, Rusescu Gheorghe si Serban Alexandru, declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia 3474 din data de 24.09.2010.

            La această şedinţă participă un număr de 18 consilieri din totalul de 21 consilieri în funcţie, absenţi fiind, (Briceag Paul Robert, Rusescu Gheorghe si Serban Alexandru), directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Şedinţa de astăzi este condusă de dl. cons. Babeu Pavel, ales în urma votului Consiliului Local Municipal Târgovişte.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 28.07. 2010. Se aprobă procesul verbal cu 17 voturi pentru şi 1 abţinere,  (Vasiliu Emilian Teodor).

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei de indata a Consiliului Local din data de 10.08.2010. Se aprobă procesul verbal cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri (Ţuţuianu Ioan,  Dănciulescu Ion, Vasiliu Emilian Teodor).

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local din data de 26.08.2010. Se aprobă procesul verbal cu 14 voturi pentru şi 4 abţineri (Ţuţuianu Ioan,  Dănciulescu Ion, Vasiliu Emilian Teodor, Diculescu Maria).

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local din data de 06.09.2010. Se aprobă procesul verbal cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri (Ţuţuianu Ioan,  Vasiliu Emilian Teodor, Diculescu Maria).

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local din data de 07.09.2010. Se aprobă procesul verbal cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri (Ţuţuianu Ioan,  Dănciulescu Ion, Vasiliu Emilian Teodor,).

Incepand din acest moment este prezent si dl. cons. Rusescu Gheorghe.

Domnul Primar anunţă retragerea punctelor 16 ; 33 ; 31/3 de pe ordinea de zi.

Se supune la vot ordinea de zi cu menţiunea că punctele 16 ; 33 ; 31/3 au fost retrase, iar la punctul Diverse sunt 11 subpuncte. Se aprobă in unanimitate

1.    Proiect de hotărâre privind constatarea incetarii  de drept, a mandatului de consilier municipal, al domnului Ana George Bogdan.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru şi o abţinere dl. Vasiliu.

2.    Proiect de hotărâre privind constatarea demisiei, din funcţia de  viceprimar, a domnului Ana George Bogdan.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

Dl.Ana George Bogdan adreseaza cateva cuvinte cu ocazia retargerii sale din functia de viceprimar si consilier local.

3.    Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului Iorga Liviu.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se  aprobă în unanimitate. Domnul Iorga depune juramantul.

 4. Proiect de hotărâre privind alegerea unui viceprimar.

 Se dă citire proiectului de hotărâre. In urma constatarii incetarii de drept a mandatului de viceprimar al domnului Ana George Bogdan, se fac propuneri pentru alegerea noului viceprimar al Municipiului Targoviste si anume : Dl. Motoc, Dl. Raducanu, Dl. Ilie Valentin, Dl. Vasiliu, dna. Paraschiv.

Consilierul Raducanu refuza sa candideze.

Consilierul Ilie Valentin refuza sa candideze.

Dna Consilier Paraschiv Cornelia refuza sa candideze.

Pentru alegerea noului viceprimar al Municipiului Targoviste au ramas urmatorii consilieri : Motoc Honorius si Vasiliu Emilian Teodor.

Se cere pauza pentru intocmirea buletinelor de vot.

 Se inmaneaza buletinele de vot semnate si stampilate pentru fiecare consilier. La vot paticipa un numar de 19 consilieri. Se trece la votul secret.               

Comisia de numarare a voturilor formata din  Paunas Maria Roxana, Tanase Silviu, Babeu Pavel anunta ca noul viceprimar al Municipiului Targoviste este dl. Motoc Honorius cu 12 voturi pentru,  6 impotriva si un vot nul, iar dl. Vasiliu Emilian Teodor a obtinut 6 voturi pentru,  12 impotriva si un vot nul .

Dl. Motoc adreseaza cateva cuvinte in calitate de viceprimar .

5.    Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile, formulate de către salariaţii Administraţiei Pieţelor, împotriva H.C.L. nr. 135/28.07.2010

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl. Vasiliu intervine pentru a spune ca existau solutii pentru ca salariatii Administratiei Pietelor sa nu fie dati afara. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 12 voturi pentru, 6 impotriva ( Vasiliu, Tutuianu, Diculescu, Danciulescu, Paraschiv,Fratila)  şi o abţinere dl. Tanase.

6.      Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile, formulată de salariaţii Casei Municipale de Cultură „I. Gh. Vasiliu”, împotriva H.C.L. nr. 134/28.07.2010 şi a H.C.L. nr. 137/28.07.2010.      

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 12 voturi pentru, 7 impotriva ( Vasiliu, Tutuianu, Diculescu, Danciulescu, Paraschiv, Fratila, Tanase).

7.    Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile, formulate de un număr de 58 de Asociaţii de proprietari, împotriva H.C.L. nr. 108/24.06.2010, referitoare la aprobarea taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare, în cuantum de 16 lei/lună/gospodărie.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre Se aprobă cu 12 voturi pentru, 6 impotriva ( Vasiliu, Tutuianu, Diculescu, Danciulescu, Paraschiv,Fratila)  şi o abţinere dl. Tanase.

8. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale existente în art.1 al H.C.L. nr. 134/2010 şi în art. 1 al Regulamentului de organizare şi funcţionare al Teatrului Municipal Târgovişte.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl. Vasiliu spune ca este o problema de fond si nu de forma.  Se supune la vot proiectul de hotărâre Se aprobă cu 12 voturi pentru, 7 impotriva ( Vasiliu, Tutuianu, Diculescu, Danciulescu, Paraschiv, Fratila, Tanase).

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Teren de fotbal pentru antrenament şi jocuri oficiale, cu suprafata artificială” Stadionul Eugen Popescu, str. Justiţiei, nr. 3, Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl. Vasiliu intervine pentru a spune ca incepand cu acest punct, comisia juridica nu a mai avut cvorum. Dna Paraschiv intreaba cat suporta din finantare Consiliul Local. Dl. Balasa spune ca deocamdata se aproba indicatorii tehnico-eonomici, urmand a se cauta surse de finantare. Se aprobă cu 17 voturi pentru, 2 abtineri ( Vasiliu, Diculescu).

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Alimentare cu energie electrică consumatori casnici şi iluminat public – zona Păunescu, str. Crângului, cartier Priseaca, Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre.. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

11        Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 190/27.04.2009 referitoare la aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale –Liceul Teoretic ,,Petru Cercel’’ si asigurarea resurselor financiare (cofinantare)

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

12.Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici la blocurile de locuinte din municipiul Targoviste participante in cadrul Programului national multianual privind cresterea performantei energetice

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl. Vasiliu intreaba care este comisia de specialitate de la care trebuia sa primeasca aviz acest punct. Dl. Secretar spune ca, comisia de specialitate este economica si urbanism. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Consiliului Clubului Sportiv Municipal Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se fac propuneri pentru completarea comisiei cu un reprezentant al CLM . Dna. Diculescu propune pe dl. Tutuianu iar dl. Stanescu pe dl. Babeu. Avand in vedere ca exista 2 propuneri se procedeaza la intocmirea buletinelor de vot.  

Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi.

14. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl. Vasiliu intreaba care este comisia de specialitate ce trebuia sa dea aviz acestui punct.

Dl Secreatar spune ca ar trebui sa fie comisia juridica dar aceasta nu a avut cvorum. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi pentru, 3 abtineri ( Diculescu Maria, Danciulescu Ion. Tutuianu Ioan) si 1 vot impotriva , Vasiliu Emilian Teodor.

15. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte.

Dl. Ilie Valentin anunta ca nu mai participa la lucrarile sedintei din motive de sanatate. Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

16. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei si a Statului de Funcţii ale D.A.P.P.P. aprobate prin  H.C.L. nr. 137/2010,  referitoare la reorganizarea prin reducerea functiilor  publice si a personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Targoviste, a institutiilor si serviciilor publice subordonate Consiliului Municipal Targoviste

            RETRAS

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei de Construcţii Edilitar Gospodăreşti Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre.. Se dă citire rapoartelor de avizare.  Dl. Vasiliu  spune ca este impotriva reducerii de personal. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi pentru, 1 impotriva ( Vasiliu Emilian Teodor) si 2 abtineri ( Tutuianu Ioan, Diculescu Maria).

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamenetului de Organizare şi Funcţionare a locurilor de joacă în Municipiul Târgovişte.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare.  Doamna Diculescu propune cate un amendament la art. 2 si art.3. Dl. Vasiliu spune ca nu poate Consiliul Local MunicipalTargoviste sa-si asume raspunderea pe ceva ce s-a executat.

Se supune la vot amendamentul pentru art.2. Se aproba cu 14 voturi pentru si 4 impotriva.

Se supune la vot amendamentul pentru art.3. Se aproba cu 13 voturi pentru, 1 vot impotriva si 4 abtineri.

Dl. Vasiliu propune ca art. 2 sa fie eliminat din proiectul de hotarare. Se supune la vot propunerea dl. Vasiliu. Se respinge cu 12 voturi pentru si 6 impotriva.

Se supune la vot proiectul de hotarare cu cele 2 amendamente facute de doamna Diculescu. Se aproba cu 11 voturi pentru, 4 voturi impotriva (Vasiliu Emilian Teodor, Tutuianu Ioan,Danciulescu Ion, Paraschiv Cornelia) si 3 abtineri (Diculescu Maria, Fratila Cezar, Tanase Silviu)

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management, organizat pentru Teatru Municipal Târgovişte precum şi componenţa comisiilor de concurs şi de contestaţii.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl. Vasiliu intervine pentru a spune ca este impotriva comisiilor de evaluare propuse. Dansul spune ca potrivit legii Consiliul Local trebuie sa propuna membrii care vor face parte din  comisii.

Dl. Vasiliu intreaba care sunt reprezentatii autoritatii locale.

Se supune la vot proiectul de hotarare se aproba cu 11 voturi pentru si 7 voturi impotriva ( Vasiliu Emilian Teodor, Tutuianu Ioan, Diculescu Maria, Danciulescu Ion, Fratila Cezar, Tanase Silviu, Paraschiv Cornelia)

20. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 125/2008 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare şi efectuare a serviciului public de transport persoane sau bunuri în regim de taxi şi în regim de închiriere pe raza Municipiului Târgovişte.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotarare se aproba cu 14 voturi pentru si 4 abtineri ( Vasiliu Emilian Teodor, Tutuianu Ioan, Diculescu Maria, Danciulescu Ion)

Se revine la punctul 13 de pe ordinea de zi. Dl. Tutuianu spune ca renunta. Avand in vedere ca dl. Tutuianu renunta nu se mai alege prin vot secret membru ce va face parte din Consiliului Clubului Sportiv Municipal Târgovişte. Se supune la vot propunerea ca dl. Babeu sa faca parte din Consiliului Clubului Sportiv Municipal Târgovişte. Se aproba cu 18 voturi pentru si o abtinere dl. Vasiliu.

21.      Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art.6 din Actul Constitutiv al S.C.   ECO-SAL 2005 S.A Târgovişte, aprobat prin H.C.L. nr. 179/2005.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotarare. Se aproba cu 17 voturi pentru si 1 abtinere  Vasiliu Emilian Teodor

22. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2010

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl. Vasiliu intreaba daca rectificarea este pe minus. Doamna director,  Dana Popa spune ca da, rectificarea este pe minus. Se da cuvantul doamnei director Dana Popa , pentru a sustine acest punct. Grupul PSD solicita pauza de 5 minute pentru consultari. Se ia pauza .

Se supune la vot proiectul de hotarare. Se aproba cu 13 voturi pentru si 4 abtineri ( Vasiliu Emilian Teodor, Tutuianu Ioan, Diculescu Maria, Danciulescu Ion)

Dl. Fratila nu participa la vot, dansul fiind iesit din sala de sedinta.

23. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 108/24.06.2010, referitoare la aprobarea taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare, în cuantum de 16 lei/lună/gospodărie.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl Vasiliu intervine pentru a spune ca, membrii PSD cer reducerea cu 50% a taxei de habitat pentru toti locuitorii Municipiului Targoviste. Dl. Primar intervine pentru a aduce cateva lamuriri cu privire la acest punct.

Dl. Tutuianu spune ca este pentru o colaborare in Consiliul Local dar ca de doi ani de zile membrii PSD nu au fost atrasi in sustinerea unui proiect. Dansul spune ca de cate ori a fost propus un membru PSD sau PNL sa faca parte dintr-o comisie, au fost exclusi cand s-a supus la vot.

Dl. Tutuianu este de parere ca nu au nici o obligatie sa participe la sedintele de indata si ca in cadrul sedintelor de indata nu au fost regasite materiale care trebuiau aprobate de forta majora.

Dna Diculescu intervine pentru a-si spune punctul de vedere.

Membrii PSD parasesc sala de sedinta.

In sala sunt prezenti un numar de 13 consilieri locali. Se supune la vot proiectul de hotarare. Se aproba in unanimitate.

Presedintele de sedinta anunta ca nu vor ma fi discutate punctele de pe ordinea de zi care necesita votul a doua treimi din numarul consilierilor prezenti in sala.

24. Proiect de hotarare privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale, datorate de o  persoană fizica din Municipiul Târgovişte

  Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotarare. Se aproba in unanimitate.

29/1 Proiect de hotărâre privind aprobarea  P.U.Z. studiat pentru „Bloc locuinte – P+4+M” in Municipiul Targoviste, Str. G-ral , I.E. Florescu, nr. 16 A, beneficiar S.C. ABI COM S.R.L.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotarare. Se aproba in unanimitate.

29/2 Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 302/21.08.2008, referitoare la aprobarea P.U.Z. studiat pentru „ Amenajare terenuri de sport” în Municipiul Târgovişte, str. Laminorului, nr. 64, beneficiar STOICAN COSMIN FLORENTIN

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotarare. Se aproba in unanimitate.

Diverse 1 Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei si a Statului de Funcţii ale Directiei de  Salubritate aprobate prin  H.C.L. nr. 136/2010,  referitoare la desfiintarea  Directiei de Gradini Publice ca urmare a  comasarii prin absorbtie, si preluarea  activitatii acesteia de catre Directia de  Salubritate

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotarare. Se aproba in unanimitate.

Diverse 2 Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii ariei construite a compartimentului de incendiu aferenta Bazinului de inot acoperit din cadrul proiectului « Complex Turistic de Natatie Targoviste « de la 1800 mp. la 4410,,22 mp.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotarare. Se aproba in unanimitate

Diverse3 Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 79/05.05.2010 referitoare la aprobarea Studiului de fezabilitate , a indicatorilor tehnico-economici  şi ai proiectului  ”Îmbunătăţirea iluminatului public stradal prin folosirea surselor regenerabile în Municipiul Târgovişte” , Judeţul Dâmboviţa.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotarare. Se aproba in unanimitate.

Diverse 4 Proiect de hotărâre privind aprobarea   proiectului << Promovarea turistica a Bisericilor de la sfarsit de veac XIX si inceputul secolului XX,dinTargoviste>>.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotarare. Se aproba in unanimitate.

Diverse 5 Proiect de hotărâre privind aprobarea   proiectului  «Promovarea turistica a Bisericilor Medievale sec. XIV-XV, din Targoviste>> si a cheltuielilor aferente legate de proiect

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotarare. Se aproba in unanimitate

Diverse 6 Proiect de hotărâre privind aprobarea   proiectului  << Promovarea turistica a Bisericilor Medievale sec. XVI, din Targoviste>>

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotarare. Se aproba in unanimitate

Diverse 7 Proiect de hotărâre privind aprobarea   proiectului  << Promovarea turistica a BisericilorMedievale sec. XVII-XVIII, din Targoviste>>

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotarare. Se aproba in unanimitate

Diverse 8 Proiect de hotărâre privind aprobarea   proiectului  << Promovarea turistica a monumentului istoric de importanta nationala  “Curtea Domneasca din Targoviste” >>

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotarare. Se aproba in unanimitate

Diverse 9 Proiect de hotărâre privind aprobarea   proiectului << Promovarea turistica a Manastirilor Vechi din zona Targoviste>>

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotarare. Se aproba in unanimitate

Diverse 10 Proiect de hotărâre privind aprobarea   proiectului  << Promovarea turistica a Muzeelor Targovistene >>

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotarare. Se aproba in unanimitate

Diverse 11 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 175 din data de 26.03.2009 referitoare la  proiectul : „Dotare cu echipamente pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotarare. Se aproba in unanimitate

 

                         Cu aceasta sedinta se declara incheiata.

 

 

          PRESEDINTE SEDINTA                                            SECRETAR MUNICIPIU

               ing. Babeu Pavel                                                                      jr. Cristea Chiru Catalin