PROCES VERBAL

                     īncheiat īn urma şedinţei extraordinare

                   a Consiliului Local Municipal Tārgovişte

                               din data de 10.12.2014

 

Dl. Chiru Cătălin Cristea, īntrucāt sunt prezenţi 14 din numărul de 21 de consilieri īn funcţie, absenţi fiind: Diaconu Diana, Diculescu Maria, Dobāndă Ion, Dumitrescu Claudiu, Georgescu Alen, Pătraşcu Eugen şi Răducanu Tudorică declară: Şedinţa este legal constituită şi īşi poate desfaşura lucrările īn conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

           Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Tārgovişte a fost convocată P. Primarul Municipiului Tārgovişte, de dl. prof. Ciprian Prisăcaru-Viceprimar, prin Dispoziţia nr. 6760 din data 08.12.2014

Şedinţa de astăzi va fi condusă de dl. cons. Rădulescu Cătălin.

Se supune la vot pe ordinea de zi. Se aprobă cu 14 voturi pentru.

1.  Proiect de hotărāre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Tārgoviste pe anul 2014

    Directorul Directiei Economice, dna. Daniela Popa, prezintă materialul.

    Se supune la vot proiectul de hotărāre. Se aprobă cu 14 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 294.

 

Cu aceasta şedinţa este declarată īnchisă.

 

 

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           jr. Cătălin Rădulescu                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

 

 

Red. U.M.