PROCES VERBAL

īncheiat īn urma şedinţei extraordinare a

 Consiliului Local Municipal Tārgovişte

 din data de 16.07 .2009

 

Dna jurist Stanca Silvia, īntrucāt sunt prezenţi 14 din numărul de 21 de consilieri, declară: Şedinţa este legal constituită, īşi poate desfaşura lucrările īn conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Tārgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Tārgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 3810 din data de 16.07.2009

     La această şedinţă participă un număr de 14 consilieri din totalul de 21 consilieri īn funcţie, (absenţi fiind Ana George Bogdan, Frăţilă Ioan Cezar, Ilie Valentin, Paraschiv Cornelia, Rusescu Gheorghe, Stănescu Iulian şi Tănase Silviu Gabriel), primarul Municipiului Tārgovişte, jr. Gabriel Florin Boriga, directori ai societatilor din subordinea Consiliului Local şi sefi de servicii din partea Aparatului Propriu.

     Şedinţa de astăzi este condusă de dl. cons. prof. Moţoc Honorius.

Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă īn unanimitate.

1.   Proiect de hotărāre privind aprobarea īncheierii contractului de credit bancar  īn valoare de  12.883.000 lei , īntre Municipiul Tārgovişte şi CEC BANK S.A. şi īmputernicirea Primarului Municipiului Tārgovişte, jr. Gabriel Florin Boriga, pentru semnarea acestuia.

Se dă citire proiectului de hotărāre. Se dă cuvāntul dnei. Popa Daniela pentru a aduce lămuriri legate de această hotărāre. Se supune la vot. Se aprobă īn unanimitate.

Cu aceasta se declară īnchisă şedinta Consiliului Local Municipal Tārgovişte.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                               SECRETAR MUNICIPIU

     prof. Moţoc Honorius                                     jr. Chiru Cătălin Cristea