PROCES VERBAL

încheiat în urma ședinței extraordinare a

Consiliului Local Municipal Târgoviște

din data de 18.05.2015

 

 

   Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenți 16 din numărul de 21 de consilieri în funcție, absenți fiind: Albu Andrei, Dumitrescu Claudiu, Georgescu Alen, Pantea Viorel și Prisăcaru Ciprian, declară: Ședința este legal constituită și își poate desfașura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

   Această ședință ordinară a Consiliului Local Municipal Târgoviște a fost convocată p. Primarul Municipiului Târgoviște de dl. jr. Cristian-Daniel Stan-Viceprimar, prin Dispoziția nr. 1331 din data de 15.05.2015.

   La această ședință mai participă directori ai societăților din subordinea Consiliului Local, șefi de servicii din partea Aparatului de Specialitate al Primarului precum și reprezentanți ai mass-media locale.

   Ședința de astăzi este condusă de dl. cons. Honorius Moțoc.

     Dl.Moțoc precizează că există modificări și suplimentări ale ordinei de zi, în sensul că punctual nr. 2 devine punctual nr. 3 și se suplimentează ordinea de zi cu un Proiect de hotărâre privind privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor      la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA S.A.

   Se supune la vot ordinea de zi, cu modificările menționate anterior. Se aprobă cu 16 voturi ”pentru”.

   Se trece la ordinea de zi.

1.     Proiect de hotărâre privind asocierea dintre Municipiul Târgoviște și Clubul Sportiv Școlar Târgoviște, în vederea organizării Turneului Final al Campionatului Național Feminin de Baschet U 16, în perioada 20 - 24 mai 2015

     Se dă cuvântul dlui. Cătălin Tănase directorul Clubului Sportiv Școlar Târgoviște pentru a prezenta evenimentul. Dl. Rădulescu dorește să știe care este suma pentru un tricou. Dl. Tănase precizează că un tricou costă aproximativ 30 de lei. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 128. 

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 18.571.000 lei de la CEC BANK S.A – Sucursala Târgoviște

     Se dă cuvântul dnei. Popa, directorul Direcției Economice, pentru a prezenta materialul. Dl. Primar precizează că este vorba despre asigurarea cotei de finanțare de la bugetul local pentru Complexul Turistic de Natație, în proporție de 50% din valoarea proiectului. De asemenea mai amintește că a existat un contract de finanțare cu o altă bancă, dar aceasta a refuzat să semneze actul adițional de prelungire a contractului, motiv pentru care s-a desfășurat o nouă procedură de achiziție. Dl. Primar afirmă că există un proiect tehnic revizuit pentru Complexul Turistic de Natație, proiect ce cuprinde o serie de categorii de lucrări care nu au fost cuprinse în proiectul inițial.

     Dl. Rădulescu precizează că a existat un contract cu o bancă, valabil până în octombrie 2014, dar a încetat deoarece Municipiul Târgoviște nu a utilizat sumele solicitate. Dna. Popa precizează că prima tragere din împrumutul solicitat pentru Complexul de Natație a fost efectuată cu o întârziere de un an, deoarece nu a existat o corelare între licitarea lucrărilor și asigurarea finanțării. Dl. Rădulescu dorește să știe care era termenul de finalizare al lucrărilor. Dna. Popa precizează că lucrările trebuiau finalizate până în octombrie 2014, dar au apărut lucrări suplimentare și necesitatea unui proiect tehnic revizuit. Dl. Rădulescu dorește să știe care sunt diferențele între primul contract cu banca și cât pierde municipalitatea prin încheierea noului contract. Dna. Popa precizează că la data încheierii contractului cu CEC Bank dobânda este de 6,8, iar la data încheierii primului contract era de 6,6. Dl. Rădulescu dorește ca la ședința viitoare să îi fie prezentată suma pe care o pierde municipalitatea.

     Dl. Enache dorește să știe care este stadiul fizic, în procente, care s-a realizat până la acest moment și dacă există facturi neîncasate de către constructori. Dna. Popa precizează că au fost realizate 65% din lucrări și că există o sumă de 4,3 milioane care face obiecul unei cereri. De asemenea mai dorește să știe care va fi gradul de îndatorare la Municipiului Târgoviște la data de 01.01.2016. Dna. Popa precizează că se va ajunge la un grad de îndatorare de 9,44%. Dl. Enache amintește că multe firme care s-au ocupat de lucrările din Municipiul Târgoviște au intrat în insolvență și speră ca firma care execută lucrările la Complexul Turistic de Natație să finalizeze proiectul.

     Dl. Pătrașcu dorește să știe dacă va mai exista un alt proiect revizuit pentru Complexul Turistic de Natație, în afara proiectului revizuit existent. Dna. Popa precizează că nu va mai exista alt proiect. Dl. Pătrașcu dorește să știe de ce nu s-a lucrat până la acest moment. Dna. Popa precizează că au fost executate lucrări la exterior.

     Dl. Primar precizează că există constructori care nu își îndeplinesc atribuțiile și exemplifică prin faptul că cei care lucrează pe PIDU A au turnat asfalt doar o oră și jumătate într-o săptămână. De asemenea mai precizează că anul trecut ar fi trebuit reziliat contractul cu cei care executau lucrările pe PIDU A, pe motiv de nerespectare a obligațiilor contractuale, dar consideră că la acest moment, rezilierea contractului ar însemna ca lucrările să se finalizaze la stadiul actual, iar o nouă achiziție pentru finalizarea lucrărilor mai poate fi făcută doar la finalul anului în curs. Dl. Primar prezintă și situația existentă pe PIDU B, finalizat în proporție de 90%. Mai afirmă că trebuie remediată strada Vlad Tepeș, trebuie turnat asfalt pe unele trotuare și de asemenea, de turnat stradul doi de asfalt în unele zone. De asemenea menționează că și pentru acest proiect există un proiect tehnic revizuit.

     Dl. Țuțuianu dorește să știe câte extensii de timp au fost acordate pentru Complexul Turistic de Natație. Dna. Popa precizează că au fost acordate trei extensii. Dl. Primar precizează că trebuie să se afle cine este vinovat de prelungirea termenului și care a fost eroarea care a dus la această situație.Dna Popa precizează că eroarea a fost constatată în timpul efectuării lucrărilor, când au fost descoperite unele lipsuri, care au dus la blocaj.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 126.

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2015

     Se dă cuvântul dnei. Popa, directorul Direcției Economice, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 127.

4.Proiect de hotărâre privind privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA S.A.

     Se dă cuvântul dlui. Mircea Constantin, directorul S.C Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A pentru a prezenta materialul. Dl. Primar dorește să se specifice care este conținutul Actului Adițional. Dl. Constantin precizează că Actul Adițional cuprinde definiții ale unor termeni. De asemenea precizează că Actul adițional care reglementează definiția termenilor trebuia semnat din anul 2013.

   Dl. Rădulescu dorește să știe cine se ocupă de acest contract în cadrul Companiei de Apă și de ce nu s-a ocupat de respectarea cerințelor contractului. Dl. Constantin precizează că cel care se ocupă de contractul cu BERD este responsabilul financiar.

   Dl. Primar dorește să știe care este importanța semnării acestui Act adițional și ce se întâmplă în cazul nesemnării acestuia. Dl. Constantin precizează că există o cotă de participare a Companiei de Apă la programul POS Mediu 1 de 9%, aproximativ 35 milioane lei, iar neplata acestei sume ar duce la penalități și returnarea împrumutului și imposibilitatea de a participa la programul POS Mediu 2.

   Dl. Răducanu dorește să știe cine trebuia să semneze acest act adițional. Dl. Constantin precizează că trebuia semnat de echipa managerială din anul 2013. Dl. Răducanu dorește să știe ce măsuri au fost luate cu cei responsabili.

   Dl. Enache dorește să știe dacă materialul este privat și confidențial așa cu este înscris pe fiecare filă a documentelor prezentate și dacă poate fi sancționat pentru publicarea conținutului. Dl. Constantin precizează că documentul este întocmit conform cerințelor BERD.

      Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi “pentru” și o abținere - Răducanu Tudorică, proiectul devenind H.C.L. nr. 129.

 

Cu aceasta ședința este declarată închisă.

 

 

 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         prof. Honorius Moțoc                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red. U.M.