PROCES VERBAL

īncheiat īn urma şedinţei de īndată a

Consiliului Local Municipal Tārgovişte

din data de 29.06.2010

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, īntrucāt sunt prezenţi 15 din numărul de 21 de consilieri, declară: Şedinţa este legal constituită, īşi poate desfaşura lucrările īn conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă de īndată a Consiliului Local Municipal Tārgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Tārgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 2662 din data de 29.06.2010.

     La această şedinţă participă un număr de 15 consilieri din totalul de 21 consilieri īn funcţie, (absenţi fiind Badiu Cristina, Păunaş Maria Roxana, Rusescu Gheorghe, Dănciulescu Ion, Moţoc Honorius, Paraschiv Cornelia), directori ai societatilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

     Şedinţa de astăzi este condusă de dl. cons. Ilie Valentin.

Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 14 voturi pentru şi 1abţinere : Vasiliu Emilian Teodor.

1.    Proiect de hotarare  privind preluarea Cinematografului Independenta.

Se dă citire proiectului de hotărāre. Dl. Secretar al municipiului prezintă proiectul de hotărāre. Dl. Vasiliu īntreabă ce intenţionează executivul sa facă īn acel loc. Dl. Secretar spune că potrivit legii este obligatoriu ca timp de 4 ani de zile să se menţină destinaţia, respectiv sală de difuzare film şi să rămānă īn domeniul public al municipalităţii. Dl. Tănase doreşte să ştie dacă Cinematograful Independenţa va fi preluat cu datorii. Dl. Secretar spune că deocamdată se preia  activul( utilităţiile). Cuantumul utilităţiilor nu se ştiu şi oricum revin fostului chiriaş. Se supune la vot. Se aprobă īn unanimitate.

2.  Proiect de hotărāre privind revocarea H.C.L. nr. 165/26.03.2009 referitoare la

aprobarea īnchieierii Actului Adiţional nr. 3 la Contractul de Parteneriat Public Privat nr. 265/2005 īncheiat īntre Consiliul Local Municipal Tārgovişte şi S.C. ASOCIAŢIA DE INVESTITORI TRANSPORT TĀRGOVIŞTE S.R.L.

Se dă citire proiectului de hotărāre. Dl. Secretar, Chiru Cătălin Cristea prezintă proiectul de hotărāre. Dl. consilier Vasilliu şi dl. consilier Tănase solicită copie după  contractul de parteneriat public privat . Avānd īn vedere faptul că procedura de xeroxare a contractului de parteneriat public privat solicită timp, se da citire punctului 3 de pe ordinea de zi, urmānd sa se revina la acest punct odată cu primirea materialelor solicitate.

3.    Proiect de hotarare privind aprobarea procurarii unor materiale necesare amenajarii imobilului proprietatea Municipiului Targoviste din str. I.E.Florescu nr. 8, aflat in administrarea comuna a Consiliului Municipal Targoviste si a Politiei Municipiului Targoviste.

Se dă citire proiectului de hotărāre. Se dă cuvāntul dl. Maican, care prezintă proiectul de hotărāre. Dl. Vasiliu intreabă dacă se aprobă o cifră, o  valoare . Dl Maican spune că este vorba de o listă de cantităţi. Dl. Ilie spune că această listă de cantităţi va fi anexă la prezenta hotărāre. Se supune la vot. Se aprobă īn unanimitate.

     Se primesc materialele solicitate şi se revine la punctul 2 al ordinii de zi. Dl Primar aduce lămuriri cu privire la acest punct şi explică faptul că, parteneriatul public privat referitor la transport a avut trei acte adiţionale : primul făcut īn anul 2005, al doilea īn anul 2007 şi al 3 lea īn anul 2009. Punctul 2 al ordinii de zi aduce situaţia parteneriatului la anul 2007 . Diferenţa īntre anul 2007 şi anul 2009 este de formă, respectiv prin cine se derulau activităţiile. Se supune la vot. Se aprobă cu 13 voturi pentru şi 2 abţineri ( dl. Ana George Bogdan şi dl. Teodor Vasiliu).

 

          Cu aceasta sedinta se declara incheiata.

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               SECRETAR MUNICIPIU

            Ing. Ilie Valentin                                                            jr. Chiru Cătălin Cristea