PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei de îndată a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 28.09.2011

                                                         

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 14 din numărul de 21 de consilieri, absenţi fiind Băluţă Vasile, Dănciulescu Ion, Liţa Ion, Moţoc Honorius, Rusescu Gheorghe, Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian Teodor, declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

     Această şedinţă de îndată a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia 3870 din data de 28.09.2011.

     La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Şedinţa de astăzi este condusă de dl. cons. Briceag Paul Robert. Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă în unanimitate.

1.    Proiect de hotărâre privind organizarea unei licitaţii publice pentru vânzarea unor mijloace fixe casate apaţinând Direcţiei de Salubritate

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Mihai din partea Direcţiei de Salubritate, care face prezentarea materialului. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate. Se fac propuneri pentru comisie: Babeu Pavel, Matei Gheorghe şi Paraschiv Cornelia. Se propune votul deschis. Se supune la vot această propunere. Se aprobă în unanimitate. Se supune la vot comisia. Se aprobă în unanimitate.

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din lista de investiţii a obiectivului Modernizarea şi reabilitarea Teatrului Municipal pentru Copii şi Tineret „Mihai Popescu” Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Folea din partea Direcţiei Tehnice, care face prezentarea materialului. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de despăgubiri civile dlui. Cruceru Mareş

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Laurenţiu Alexandru din partea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, care face prezentarea materialului. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, care face prezentarea materialului. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

5.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii/concesionarii unor terenuri

5.1 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire de 2 ani şi 6 luni a unui teren în suprafaţă de 44 mp situat în Târgovişte, str. Popa Şapcă, nr. 51, în vederea extinderii proprietăţii pentru amenajare spaţiu verde

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, care face prezentarea materialului. Se supune la vot. Se respinge: 6 voturi pentru, 4 voturi împotrivă: Iorga Liviu, Badiu Cristina, Tănase Silviu şi Şerban Alexandru şi 4 abţineri: Matei Gheorghe, Paraschiv Cornelia, Frăţilă Cezar şi Diculescu Maria.

5.2 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 25 ani, cu posibilitatea de prelungire de 12 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 1015 mp situat în Târgovişte, la intrarea în Parcul Chindia, în vederea construirii unei micro - berării

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, care face prezentarea materialului. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

Se fac propuneri pentru comisie: Paraschiv Cornelia, Răducanu Tudorică şi Diculescu Maria. Se propune votul deschis. Se supune la vot această propunere. Se aprobă în unanimitate. Se supune la vot comisia. Se aprobă în unanimitate.

 

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                       SECRETAR MUNICIPIU

            ing. Paul Robert Briceag                          jr. Chiru Cătălin Cristea