Inapoi

PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei extraordinare a

 Consiliului Local Municipal Târgovişte

 din data de 27.04.2009

 

D-l secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 16 din numărul de 21 de consilieri, declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 2201 din data de 22.04.2009

La această şedinţă participă un număr de 16 consilieri din totalul de 21 consilieri în funcţie, (absenti fiind Fratila Ioan Cezar, Ilie Valentin, Oros Călin Dinu, Paunas Maria Roxana, Rusescu Gheorghe), directori ai societatilor din subordinea Consiliului Local, directori, sefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Şedinţa de astăzi este condusă de dl. cons. ing. Briceag Paul Robert.

Se supune la vot ordinea de zi. Se aproba in unanimitate.

1.     Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 310/29.11.2007 privind aprobarea costurilor eligibile şi neeligibile ale investiţiei ”Reintroducerea în circuitul turistic a Cetăţii de Scaun Târgovişte” – Lotul 2

Se da citire proiectului de hotarare. Se da citire rapoartelor de avizare. Dl. Director al Direcţiei Tehnice, C-tin Bălaşa, aduce lămuriri legate de acest proiect de hotărâre. Se supune la vot. Se aproba 1 abtinere : Vasiliu Emilian Teodor.

2.     Proiect de hotărâre privind  acceptarea preluării unui teren din domeniul public al statului român şi administrarea Instituţiei Prefectului Judeţului Dâmboviţa în domeniul public al Municipiului Târgovişte şi administrarea Consiliului Local Municipal Târgovişte

Se da citire proiectului de hotarare. Se da citire rapoartelor de avizare. Se cuvântul dlui Secretar al Municipiului Târgovişte, care aduce lămuriri legate de iniţierea acestui proiect. Sunt propuse două forme pentru hotărâre. Se supune la vot. Se aproba 1 abtinere : Vasiliu Emilian Teodor.

3.     Proiect de hotărâre privind propunerea unor măsuri de reorganizare a unor unităţi de învătământ preuniversitar de stat din Municipiul Târgovişte

Se da citire proiectului de hotarare. Se da citire rapoartelor de avizare. Se cuvântul dlui. Administrator Public, Marius Constantinescu, care aduce lămuriri legate de motivul pentru care se solicită aprobarea acestei hotărâri. Se precizează faptul ca Inspectoratul Şcolar cunoaşte situaţia existentă. Dl. Consilier Moţoc precizează elevii nu vor avea probleme din cauză transferurilor. Dl. Consilier Vasiliu precizează trebuie modificat continutul hotărârii. Dl. Consilier Moţoc precizează nu vor exista probleme privind încadrarea cadrelor didactice, dar este o problemă privind personalul auxiliar. Se supune la vot. Se aproba in unanimitate.

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Consolidare, reabilitare şi modernizare Grup Şcolar „Voievodul Mircea” Municipiul Târgovişte şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinanţare)

Se da citire proiectului de hotarare. Se da citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aproba in unanimitate.

5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Consolidare, reabilitare, extindere şi modernizare Şcoala cu clasele I-VIII Coresi Municipiul Târgovişte şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinanţare) 

Se da citire proiectului de hotarare. Se da citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aproba in unanimitate.

6.   Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale – Colegiul Naţional „Constantin Cantacuzino” şi asigurarea resurselor financiare (cofinanţare)   

Se da citire proiectului de hotarare. Se da citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aproba in unanimitate.

7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale – Liceul Teoretic „Petru Cercel” şi asigurarea resurselor financiare (cofinanţare)    

Se da citire proiectului de hotarare. Se da citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aproba in unanimitate.

8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale – Şcoala cu clasele I-VIII „Smaranda Gheorghiu   şi asigurarea resurselor financiare (cofinanţare) 

Se da citire proiectului de hotarare. Se da citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aproba in unanimitate.

9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale – Grup Şcolar Industrial „Nicolae Cioarănescu” şi asigurarea resurselor financiare (cofinanţare)

Se da citire proiectului de hotarare. Se da citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aproba in unanimitate.

10.      Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale – Şcoala cu clasele I-VIII „Paul Bănică” şi asigurarea resurselor financiare (cofinanţare)  

Se da citire proiectului de hotarare. Se da citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aproba in unanimitate.

11.       Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului„Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale – Colegiul Naţional Ienăchiţă Văcărescu   şi asigurarea resurselor financiare (cofinanţare)

Se da citire proiectului de hotarare. Se da citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aproba in unanimitate.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                            SECRETAR MUNICIPIU

Ing. Briceag Paul Robert                                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

              Inapoi