PROCES VERBAL

īncheiat īn urma şedinţei extraordinare a

 Consiliului Local Municipal Tārgovişte

 din data de 28.12 .2009

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, īntrucāt sunt prezenţi 14 din numărul de 21 de consilieri, declară: Şedinţa este legal constituită, īşi poate desfaşura lucrările īn conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Tārgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Tārgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 15045 din data de 24.12.2009

     La această şedinţă participă un număr de 14 consilieri din totalul de 21 consilieri īn funcţie, (absent fiind dna. Păunaş Maria Roxana, dl. Dănciulescu Ion, dl. Tănase Silviu Gabriel, dl. Frăţilă Ioan Cezar, dl. Rusescu Gheorghe, dl. Ţuţuianu Ioan, dl. Băluţă Vasile directori ai societatilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

     Şedinţa de astăzi este condusă de dl. cons. Stănescu Iulian, ales īn urma votului Consiliului Local Municipal Tārgovişte,

Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă īn unanimitate.

1.    Proiect de hotărāre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Tārgovişte pe anul 2009

 Se dă citire proiectului de hotărāre. Se dă cuvāntul d-nei. director Dana Popa, care prezintă motivul iniţierii proiectului  de hotărāre. Se supune la vot proiectul de hotărāre Se aprobă cu 13 voturi pentru şi o abţinere dl. Vasiliu.

2.    Proiect de hotărāre privind stabilirea mandatului reprezentantului Municipiului Tārgovişte īn Adunarea Generală ordinară a acţionarilor la SC. COMPANIA DE APĂ TĀRGOVIŞTE - DĀMBOVIŢA S.A pentru rectificarea Obiectivelor şi Criteriilor de Performanţă ale Directorului General pentru anul 2009

Se dă citire proiectului de hotărāre. Se dă cuvāntul domnului director Vasilescu al S.C. Compania de Apă, care prezintă motivul iniţierii proiectului  de hotărāre. Se supune la vot proiectul de hotărāre. Se aprobă: 13 voturi pentru şi 1 abţinere dl. Vasiliu.

3.     Proiect de hotărāre privind stabilirea mandatului reprezentantului Municipiului Tārgovişte īn Adunarea Generală ordinară a acţionarilor la SC. COMPANIA DE APĂ TĀRGOVIŞTE - DĀMBOVIŢA S.A., pentru rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. COMPANIA DE APĂ TĀRGOVIŞTE DĀMBOVIŢA S.A pentru anul 2009.

Se dă citire proiectului de hotărāre. Se dă cuvāntul domnului director Vasilescu, al S.C. Compania de Apă, care prezintă motivul iniţierii proiectului  de hotărāre. Se supune la vot proiectul de hotărāre. Se aprobă: 13 voturi pentru şi 1 abţinere dl. Vasiliu.

 

 

 

 

 

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                        SECRETAR MUNICIPIU

                             ing. Stănescu Iulian                               jr. Chiru Cătălin Cristea