PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 28.02.2014

 

Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 21 din numărul de 21 de consilieri în funcţie, declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 1645 din data de 24.02.2014.

La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului de Specialitate precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Şedinţa de astăzi va fi condusă de dl. Claudiu Dumitrescu, ales preşedinte pentru şedinţele consiliului local din luna februarie.

Se supune votului procesul verbal încheiat în urma sedintei extraordinare a consiliului local din data de 15.01.2014. Se aprobă în unanimitate. Se supune votului procesul verbal încheiat în urma sedintei ordinare a consiliului local din data de 30.01.2014. Se aprobă în unanimitate.

       Se propune retragerea punctului 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitătile desfăsurate de Directia de Salubritate si suplimentarea ordinii de zi cu trei puncte: Proiect de hotărâre privind constatarea demisiei din functia de viceprimar a domnului Ioan Ţuţuianu, Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier local în funcţia de viceprimar al Municipiului Targoviste si punctul diverse 1 Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „SCHIMBARE DESTINATIE DIN LOCUINTĂ ÎN SPATII ALIMENTATIE  PUBLICĂ SI EXTINDERE CONSTRUCTIE EXISTENTĂ”, Târgoviste, str. Calea Domnească, nr. 179, beneficiar S.C. 2000 IMPEX S.R.L. pentru S.C. ALEXO GARDEN S.R.L. Se propune ca punctele referitoare la demisia dlui. Tutuianu si alegerea unui consilier în functia de viceprimar fie primele pe ordinea de zi.  Se supune la vot. Se aprobă cu 17 voturi pentru si patru abtineri: Dobândă Ion, Bozieru Cosmin, Păunescu Andrei si Răducanu Tudorică.

1.    Proiect de hotărâre privind constatarea demisiei din functia de viceprimar a  domnului Ioan Ţuţuianu

     Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru si 3 abtineri: Dobândă Ion, Bozieru Cosmin, Păunescu Andrei, proiectul devenind HCL nr. 41

2.    Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier local în funcţia de viceprimar al Municipiului Targoviste

     Se fac propunerile din partea partidelor politice reprezentate în consiliul local. Dl. Stan Cristian sustine că reprezentantii Partidului Social Democrat în consiliul local au hotărât în unanimitate desemnarea dlui. Eugen Pătrascu pentru functia de viceprimar. Partidul Poporului Dan-Diaconescu îl propune pe dl. Bozieru Cosmin, din partea Partidului Democrat Liberal nu există propuneri si Partidul National Liberal o propune pe dna. Diculescu Maria care refuză, multumind totodată pentru această propunere.

     Se redactează buletinele de vot. Se anuntă procedura de vot si anume tăierea numelui persoanei care nu se doreste a fi desemnată în functia de viceprimar. Se trece la votul secret. În urma numărării voturilor comisia anuntă rezultatul. Dl. Pătrascu Eugen 14 voturi pentru, 3 voturi împotrivă si dl. Bozieru Cosmin 3 voturi pentru, 14 impotrivă si s-au înregistrat 4 voturi nule, proiectul devenind HCL nr. 42 privind alegerea dlui. Eugen Pătrascu în funcţia de viceprimar al Municipiului Targoviste

3.    Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcţii publice din cadrul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

     Dl. Dorin Maican, directorul Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru si 3 abtineri: Dobândă Ion, Bozieru Cosmin, Păunescu Andrei, dl. Tutuianu Ioan lipseste din sala de sedintă, proiectul devenind HCL nr. 43

4.    Proiect de hotărâre privind transformarea unor functii contractuale din cadrul Direcţiei de Asistentă Socială

     Dna. Marcela Iordache, director adjunct al Directiei de Asistentă Socială, face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru si 3 abtineri: Dobândă Ion, Bozieru Cosmin, Păunescu Andrei, dl. Georgescu Alen lipseste din sala de sedintă, proiectul devenind HCL nr. 44

5.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 406/2013 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Înfiintare Centrul de zi ARLECHINO”

Dna. Marcela Iordache, director adjunct al Directiei de Asistentă Socială, face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru si 3 abtineri: Dobândă Ion, Bozieru Cosmin, Păunescu Andrei, dl. Georgescu Alen lipseste din sala de sedintă, proiectul devenind HCL nr. 45

6.    Proiect de hotărâre privind înfiintarea Centrului de zi pentru copii cu autism si sindrom down «Sf. Maria» si modificarea organigramei, a statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare ale Directiei de Asistentă Socială

Dna. Marcela Iordache, director adjunct al Directiei de Asistentă Socială, face prezentarea materialului precizând ca a fost identificată si locatia pentru acest centru. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru si 3 abtineri: Dobândă Ion, Bozieru Cosmin, Păunescu Andrei, dl. Georgescu Alen lipseste din sala de sedintă, proiectul devenind HCL nr. 46

7.    Proiect de hotărâre privind înfiintare Centru de servicii educationale ,,Vreau sansa mea’’cu sediul  in Municipiul Targoviste, str. Ialomitei, nr. 28 A

Dna. Marcela Iordache, director adjunct al Directiei de Asistentă Socială, face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru si 3 abtineri: Dobândă Ion, Bozieru Cosmin, Păunescu Andrei, proiectul devenind HCL nr. 47

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de aprovizionare a populatiei municipiului Târgoviste cu principalele produse alimentare rationalizate, în caz de mobilizare sau război

Dl. Laurentiu Alexandru sef Serviciu Voluntar pentru Situatii de Urgentă face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru si 3 abtineri: Dobândă Ion, Bozieru Cosmin, Păunescu Andrei, proiectul devenind HCL nr. 48

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitătile desfăsurate de Directia de Salubritate

RETRAS

10.    Proiect de hotărâre privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de 19 persoane fizice din Municipiul Târgovişte

     Dl. Iulian Crintescu sef Serviciul Taxe si Impozite face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru si 3 abtineri: Dobândă Ion, Bozieru Cosmin, Păunescu Andrei, proiectul devenind HCL nr. 49

11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1/2014 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale

     Dl. Dorin Maican, directorul Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru si 3 abtineri: Dobândă Ion, Bozieru Cosmin, Păunescu Andrei, proiectul devenind HCL nr. 50

12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

   Dl. Dorin Maican, directorul Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru si 3 abtineri: Dobândă Ion, Bozieru Cosmin, Păunescu Andrei, proiectul devenind HCL nr. 51

13.    Proiect de hotărâre privind casarea unor mijloace fixe aflate în patrimoniul Direcţiei de Salubritate

    Dna. Mihai din partea Directiei de Salubritate face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru si 3 abtineri: Dobândă Ion, Bozieru Cosmin, Păunescu Andrei, proiectul devenind HCL nr. 52

14.    Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgovişte în vederea scoaterii din funcţiune şi casării a unor bunuri aflate în punctele şi centralele termice preluate de la S.C. TERMICA S.A.

       Dl. Dorin Maican, directorul Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, face prezentarea materialului.

       Dl. cons. Răducanu propune o analiză mai amănuntită a acestui material considerând că aceste bunuri nu trebuie casate în totalitate. Dl. cons Tutuianu precizează că acest material a reiesit în urma întrunirii comisiei constituite si din reprezentanti ai consiliului local si că sunt supuse casării numai acele bunuri mobile care nu vor mai putea fi valorificate. Dl. cons. Enache propune ca si clădirile – foste centrale termice din cartiere să fie trecute în domeniul privat si să se încerce valorificarea lor.

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru si 3 abtineri: Dobândă Ion, Bozieru Cosmin, Păunescu Andrei, proiectul devenind HCL nr. 53

15.    Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr. 299/2012 referitoare la darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 de ani către ASOCIAŢIA VALLERIANA a unor imobile aflate în locaţia fostului Spital Mânăstirea Dealu

Dna. Alexandra Soare Arhitectul sef al Municipiului si reprezentantii Valleriana fac prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru si 2 abtineri: Dobândă Ion, Păunescu Andrei, Bozieru Cosmin si Diculescu Maria lipsesc din sala de sedintă, proiectul devenind HCL nr. 54

16.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii/concesionării unor bunuri imobile

1.     Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu comercial, în suprafaţă de 5,79 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, modul nr. 7

     Dl. Dorin Maican, directorul Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru si 3 abtineri: Dobândă Ion, Bozieru Cosmin, Păunescu Andrei, proiectul devenind HCL nr. 55

2.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 37,24 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa Select în vederea desfăsurării activitătii de comert

Dl. Dorin Maican, directorul Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru si 3 abtineri: Dobândă Ion, Bozieru Cosmin, Păunescu Andrei, proiectul devenind HCL nr. 56

3.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui teren în suprafaţă de 22 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Constantin Brâncoveanu - zona parcare taxi

Dl. Dorin Maican, directorul Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru si 3 abtineri: Dobândă Ion, Bozieru Cosmin, Păunescu Andrei, proiectul devenind HCL nr. 57

4.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a două spaţii în suprafaţă de 1 mp fiecare, situate în Municipiul Târgovişte, Calea Domnească, nr. 235, în incinta Colegiului Naţional „Ienăchiţă Văcărescu” şi str. Pârvan Popescu, nr. 58, în incinta Colegiului Naţional „Constantin Carabella”

     Dl. Dorin Maican, directorul Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, face prezentarea materialului.

    Dl. cons. Rădulescu nu este de acord cu introducerea unor aparate de sandwich-uri în scoli. Dl. cons. Georgescu sustine punctul de vedere al dlui. cons. Rădulescu si face precizarea că în cadrul comisiei nr. 3 s-a solicitat acordul Directiei de Sănătate Publică, mai ales că Ministerul Sănătătii a demarat programe care luptă împotriva obezitătii în rândul tinerilor. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge: 5 voturi pentru: Tică Dănut, Prisăcaru Ciprian, Dumitrescu Claudiu, Diaconu Diana si Enache Lucian si 16 abtineri.

5.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 21,84 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Mihai Eminescu, nr. 26, în curtea Liceului Tehnologic „Spiru Haret”

Dl. Dorin Maican, directorul Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi pentru si 5 abtineri: Dobândă Ion, Bozieru Cosmin, Păunescu Andrei, Rădulescu Cătălin si Georgescu Alen, proiectul devenind HCL nr. 58

6.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 6 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Unirii, nr. 28, în curtea Liceului „Ion Heliade Rădulescu”

       Dl. Dorin Maican, directorul Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge: 10 voturi pentru si 11 abtineri: Dobândă Ion, Bozieru Cosmin, Păunescu Andrei, Albu Andrei, Tutuianu Ioan, Stan Cristian, Bănescu Rodica, Pătrascu Eugen, Diculescu Maria, Rădulescu Cătălin si Georgescu Alen.

7.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 45 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Virgil Drăghiceanu, nr. 7, în curtea Grădiniţei nr. 8

     Dl. Dorin Maican, directorul Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge cu 21 de abtineri.

8.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 9 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul Unirii, nr. 28, în incinta Seminarului Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur”

Dl. Dorin Maican, directorul Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge: 1 vot pentru: Enache Lucian si 20 de abtineri.

9.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a Proiect de hotărâre unui spaţiu în suprafaţă de 14 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul Unirii, nr. 28, în incinta Seminarului Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur”

Dl. Dorin Maican, directorul Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge: 1 vot pentru: Enache Lucian si 20 de abtineri.

10.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui spaţiu în suprafaţă de 12,53 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa Bărăţiei

Dl. Dorin Maican, directorul Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru si 3 abtineri: Dobândă Ion, Bozieru Cosmin, Păunescu Andrei, proiectul devenind HCL nr. 59

11.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 15 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Gării, adiacent bloc garsoniere

Dl. Dorin Maican, directorul Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, face prezentarea materialului. Dl. cons. Rădulescu precizează că prin această concesionare se blochează calea de acces din Piată spre strada Gării. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge cu 21 de abtineri.

12.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 150 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Soseaua Găesti- vis a vis de Mechel

    Dl. Dorin Maican, directorul Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, face prezentarea materialului. Dl. cons. Răducanu sustine că astfel de investitii ar trebui sustinute având în vedere că se creează locuri de muncă, punct de vedere sustinut si de dna. cons. Diculescu. Dl. cons. Georgescu este de acord cu crearea de locuri de muncă, în acest sens ar trebui încurajată productia, dar consideră că orasul este plin de chioscuri, netinându-se cont si de aspectul arhitectural al acestora. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge: 10 voturi pentru, 11 abtineri.

13.       Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 60 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Colonel Băltăretu, adiacent proprietătii nr. 79A din str. Tudor Vladimirescu, în vederea amenajării a 4 locuri de parcare

   Dl. Dorin Maican, directorul Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 14 voturi pentru si 7 abtineri: Dobândă Ion, Bozieru Cosmin, Păunescu Andrei, Răducanu Tudorică, Diaconu Diana, Georgescu Alen si Enache Lucian, proiectul devenind HCL nr. 60

    Se propun membrii comisiei de închirieri: Babeu Pavel, Diculescu Maria, Diaconu Diana si Bozieru Cosmin. Se propune votul deschis. Se aprobă în unanimitate. Se supune votului componenta comisiei. Se aprobă în unanimitate. Se propun membrii comisiei de concesionări: Rădulescu Cătălin, Tică Dănut, Georgescu Alen si Păunescu Andrei. Se propune votul deschis. Se aprobă în unanimitate. Se supune votului componenta comisiei. Se aprobă în unanimitate.

  Diverse 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „SCHIMBARE DESTINATIE DIN LOCUINTĂ ÎN SPATII ALIMENTATIE  PUBLICĂ SI EXTINDERE CONSTRUCTIE EXISTENTĂ”, Târgoviste, str. Calea Domnească, nr. 179, beneficiar S.C. 2000 IMPEX S.R.L. pentru S.C. ALEXO GARDEN S.R.L.

       Dna. Alexandra Soare, Arhitectul sef al Municipiului, face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge: 7 voturi pentru: Tică Dănut, Pantea Viorel, Babeu Pavel, Motoc Honorius, Mocanu Livia, Prisăcaru Ciprian, Dumitrescu Claudiu, 2 voturi împotrivă: Albu Andrei si Păunescu Andrei si 12 abtineri.

       Administratorul special al S.C. TERMICA S.A. numit de către Consiliul Local Municipal Târgoviste, dl. Nicoară Călin Nicolae, a depus la mapa consilierilor raportul pentru activitatea desfăsurată în lunile noiembrie 2013-februarie 2014.

       Se propune ca preşedintele pentru sedintele lunii martie să fie dl. Dobândă Ion. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

 

 

              Cu aceasta şedinţa este declarată închisă.

 

 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,   

            dr. Claudiu Dumitrescu                                    jr. Chiru Cătălin Cristea