PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 15.03.2012

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 17 din numărul de 21 de consilieri, absenţi fiind Tănase Silviu, Pantea Viorel şi Frăţilă Cezar, declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 1381 din data de 09.03.2012.

La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Şedinţa de astăzi va fi condusă de dl. cons. Babeu Pavel, ales preşedinte pentru şedinţele lunii martie în urma votului consilierilor prezenţi - 16 voturi pentru, o abţinere: Vasiliu Teodor.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 27.01.2012. Se aprobă: 16 voturi pentru, o abţinere: Vasiliu Teodor

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 03.02.2012. Se aprobă: 12 voturi pentru, 1 vot împotrivă: Ţuţuianu Ioan, 4 abţineri: Vasiliu Teodor, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Paraschiv Cornelia.

Dl. cons. Ţuţuianu îşi justifică votul împotrivă susţinând că la şedinţele extraordinare ale consiliului a participat dl. Frăţilă Cezar, care nu mai avea calitatea de consilier şi ca atare, hotărârile adoptate în şedinţele respective au fost atacate în contencios.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 13.02.2012. Se aprobă: 12 voturi pentru, 1 vot împotrivă: Ţuţuianu Ioan, 4 abţineri: Vasiliu Teodor, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Paraschiv Cornelia.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 27.02.2012. Se aprobă: 10 voturi pentru, 1 vot împotrivă: Ţuţuianu Ioan, 6 abţineri: Vasiliu Teodor, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Paraschiv Cornelia, Băluţă Vasile, Rusescu Gheorghe.

În sală este prezent si dl. Ilie Valentin -18 prezenţi.

   Se propune supunerea la vot a ordinii de zi suplimentată cu următoarele puncte: 44.15 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 12 mp situat în incinta microcampusului universitar, str. Lt. Stancu Ion, nr. 35, în vederea amplasării unei rulote tip fast food, Diverse 1 Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării gratuite a elevilor la Grădina Zoologică Târgovişte în perioada 2-6 aprilie 2012 şi Diverse 2 Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită în vederea edificării de locuinţe, a unui număr de 11(unsprezece) loturi cămine de casă, conform Legii nr. 15/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

   Dl. cons. Dănciulescu nu este de acord cu introducerea pe ordinea de zi a punctului 44.15 pentru că nu a fost discutat la comisii.

   Dl. Secretar precizează că plenul va hotărî dacă si acest punct va fi introdus pe ordinea de zi.

   Se supune votului introducerea celor trei puncte pe ordinea de zi. Se aprobă: 15 voturi pentru, 3 abţineri: Dănciulescu Ion, Vasiliu Teodor, Paraschiv Cornelia

   Se supune votului ordinea de zi suplimentată cu cele trei puncte. Se aprobă:16 voturi pentru, 2 abţineri: Dănciulescu Ion, Vasiliu Teodor.

   Dl. cons. Babeu face precizarea că a primit informările solicitate la şedinţele anterioare referitoare la PID Şanţul Cetăţii, Şoseaua de Centură, raport privind activitatea S.C. Termica S.A., însă nu a primit nici o informare legată de situaţia creată la intrarea la fosta Fabrică de Gheaţă. Dl. Dinu Gheorghe, directorul Poliţiei Locale  susţine ca va întocmi o informare în acest sens.

   Dl. cons. Babeu aduce la cunoştinţa consiliului că prin materialul întocmit de S.C. TERMICA S.A. nu s-au primit informaţiile solicitate referitoare la activitatea societăţii şi propune discutarea unor măsuri în acest sens.

   Se propune constituirea unei comisii care să analizeze îndeplinirea indicilor de performanţă ai managementului S.C. TERMICA S.A., urmând ca într-un interval de două săptămâni comisia să prezinte în faţa consiliului local o informare în acest sens. Se propune ca din comisie să facă parte: dl. cons. Babeu Pavel, Vasiliu Teodor şi Matei Gheorghe. Se supune votului componenţa comisiei şi obiectivul: îndeplinirea indicilor de performanţă ai managementului S.C. TERMICA S.A.

    Se aprobă: 17 voturi pentru şi o abţinere de drept: Iorga Liviu.

   Se trece la ordinea de zi.

 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Teatrului Municipal Târgovişte

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

   Se aprobă în unanimitate cu 18 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 49

2. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Clubului Sportiv Municipal Târgovişte

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se aprobă în unanimitate cu 18 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 50

3. Proiect de hotărâre privind instituirea unei taxe pentru închirierea spaţiului de depozitare a echipamentelor sportive din incinta Bazinului de Înot

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate cu 18 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 51

4. Proiect de hotărâre privind numirea unui cenzor la S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se aprobă în unanimitate cu 18 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 52

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de colaborare între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, Filiala Dâmboviţa

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se aprobă în unanimitate cu 18 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 53

6. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 216/2010 referitoare la proiectul „Promovarea turistică a Bisericilor Medievale secolele XIV-XV din Târgovişte”

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se aprobă: 14 voturi pentru, 4 abţineri: Vasiliu Teodor, Ţuţuianu Ioan, Dănciulescu Ion, Paraschiv Cornelia, proiectul devenind hotărârea nr. 54

    Dl. cons. Vasiliu îşi justifică votul, susţinând că nu se detaliază din ce se compun sumele din proiectul de hotărâre.

7. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 220/2010 referitoare la proiectul „Promovarea turistică a Mânăstirilor Vechi din zona Târgovişte”

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se aprobă: cu 13 voturi pentru, 5 abţineri: Vasiliu Teodor, Ţuţuianu Ioan, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Paraschiv Cornelia, proiectul devenind hotărârea nr. 55

8. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 221/2010 referitoare la proiectul „Promovarea turistică a Muzeelor Târgoviştene”

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se aprobă: 13 voturi pentru, 5 abţineri: Vasiliu Teodor, Ţuţuianu Ioan, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Paraschiv Cornelia, proiectul devenind hotărârea nr. 56

9. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 123/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 2, Bdul. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

   Dl. cons. Vasiliu face precizarea că grupul USL se va abţine la toate punctele de pe ordinea de zi care privesc reabilitarea, întrucât firmele care au executat aceste reabilitări si care nu mai sunt parte în contracte, şi-ar putea recupera banii printr-o hotărâre judecătorească, iar consiliul local ar putea suporta sumele cu care trebuie plătite noile firme, susţinând că nu este vorba despre oportunitatea proiectului în sine.

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se respinge: 9 voturi pentru: Iorga Liviu, Briceag Paul, Babeu Pavel, Moţoc Honorius, Băluţă Vasile, Butnaru Valeria, Liţă Ion, Matei Gheorghe, Răducanu Tudorică, 9 abţineri: Vasiliu Teodor, Ţuţuianu Ioan, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Paraschiv Cornelia, Ilie Valentin, Rusescu Gheorghe, Păunaş Roxana, Badiu Cristina

10.   Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 126/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 4, Bdul. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se respinge: 9 voturi pentru: Iorga Liviu, Briceag Paul, Babeu Pavel, Moţoc Honorius, Băluţă Vasile, Butnaru Valeria, Liţă Ion, Matei Gheorghe, Răducanu Tudorică, 9 abţineri: Vasiliu Teodor, Ţuţuianu Ioan, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Paraschiv Cornelia, Ilie Valentin, Rusescu Gheorghe, Păunaş Roxana, Badiu Cristina

11.   Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 128/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 6/G, Bdul. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se respinge: 9 voturi pentru: Iorga Liviu, Briceag Paul, Babeu Pavel, Moţoc Honorius, Băluţă Vasile, Butnaru Valeria, Liţă Ion, Matei Gheorghe, Răducanu Tudorică, 9 abţineri: Vasiliu Teodor, Ţuţuianu Ioan, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Paraschiv Cornelia, Ilie Valentin, Rusescu Gheorghe, Păunaş Roxana, Badiu Cristina

12.   Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 129/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 6/H, Bdul. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se respinge: 9 voturi pentru: Iorga Liviu, Briceag Paul, Babeu Pavel, Moţoc Honorius, Băluţă Vasile, Butnaru Valeria, Liţă Ion, Matei Gheorghe, Răducanu Tudorică, 9 abţineri: Vasiliu Teodor, Ţuţuianu Ioan, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Paraschiv Cornelia, Ilie Valentin, Rusescu Gheorghe, Păunaş Roxana, Badiu Cristina

13.   Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 131/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 7, Bdul. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

    Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se respinge: 9 voturi pentru: Iorga Liviu, Briceag Paul, Babeu Pavel, Moţoc Honorius, Băluţă Vasile, Butnaru Valeria, Liţă Ion, Matei Gheorghe, Răducanu Tudorică, 9 abţineri: Vasiliu Teodor, Ţuţuianu Ioan, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Paraschiv Cornelia, Ilie Valentin, Rusescu Gheorghe, Păunaş Roxana, Badiu Cristina

14.   Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 132/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 8, Bdul. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se respinge: 9 voturi pentru: Iorga Liviu, Briceag Paul, Babeu Pavel, Moţoc Honorius, Băluţă Vasile, Butnaru Valeria, Liţă Ion, Matei Gheorghe, Răducanu Tudorică, 9 abţineri: Vasiliu Teodor, Ţuţuianu Ioan, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Paraschiv Cornelia, Ilie Valentin, Rusescu Gheorghe, Păunaş Roxana, Badiu Cristina

15.   Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 133/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 9, Bdul. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se respinge: 9 voturi pentru: Iorga Liviu, Briceag Paul, Babeu Pavel, Moţoc Honorius, Băluţă Vasile, Butnaru Valeria, Liţă Ion, Matei Gheorghe, Răducanu Tudorică, 9 abţineri: Vasiliu Teodor, Ţuţuianu Ioan, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Paraschiv Cornelia, Ilie Valentin, Rusescu Gheorghe, Păunaş Roxana, Badiu Cristina

16.   Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 134/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 10, B-dul Independentei, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se respinge: 9 voturi pentru: Iorga Liviu, Briceag Paul, Babeu Pavel, Moţoc Honorius, Băluţă Vasile, Butnaru Valeria, Liţă Ion, Matei Gheorghe, Răducanu Tudorică, 9 abţineri: Vasiliu Teodor, Ţuţuianu Ioan, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Paraschiv Cornelia, Ilie Valentin, Rusescu Gheorghe, Păunaş Roxana, Badiu Cristina

17.   Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 135/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 12, B-dul Independentei, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se respinge: 9 voturi pentru: Iorga Liviu, Briceag Paul, Babeu Pavel, Moţoc Honorius, Băluţă Vasile, Butnaru Valeria, Liţă Ion, Matei Gheorghe, Răducanu Tudorică, 9 abţineri: Vasiliu Teodor, Ţuţuianu Ioan, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Paraschiv Cornelia, Ilie Valentin, Rusescu Gheorghe, Păunaş Roxana, Badiu Cristina

18.   Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 149/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 24 sc. B, str. Vasile Blendea, Asociatia de proprietari nr. 57”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se respinge: 9 voturi pentru: Iorga Liviu, Briceag Paul, Babeu Pavel, Moţoc Honorius, Băluţă Vasile, Butnaru Valeria, Liţă Ion, Matei Gheorghe, Răducanu Tudorică, 9 abţineri: Vasiliu Teodor, Ţuţuianu Ioan, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Paraschiv Cornelia, Ilie Valentin, Rusescu Gheorghe, Păunaş Roxana, Badiu Cristina

19.   Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 150/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 24 sc. D, str. Vasile Blendea, Asociatia de proprietari nr. 57”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se respinge: 9 voturi pentru: Iorga Liviu, Briceag Paul, Babeu Pavel, Moţoc Honorius, Băluţă Vasile, Butnaru Valeria, Liţă Ion, Matei Gheorghe, Răducanu Tudorică, 9 abţineri: Vasiliu Teodor, Ţuţuianu Ioan, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Paraschiv Cornelia, Ilie Valentin, Rusescu Gheorghe, Păunaş Roxana, Badiu Cristina

20.   Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 153/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 25C sc. B, str. Vasile Blendea, Asociatia de proprietari nr. 57”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se respinge: 9 voturi pentru: Iorga Liviu, Briceag Paul, Babeu Pavel, Moţoc Honorius, Băluţă Vasile, Butnaru Valeria, Liţă Ion, Matei Gheorghe, Răducanu Tudorică, 9 abţineri: Vasiliu Teodor, Ţuţuianu Ioan, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Paraschiv Cornelia, Ilie Valentin, Rusescu Gheorghe, Păunaş Roxana, Badiu Cristina

21.   Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 127/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc H5, Bdul. Mircea cel Bătrân, Asociaţia de proprietari nr. 46”, cuprins în completarea Listei de priorităţi pe anul 2009

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se respinge: 9 voturi pentru: Iorga Liviu, Briceag Paul, Babeu Pavel, Moţoc Honorius, Băluţă Vasile, Butnaru Valeria, Liţă Ion, Matei Gheorghe, Răducanu Tudorică, 9 abţineri: Vasiliu Teodor, Ţuţuianu Ioan, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Paraschiv Cornelia, Ilie Valentin, Rusescu Gheorghe, Păunaş Roxana, Badiu Cristina

22.   Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 130/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc H 6/I, str. Mircea cel Batran, Asociaţia de proprietari nr. 234 (fostă 46)”, cuprins în completarea Listei de priorităţi pe anul 2009

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se respinge: 9 voturi pentru: Iorga Liviu, Briceag Paul, Babeu Pavel, Moţoc Honorius, Băluţă Vasile, Butnaru Valeria, Liţă Ion, Matei Gheorghe, Răducanu Tudorică, 9 abţineri: Vasiliu Teodor, Ţuţuianu Ioan, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Paraschiv Cornelia, Ilie Valentin, Rusescu Gheorghe, Păunaş Roxana, Badiu Cristina

23.   Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 136/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc H 13, B-dul Independenei, Asociaţia de proprietari nr. 46”, cuprins în completarea Listei de priorităţi pe anul 2009

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se respinge: 9 voturi pentru: Iorga Liviu, Briceag Paul, Babeu Pavel, Moţoc Honorius, Băluţă Vasile, Butnaru Valeria, Liţă Ion, Matei Gheorghe, Răducanu Tudorică, 9 abţineri: Vasiliu Teodor, Ţuţuianu Ioan, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Paraschiv Cornelia, Ilie Valentin, Rusescu Gheorghe, Păunaş Roxana, Badiu Cristina

   Dl. cons. Băluţă susţine că dacă aceste contracte de reabilitare ar fi făcut obiectul unor dosare în instanţă, ar fi fost suspendate.

   Dl. cons. Vasiliu afirmă că se doreşte ca toate blocurile să fie reabilitate şi propune o analiză a serviciului juridic a situaţiei acestor blocuri prin care să se asigure că votul consilierilor este unul legal.

  Dl. cons. Rusescu doreşte lămuriri asupra situaţiei acestor blocuri atât din partea direcţiei tehnice cât şi din partea biroului juridic.

   Dl. consilier Ţuţuianu doreşte lămuriri referitoare la motivele, la fiecare bloc în parte, care au dus la rezilierea acestor contracte şi mai precizează că pentru orice construcţie care se sistează şi se reziliază contractul, pentru a merge în etapa următoare, este necesară o expertiză tehnică, motiv pentru care nu este de acord cu conţinutul articolului 2 din proiectele de hotărâri.

24.   Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 167/28.07.2011 privind aprobarea proiectului „Centrul Național de Informare și Promovare Turistică - Târgovișteprecum și a cheltuielilor legate de proiect

   Dna.Cerasela Paraschivescu face prezentarea materialului.

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se aprobă: 16 voturi pentru, o abţinere: Vasiliu Teodor, Paraschiv Cornelia lipseşte din sală, proiectul devenind hotărârea nr. 57

25.   Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 168/28.07.2011 referitoare la aprobarea documentaţiei tehnico-economice aferentă proiectului „Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică - Târgovişte

   Dna.Cerasela Paraschivescu face prezentarea materialului.

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se aprobă: 17 voturi pentru, o abţinere: Vasiliu Teodor, proiectul devenind hotărârea nr. 58

26.   Proiect de hotătrâre privind aprobarea programului municipal al manifestărilor dedicate sărbătoririi „Zilei Uniunii Europene” – Târgovişte, 25 aprilie – 10 mai 2012

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se aprobă în unanimitate cu 18 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 59

27.   Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 19.600 lei Societăţii Astronomice Române de Meteori

    Dl. Valentin Grigore, preşedintele Societăţii Astronomice Române de Meteori face prezentarea materialului.

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se aprobă în unanimitate cu 18 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 60

28.   Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 15.000 lei Fundaţiei Judeţene pentru Tineret

  Reprezentantul Fundaţiei Judeţene pentru Tineret face prezentarea materialului.

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se aprobă:17 voturi pentru, o abţinere: Babeu Pavel, proiectul devenind hotărârea nr. 61

29.   Proiect de hotărâre privind modificarea programului acţiunilor culturale ale Teatrului Municipal Târgovişte

   Dl. Primar face prezentarea materialului, susţinând că Târgoviştea are şansa să fie partener cu un brand al României, formaţia Phoenix, care anul acesta împlineşte 50 de ani. Pe parcursul anului 2012, formaţia Phoenix va avea un număr de o suta cinzeci de evenimente artistice, culturale la care va participa, Târgoviştea având ocazia, în cazul în care proiectul de hotărâre va fi aprobat, să participe ca partener principal al formaţiei, pe parcursul anului 2012, să fie prezentă prin siglă şi denumire la toate evenimentele publice la care Phoenix participă. Dl. Primar face o prezentare succintă a acestor evenimente.

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se aprobă: 13 voturi pentru, 5 abţineri: Vasiliu Teodor, Ţuţuianu Ioan, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Paraschiv Cornelia, proiectul devenind hotărârea nr. 62

30.   Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pe anul 2011 şi a situaţiilor financiare pe anul 2011

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se aprobă: 14 voturi pentru, 4 abţineri: Vasiliu Teodor, Ţuţuianu Ioan, Dănciulescu Ion, Paraschiv Cornelia, proiectul devenind hotărârea nr. 63

31.   Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere pe anul 2011 al S.C. MUNICIPAL SECURITY S.R.L. Târgovişte

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se aprobă 16 voturi pentru, 2 abţineri: Dănciulescu Ion, Paraschiv Cornelia, proiectul devenind hotărârea nr. 64

32.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2012 al S.C. MUNICIPAL SECURITY S.R.L. Târgovişte

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se aprobă 17 voturi pentru, o abţinere: Dănciulescu Ion, proiectul devenind hotărârea nr. 65

33.   Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Introducere teren în intravilan în vederea amplasării unei hale de producţie agricolă - ciupercărie” în Municipiul Târgovişte, Cartier Priseaca, Tarla 35, Parcela 447/12, beneficiar S.C. CARNIC PROD S.R.L.

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se aprobă: 17 voturi pentru, Băluţă Vasile lipseşte din sală, proiectul devenind hotărârea nr. 66

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Introducere în intravilan şi lotizare teren pentru construire locuinţe” în Municipiul Târgovişte, Cartier Priseaca, str. Crângului, Tarla T 39 (Parcelele 550/1/4, 550/1/5, 550/1/7, 550/116) beneficiari Anghel Georgeta, Anghel Claudiu – Ioan şi Anghel Getuţa – Iosefina, Nicolescu Ileana – Dorela, Trandafir Eduard – Marius şi Trandafir Elena Claudia

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se aprobă: 17 voturi pentru, Băluţă Vasile lipseşte din sală, proiectul devenind hotărârea nr. 67

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru construire locuinţe” în Municipiul Târgovişte, Cartier Priseaca – Punct „Gradina”, Tarla T4, (Parcelele 41,7,10; 41,9,10) beneficiari Leahu Vasile şi Leahu Niculina

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se respinge: 18 abţineri

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire clădire spaţiu comercial – alimentaţie publică şi blocuri de locuinţe P+3+M” în Municipiul Târgovişte, Calea Ialomiţei, Tarla T7, (Parcelele 7/151, 7/152, 7/153, 7/154, 7/155, 7/156) beneficiari FINTEANU GHEORGHE ŞI FINTEANU GHEORGHIŢA

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se respinge: 18 abţineri

34.   Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 136/24.04.2003 referitoare la darea în folosinţă gratuită pe durata execuţiei lucrărilor către ANL a suprafeţei de 22519 mp (Cartierul Tinerilor etapa a II-a), necesară construirii a 146 apartamente cu chirie pentru tineri

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se aprobă în unanimitate cu 18 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 68

35.   Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită în vederea edificării de locuinţe, a unui număr de 16 loturi cămine de casă, conform Legii nr. 15/2003, cu modificările şi completările ulterioare

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se aprobă în unanimitate cu 18 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 69

36.   Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit din proprietatea privată a Municipiului Târgovişte în proprietatea Parohiei Sfinţii Voievozi a imobilului teren situat în strada I.H.Rădulescu, nr. 14 - Biserica Sfinţii Voievozi

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se aprobă în unanimitate cu 18 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 70

37.   Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării a 5 (cinci) apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se aprobă în unanimitate cu 18 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 71

38.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1 din data de  12.03.2012 al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L.

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se aprobă: 17 voturi pentru, lipseşte din sală Ţuţuianu Ioan, proiectul devenind hotărârea nr. 72

39.   Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2 , din data de 12.03.2012, al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se aprobă: 17 voturi pentru, lipseşte din sală Ţuţuianu Ioan, proiectul devenind hotărârea nr. 73

40.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1 din data de 08.02.2012 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se aprobă: 17 voturi pentru, lipseşte din sală Ţuţuianu Ioan, proiectul devenind hotărârea nr. 74

41.   Proiect de hotărâre privind vânzarea unui spaţiu  cu destinaţie de locuinţă, situat în casă naţionalizată, nerevendicată de fostul proprietar sau moştenitorii acestuia, către Iorga Gheorghe

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se aprobă: 17 voturi pentru, 1 abţinere: Diculescu Maria, proiectul devenind hotărârea nr. 75

42.   Proiect de hotărâre privind transmiterea in folosinţă gratuită către Biblioteca I.H. Rădulescu a unei părti din imobilul proprietate publică a Municipiului Târgovişte, situat în Calea Domnească, nr. 208

   Dl. cons. Vasiliu declară că nu este de acord cu mutarea sediului Bibliotecii pentru copii.

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se respinge: 13 voturi pentru, 5 voturi împotrivă: Vasiliu Teodor, Ţuţuianu Ioan, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Paraschiv Cornelia

43.   Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 29/27.01.2012 referitoare la actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Municipiului Târgovişte

   Dl. Secretar face prezentarea materialului.

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se aprobă în unanimitate cu 18 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 76

44.   Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii/concesionării unor bunuri imobil

1.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui spaţiu în suprafaţă de 13 mp situat Piaţa 2 Brazi pentru desfăşurarea activităţii de comerţ

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se aprobă: 14 voturi pentru, 4 abţineri: Vasiliu Teodor, Ţuţuianu Ioan, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, proiectul devenind hotărârea nr. 77

2.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu în suprafaţă de 7,3 mp situat în Parcul Mitropoliei pentru desfăşurarea activităţii de comerţ

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se respinge: 13 voturi pentru, 5 abţineri: Vasiliu Teodor, Ţuţuianu Ioan, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Paraschiv Cornelia

3. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 18 mp, situat în str. Radu cel Mare, nr. 12, în curtea Şcolii cu clasele I-VIII „Radu cel Mare”, pentru desfăşurarea activităţii de comerţ

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se respinge: 13 voturi pentru, 5 abţineri: Vasiliu Teodor, Ţuţuianu Ioan, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Paraschiv Cornelia

4. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu în suprafaţă de 10,16 mp, situat incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I (modul nr. 49), pentru desfăşurarea activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se respinge: 13 voturi pentru, 5 abţineri: Vasiliu Teodor, Ţuţuianu Ioan, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Paraschiv Cornelia

5. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 20 ani, a unui teren în suprafaţă de 314 mp, situat în Târgovişte, Cartier Priseaca, str. Crângului, nr. 130N, în vederea amenajării unei parcări auto

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se respinge: 13 voturi pentru, 5 abţineri: Vasiliu Teodor, Ţuţuianu Ioan, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Paraschiv Cornelia

6. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 14,19 mp, situat în Bdul. Eroilor, nr. 38 – Zona Mondotrans în vederea amenajării unui spaţiu pentru desfăşurare activitate de comerţ

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se respinge: 13 voturi pentru, 5 abţineri: Vasiliu Teodor, Ţuţuianu Ioan, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Paraschiv Cornelia

7.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 38,64 mp, situat în Bdul. Eroilor, nr. 38 – Zona Mondotrans, în vederea amenajării unui spaţiu pentru desfăşurare activitate de comerţ

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se respinge: 13 voturi pentru, 5 abţineri: Vasiliu Teodor, Ţuţuianu Ioan, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Paraschiv Cornelia

8.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui spaţiu comercial şi de producţie în suprafaţă totală de 122,62 mp, situat în Piaţa Vlad Ţepeş

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se respinge: 13 voturi pentru, 5 abţineri: Vasiliu Teodor, Ţuţuianu Ioan, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Paraschiv Cornelia

9.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a 5 (cinci) terenuri în suprafaţă de 1 mp fiecare, situate în Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării a 5 (cinci) panouri publicitare

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se respinge: 13 voturi pentru, 5 abţineri: Vasiliu Teodor, Ţuţuianu Ioan, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Paraschiv Cornelia

10.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 10 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Unirii, în faţa Universităţii Valahia Târgovişte, în vederea amplasării unei rulote tip fast food

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se aprobă în unanimitate cu 18 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 78

11.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 14,23 mp situat în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, (modul nr. 8), pentru desfăşurarea activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se respinge: 13 voturi pentru, 5 abţineri: Vasiliu Teodor, Ţuţuianu Ioan, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Paraschiv Cornelia

12.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 43,25 mp, situat în Piaţa 1 Mai pentru desfăşurarea activităţii de comerţ

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se respinge: 13 voturi pentru, 5 abţineri: Vasiliu Teodor, Ţuţuianu Ioan, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Paraschiv Cornelia

13.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 46,31 mp, situat în Piaţa 1 Mai pentru desfăşurarea activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se aprobă în unanimitate cu 18 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 79

14.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 45 mp, situat în Târgovişte – zona BIG – sens giratoriu, str. Laminorului cu şoseaua Găeşti, în vederea amenajării unui spaţiu comercial pentru desfăşurarea activităţii de comerţ cu produse tip fast – food

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se respinge: 13 voturi pentru, 5 abţineri: Vasiliu Teodor, Ţuţuianu Ioan, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Paraschiv Cornelia

15. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 12 mp situat în incinta microcampusului universitar, str. Lt. Stancu Ion, nr. 35, în vederea amplasării unei rulote tip fast food

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se aprobă în unanimitate cu 18 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 80

45.   Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului FRĂŢILĂ IOAN CEZAR

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se aprobă în unanimitate cu 18 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 81

46.   Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului  OLARU MARIN

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se aprobă în unanimitate cu 18 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 82

Dl. cons. Olaru Marin depune jurământul.

47.   Raportul Primarului Municipiului Târgovişte privind activitatea pe anul 2011

S-a luat act.

Diverse 1 Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării gratuite a elevilor la Grădina Zoologică Târgovişte în perioada 2-6 aprilie 2012

  Dl. cons. Vasiliu propune ca intrarea elevilor la Grădina Zoologică să se facă gratuit pe tot parcursul anului.

   Se dă citire proiectului de hotărâre în forma propusă de executiv.. Se supune la vot.

Se aprobă în unanimitate cu 19 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 83

Diverse 2 Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită în vederea edificării de locuinţe, a unui număr de 11(unsprezece) loturi cămine de casă, conform Legii nr. 15/2003, cu modificările şi completările ulterioare

   Dl. cons. Vasiliu face precizarea că s-au construit case în aceste zone fără autorizaţie de construcţie, nu s-au dat nici amenzi pentru acest lucru şi cetăţenii respectivi s-au folosit de alte legi,  folosind numele copiilor pentru a intra în posesia terenurilor.

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se respinge: 1 vot împotrivă: Dănciulescu Ion, 6 abţineri: Păunaş Roxana, Vasiliu Teodor, Ţuţuianu Ioan, Diculescu Maria, Olaru Marin, Paraschiv Cornelia, 12 voturi pentru.

 

            Cu acestea, şedinţa se declară închisă.

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                SECRETAR MUNICIPIU,

     ing. Babeu Pavel                                        jr. Chiru Cătălin Cristea