PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 16.12.2013

 

Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 21 din numărul de 21 de consilieri în funcţie, declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 7028 din data de 10.12.2013.

La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului de Specialitate precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Şedinţa de astăzi va fi condusă de dl Tutuianu Ioan, ales preşedinte pentru şedinţele consiliului local din luna decembrie.

Se supune votului procesul verbal încheiat în urma sedintei extraordinare a consiliului local din data de 07.11.2013. Se aprobă în unanimitate.

Se supune votului procesul verbal încheiat în urma sedintei ordinare a consiliului local din data de 14.11.2013. Se aprobă în unanimitate.

Se supune votului procesul verbal încheiat în urma sedintei extraordinare a consiliului local din data de 25.11.2013. Se aprobă în unanimitate.

Se propune suplimentarea ordinii de zi cu un punct Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli  al Municipiului Târgovişte pe anul 2013 si acesta devină primul punct al ordinii de zi. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

Se supune la vot ordinea de zi cu suplimentarea susmentionată. Se aprobă în unanimitate.

1.    Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli  al Municipiului Târgovişte pe anul 2013

     Dna. Daniela Popa, directorul Directiei Economice face prezentarea materialului.

    Dl Radulescu doreşte ştie câti copii vor beneficia de pachete pentru sărbători. Dna Popa precizează sunt în jur de 600 de copii care vor beneficia de aceste pachete.

     Dl Enache doreşte ştie daca proiectul de hotărâre a trecut prin comisia economică. Dna Popa precizează materialele de la Direcţia Finanţelor Publice au sosit cu întarziere, motiv pentru care nu au trecut prin comisia economică.

     Dl Georgescu doreşte ştie de ce există o majorare de 600.000 lei la Clubul Sportiv. Dna Popa afirmă a existat o propunere de acordare a unei sume de 1500 mii lei, dar această suma a fost acordată în tranşe, suma de 600.000 reprezentând ultima tranşă.

     Dna. Diaconu propune fie găsită o sursă de finanţare pentru reparaţia reţelelor electrice de la şcolile care au utilizat calorifere electrice. Dl Maican precizează la unităţile şcolare nu există probleme majore legate de reţelele electrice, problemele existente fiind remediate si caloriferele sunt folosite pentru două săptămâni, deoarece în această perioadă se vor finaliza lucrările legate de montarea centralelor.

     Dl Stan doreşte ştie daca la Primăria Municipiului au fost înregistrate sesizări de la unităţile şcolare referitoare la probleme legate de reţelele electrice. Dl Maican precizează au existat sesizări legate de siguranţe care au fost înlocuite.

     Dna Bănescu afirmă există o diminuare a sumei destinate reabilitării drumului de centură şi în luna noiembrie acest proiect trebuia finalizat. Dl Bălaşa precizează a fost reziliat contractul cu vechiul executant, s-a organizat o nouă licitaţie şi sunt evaluate ofertele. Dna Popa afirmă suma rămasă nefolosită va fi prevăzută în bugetul anului 2014.

     Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 16 voturi pentru, 4 abtineri: Georgescu Alen, Enache Lucian, Diaconu Diana si Pătrascu Eugen, dl. Dumitrescu Claudiu lipseste din sală, proiectul devenind HCL nr. 376

2.   Proiect de hotărâre privind transformarea unor functii contractuale din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte, Serviciului Public Comunitar de Evidentă a Persoanelor al Municipiului Târgoviste si Aparatului Permanent al Consiliului Local

     Se cuvântul dnei. Neagu din cadrul Serviciului Resurse Umane pentru a prezenta materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 19 voturi pentru, 2 consilieri lipsesc din sală (Dumitrescu Claudiu şi Răducanu Tudorică), proiectul devenind HCL nr. 377

3.   Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

     Se cuvântul dlui Maican, directorul D.A.P.P.P. pentru a prezenta materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 19 voturi pentru, 2 consilieri lipsesc din sală (Dumitrescu Claudiu şi Prisăcaru Ciprian), proiectul devenind HCL nr. 378

4.   Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistaţi prin Cantina de Ajutor Social şi a alocaţiei de hrană pentru anul 2014

     Se dă cuvântul dnei Iordache, director adjunct al D.A.S. pentru a prezenta materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 20 voturi pentru, un consilier lipsește din sală - Prisăcaru Ciprian, proiectul devenind HCL nr. 379

5.   Proiect de hotărâre privind majorarea alocaţiei de hrană pentru Centrul Social “Sf. Maria”, Centrul Social pentru Persoane Vârstnice “Sf. Elena” şi a Serviciului Creşe pentru anul 2014

     Se dă cuvântul dnei Iordache, director adjunct al D.A.S. pentru a prezenta materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 21 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 380

6.   Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de acordare a serviciilor sociale în cadrul Centrului Social ”Împreună vom reusi”

     Se dă cuvântul dnei Iordache, director adjunct al D.A.S. pentru a prezenta materialul. Dl Secretar precizează că la articolul 1 al proiectului de hotărâre perioada de acordare a serviciilor sociale va fi de 180 de zile şi nu de 240 asa cum era initial prevăzut în proiect. Se supune votului proiectul de hotărâre cu precizarea susmentionată. Se aprobă: 21 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 381

7.   Proiect de hotărâre privind modificarea statului de functii al Directiei de Asistentă Socială

     Se dă cuvântul dnei Iordache, director adjunct al D.A.S. pentru a prezenta materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 16 voturi pentru, 2 abtineri: Babeu Pavel, Diaconu Diana, 3 consilieri lipsesc din sală: Enache Lucian, Dumitrescu Claudiu şi Stan Cristian, proiectul devenind HCL nr. 382

8.   Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor care administrează unităti de asistentă-socială

     Se dă cuvântul dnei Iordache, director adjunct al D.A.S. pentru a prezenta materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 21 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 383

9.   Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al autorităţii administraţiei publice locale în Consiliul Administrativ al Teatrului Municipal Târgovişte

     Dl Bozieru îl propune pentru această funcţie pe dl. Păunescu Cornel Gavriel, iar dna Diaconu pe dl Bogdan Matei. Sunt redactate buletine de vot. Se alege modalitatea de vot: se taie cu o linie persoana care nu va ocupa funcţia mai sus menţionată. În urma exercitării votului secret dl Babeu anunţă rezultatul votului: Păunescu Cornel Gavriel: 15 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă, Bogdan Matei: 4 voturi pentru şi 15 voturi împotrivă, un vot nul, iar dl Păunescu Andrei nu a participat la vot. Dl Păunescu Gavriel este noul reprezentant al Municipiului Târgovişte în Consiliul Administrativ al Teatrului Municipal Târgovişte. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 20 voturi pentru și o abținere - Păunescu Andrei, proiectul devenind HCL nr. 384

10.    Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

      Dl Georgescu doreşte ştie de ce sunt sume mari de recuperat de la Asociaţiile de proprietari şi de la persoane fizice. Dl Ţuţuianu afirmă sunt situaţii în care au fost acţionaţi în instanţă, dar nu au bunuri care poată fi executate şi mai precizează marea majoritate sunt persoane care domiciliază în locuinţe sociale.

     Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 17 voturi pentru, 4 abtineri: Babeu Pavel, Diaconu Diana, Enache Lucian şi Georgescu Alen, proiectul devenind HCL nr. 385

11.         Proiect de hotărâre privind achizitionarea de servicii de asistentă juridică la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVISTE-DÂMBOVITA S.A.

      Dl Ţuţuianu precizează se doreşte achiziţionarea de servicii juridice pentru procesele legate de fonduri europene, în cazul în care acestea vor exista. Dna Diaconu doreşte ştie dacă juriştii angajati la Compania de Apă nu pot reprezenta unitatea în aceste procese.

    Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 17 voturi pentru, 4 abtineri: Babeu Pavel, Diaconu Diana, Enache Lucian şi Georgescu Alen, proiectul devenind HCL nr. 386

12.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 254/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivulDotare cu centrala termica proprie pentru Gradinita cu program prelungit nr.14- Targoviste”

    Se dă cuvântul dlui Bălaşa pentru a prezenta materialul. Dl Moţoc doreşte să ştie când vor fi finalizate lucrările legate de montarea centralelor şi dacă până la reluarea cursurilor în luna ianuarie se vor finaliza aceste lucrări. Dl Dumitrescu doreşte să ştie când vor fi finalizate lucrările şi pentru locuinţele sociale şi cele ANL.

   Se dă cuvântul dlui Cioacă. Dânsul precizează că s-au pus in funcţiune instalaţiile la: Grădiniţa nr. 3, Grădiniţa nr. 8, Grădiniţa nr. 13, Grădiniţa nr. 7, Grădiniţa nr. 15, Grădiniţa nr. 14, Liceul I.H.Rădulescu, Şcoala Coresi, Liceul Constantin Cantacuzino şi Liceul Constantin Brâncoveanu. Tot dl. Cioaca precizează că în sâptămâna 16 - 20 decembrie vor fi puse în funcţiune instalaţiile la Liceul Voievodul Mircea - nr. 2, Şcoala de Arte Bălaşa Doamna, Grădiniţa nr. 16 şi la Şcoala Grigore Alexandrescu. De asemenea până pe data de 27 decembrie vor fi puse în funcţiune instalaţiile de la 4 instituţii de învăţământ - Şcoala 10, Şcoala 11, Şcoala 13 şi Liceul Spiru Haret unde este refăcută întreaga instalaţie de gaz cu ajutorul Distrigaz. Tot în săptămâna următoare vor fi finalizate lucrările de la Liceul nr. 1 şi de la Şcoala nr. 6. Dl Cioacă precizează că la începutul anului viitor se vor finaliza lucrările la Şcoala nr. 3, Liceul Petru Cercel, Liceul nr. 5; în lipsa ofertelor de la constructori, la Liceul nr. 5 lucrările sunt executate de Municipal Construct. Tot dânsul afirmă că singura şcoală cu probleme este Şcoala nr. 8, deoarece constructorul întârzie în efectuarea lucrărilor.  Dl Ţuţuianu afirmă că la acest moment sunt puse în funcţiune instalaţiile pentru 3 blocuri ANL şi consideră că până de Crăciun vor fi realizate lucrările pentru toate aceste locuinţe ANL şi sociale. Dl Cioacă mai precizează că sediile Primăriei vor fi ultimele care vor beneficia de centralele termice.

  Dl Pătraşcu doreşte să ştie de ce dl Bălaşa nu a prezentat consiliului local solicitarea proiectantului de schimbare a soluţiei pentru Gradinita cu program prelungit nr.14- Targoviste”.

Dl Bălaşa precizează că toată documentaţia este întocmită în mod corespunzător.

Dna Diculescu doreşte să ştie dacă prin prezentul proiect de hotărâre se face o modificare şi la indicatorii economici. Dl Bălaşa precizează că modificarea este doar pentru indicatorii tehnici.

Dl Stan consideră că problema centralelor nu a fost tratată cu seriozitate şi implicare de dl. director Bălaşa.

  Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 20 voturi pentru si o abtinere - Georgescu Alen, proiectul devenind HCL nr. 387

13.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 258/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivulDotare cu centrala termica proprie pentru Gradinita cu program prelungit nr.3- Targoviste”

  Se dă cuvântul dlui Bălaşa pentru a prezenta materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 20 voturi pentru si o abtinere - Georgescu Alen, proiectul devenind HCL nr. 388

14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului de lucrări pentru reabilitare scări de acces în cadrul obiectivulReabilitare pasaj superior în zona căilor ferateGara Târgovişte Sud- DN 72”

    Se dă cuvântul dlui Olaru, director al S.C. Municipal Construct S.A. pentru a prezenta materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 21 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 389

15.    Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor locale pentru anul 2014

     Dna Popa precizează că în urma discuţiilor purtate cu dl Primar şi a analizelor economice efectuate, executivul primăriei propune menţinerea taxelor şi impozitelor la nivelul anului anterior. De asemenea precizează că se urmăreşte o creştere a gradului de colectare a impozitelor şi precizează că până la finalul acestui an se preconizează un grad de colectare de aproximativ 82%. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 20 voturi pentru si o abtinere - Pătraşcu Eugen, proiectul devenind HCL nr. 390

16.    Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei de habitat şi a cotizaţiei pe anul 2014 ce revine Municipiului Târgovişte ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară « Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judetul Dâmboviţa »

     Dna Popa precizează că este vorba de contribuţia ce revine Municipiului Târgovişte. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 21 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 391

17.    Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de tragere a finanţării rambursabile contractate de la CEC BANK S.A, conform contractului de credit nr. 340/15.07.2009

     Se dă cuvântul dnei Popa pentru a prezenta materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 21 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 392

18.    Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „EXTINDERE SI RENOVARE SPATIU COMERCIAL PARTER”, Târgoviste. Str. Radu de la Afumati, nr. 17bis beneficiar PREDA NICUSOR

     Se dă cuvântul dnei Soare, Arhitectul Şef, pentru a prezenta materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 21 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 393

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINTĂ TIP DUPLEX P+M”, Târgoviste, str. Prof. Cornel Popa, nr. 63 (T6, P57/1), beneficiar TĂNASE IONUT MARIUS

     Se dă cuvântul dnei Soare, Arhitectul Şef, pentru a prezenta materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 20 voturi pentru, un consilier lipseste din sală - Păunescu Andrei, proiectul devenind HCL nr. 394

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE MAGAZIN COMERCIAL LIDL”, Târgoviste, str. I.C. Brătianu, nr. 13E (fost Arsenalului, nr. 14), beneficiar S.C. GEMSY S.R.L. pentru LIDL ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ

      Se dă cuvântul dnei Soare, Arhitectul Şef, pentru a prezenta materialul. Dl Rădulescu doreşte ca în mape să fie anexate şi avizele obţinute pentru fiecare PUZ. Dl Enache aduce la cunostinţa plenului prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii, si anume ca astfel de construcţii să se realizeze la minim 15 metri de unităţile de locuit. Având în vedere acest ordin, comisia de urbanism propune să fie respectată distanţa prevăzută de acest ordin. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 18 voturi pentru si 3 abtineri: Diculescu Maria, Răducanu Tudorică şi Ţuţuianu Ioan, proiectul devenind HCL nr. 395

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC”, Târgoviste, str. Silviu Stănculescu, nr. 45, beneficiar S.C. ELETPLAST S.R.L.

   Se dă cuvântul dnei Soare, Arhitectul Şef, pentru a prezenta materialul. Dl Stan doreşte să vadă avizul de mediu. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 13 voturi pentru si 8 abtineri: Stan Cristian, Bănescu Rodica, Pătraşcu Eugen, Diculescu Maria, Rădulescu Cătălin, Albu Andrei, Răducanu Tudorică, Georgescu Alen, proiectul devenind HCL nr. 396

19.    Proiect de hotărâre privind acordarea unor despăgubiri doamnei Bocin Steliana Emilia

     Se dă cuvântul dlui Laurenţiu Alexandru, Şef Serviciu S.V.S.U, pentru a prezenta materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 20 voturi pentru, un consilier lipseste din sală - Pantea Viorel, proiectul devenind HCL nr. 397

20.    Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal nr. 3 din data de  03.12.2013 al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L

Se dă cuvântul dlui Maican, directorul D.A.P.P.P. pentru a prezenta materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 20 voturi pentru, un consilier lipseste din sală - Pantea Viorel, proiectul devenind HCL nr. 398

21.    Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 2624/ 29.01.2009, aprobat prin H.C.L. nr. 316/2009

     Se dă cuvântul dlui Maican, directorul D.A.P.P.P. pentru a prezenta materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 20 voturi pentru si o abtinere - Babeu Pavel, proiectul devenind HCL nr. 399

22.    Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit din proprietatea privată a Municipiului Târgovişte în proprietatea Arhiepiscopiei Târgoviştei a terenului în suprafaţă de 1125 mp, situat în str. I.C. Vissarion, nr. 8

     Se dă cuvântul dlui Maican, directorul D.A.P.P.P. pentru a prezenta materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 18 voturi pentru si 3 abtineri: Albu Andrei, Pantea Viorel şi Georgescu Alen, proiectul devenind HCL nr. 400

23.    Proiect de hotărâre privind  stabilirea remuneraţiei administratorului special al S.C. TERMICA S.A.

     Dl Secretar prezintă materialul si precizează că a fost solicitat, de către Cabinetul de Insolvenţă Constantin Iulian, un mandat pentru administratorul special şi că trebuie stabilită o remuneraţie pentru administratorul special.

  Dl Cioacă afirmă că directorul S.C. Termica S.A. mai beneficiază de o remuneraţie de 5000 lei/lună şi consideră că societatea, intrată în insolvenţă, nu trebuie sa mai plătească această remuneraţie. În aceste condiţii consideră că trebuie să înceteze contractul de mandat al directorului general.

Dl Rădulescu consideră că acest fapt trebuia adus la cunoştinţa consiliului local de către Consiliul de Administraţie al S.C. Termica S.A. Dl Enache doreşte să ştie care este situaţia motoarelor în cogenerare şi dacă acestea au paza asigurată. Dl Ţuţuianu afirmă că instalaţia de cogenerare este închiriată de S.C. Municipal Construct S.A. de la Termica şi este în stare de veghe. De asemenea mai precizează că într-o şedinţa ulterioară trebuie luată o decizie cu privire la funcţionarea acestor motoare. Dl Nicoară precizează că motoarele se află în paza S.C. Municipal Construct S.A. Dl Cioacă precizează că mentenanţa motoarelor va fi asigurată de Municipal Construct prin cei care au lucrat la Termica si că lichidatorul solicită să fie comunicat un punct de vedere asupra planului de reorganizare şi motivul pentru care S.C. Termica a intrat în insolvenţă. Tot dânsul afirmă că planul de reorganizare este prezentat de administratorul special, conform legii.

Se fac propuneri pentru valoarea remuneraţiei administratorului special. Dl Dobândă propune o sumă de 2500 lei, dl Stan propune o sumă de 700 lei, iar dl Prisăcaru propune o sumă de 1500 lei. Se supune la vot propunerea dlui. Stan. Se respinge cu 8 voturi pentru: Stan Cristian, Enache Lucian, Pătraşcu Eugen, Diaconu Diana, Rădulescu Cătălin, Albu Andrei, Georgescu Alen şi Pantea Viorel. Se supune la vot propunerea de 1500 lei. Se aprobă cu 11 voturi pentru: Ţuţuianu Ioan, Prisăcaru Ciprian, Bozieru Cosmin, Moţoc Honorius, Dumitrescu Claudiu, Mocanu Livia, Tică Dănuţ, Bănescu Rodica, Păunescu Andrei, Babeu Pavel şi Răducanu Tudorică. Se propune o remuneraţie de 1500 lei brut. Se supune votului noul proiect de hotărâre. Se aprobă: 18 voturi pentru si 3 abtineri: Stan Cristian, Pătraşcu Eugen şi Georgescu Alen, proiectul devenind HCL nr. 401

24.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii/concesionării unor bunuri imobile

1.   Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 10,08 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I (modul nr. 50)

    Se dă cuvântul dlui Maican, directorul D.A.P.P.P. pentru a prezenta materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 20 voturi pentru, un consilier lipseste din sală - Bozieru Cosmin, proiectul devenind HCL nr. 402

2.   Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a şase locuri de parcare, situate în Municipiul Târgovişte, B-dul Independenţei, adiacent nr. 2

       Se dă cuvântul dlui Maican, directorul D.A.P.P.P. pentru a prezenta materialul. Dl Maican precizează că locurile vor fi marcate şi folosite doar de beneficiar. Dl Stan consideră că în zona respectivă nu există suficiente locuri de parcare şi consideră proiectul inoportun. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge: 20 abtineri, un consilier lipseste din sală - Bozieru Cosmin.

3.   Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 50,20 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piata Bucegi

  Se dă cuvântul dlui Maican, directorul D.A.P.P.P. pentru a prezenta materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 19 voturi pentru, 2 abtineri: Enache Lucian şi Diaconu Diana, proiectul devenind HCL nr. 403

4. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 26 mp, situat în Municipiul Târgovişte, B-dul Independenţei - în spatele blocului nr. 7, în vederea extinderii biroului notarial existent

    Se dă cuvântul dlui Maican, directorul D.A.P.P.P. pentru a prezenta materialul. Dl Rădulescu doreşte să ştie dacă primăria sau Poliţia Locală au cunoştinţă despre faptul că terenul respectiv este ocupat de o construcţie şi dacă s-au luat măsuri de sancţionare a celor vinovaţi. Dl Maican afirmă că terenul este ocupat de un spaţiu verde. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se  respinge: 12 voturi pentru şi 9 abțineri: Răducanu Tudorică, Păunescu Andrei, Ţuţuianu Ioan, Stan Cristian, Bănescu Rodica, Pătraşcu Eugen, Diculescu Maria, Rădulescu Cătălin şi Albu Andrei.

Sunt făcute propuneri pentru comisia de închirieri/concesiuni: Păunescu Andrei, Moţoc Honorius, Pătraşcu Eugen şi Georgescu Alen. Se propune votul deschis. Se aprobă în unanimitate. Este supusă votului componenţa comisiei. Se aprobă în unanimitate.

  Este propus dl Enache pentru a conduce şedinţele lunii ianuarie. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

  Solicitarea Scolii Gimnaziale ”Vasile Cârlova”, Târgoviste înregistrată la Primăria Municipiului Tîrgoviște cu nr. 28898 din data de 11.11.2013 referitoare la mutarea bustului poetului Vasile Cârlova din curtea interioară a Scolii Populare de Artă din Târgoviste în curtea Scolii GimnazialeVasile Cârlova” a fost supusă dezbaterii sedintei din data de 16.12.2013 a comisiei nr. 4 pentru activităţi ştiintifice, învaţământ, sănătate, cultură, culte, religie, muncă şi protecţie socială, turism, sportive si de agrement a Consiliului Local Municipal Târgoviste si a primit aviz negativ.

       Cu aceasta şedinţa este declarată închisă.

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,   

             ec. Tutuianu Ioan                                             jr. Chiru Cătălin Cristea