PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei extraordinare

a Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 20.10.2014

 

Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 17 din numărul de 21 de consilieri în funcţie, absenţi fiind: Dumitrescu Claudiu, Georgescu Alen, Răducanu Tudorică și Diculescu Maria declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

                               Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată P. Primarul Municipiului Târgovişte, de dl. prof. Ciprian Prisăcaru-Viceprimar, prin Dispoziţia nr. 3881 din data 17.10.2014

Şedinţa de astăzi va fi condusă de dl. cons. Tică Dănut.

Se supune la vot pe ordinea de zi. Se aprobă cu 17 voturi pentru.

1.Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de tragere a finanţării rambursabile contractate de la BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.- Sucursala Târgoviște, conform contractului de credit nr. 24184/22.09.2011

              Directorul Directiei Economice, dna. Daniela Popa, prezintă materialul.

              Dl. cons. Rădulescu Cătălin dorește să știe care este data pentru finalizarea proiectului ”Complex turistic de natație –Targoviște”.

              Dna. director răspunde că termenul probabil este noiembrie 2015, având în vedere că la această dată proiectul tehnic revizuit implică o procedură de achiziție separată de procedura inițială, a cărei valoare totală este de 9 milioane lei, ceea ce va duce la întreruperea în cursul anului viitor a unor lucrări din cadrul proiectului și probabil va fi prelungit și contractul de finanțare.

              Dl. cons. Rădulescu dorește să știe ce măsuri au fost luate față de constructor în ceea ce priveste nerespectarea termenului din cadrul contractului.

              Dna. director răspunde că întârzierile s-au datorat în cea mai mare măsură problemelor legate de utilități și timpului nefavorabil execuției anumitor lucrări.

              Dl. cons. Enache dorește ca la discutarea proiectelor legate de investiții să fie prezent la ședințe și dl. Bălașa, directorul Direcției Tehnice.

              Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 267.

 

Cu aceasta şedinţa este declarată închisă.

 

 

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                           prof. Dănut Tică                                           jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

Red. D.I.