PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare a

 Consiliului Local Municipal Târgovişte

 din data de 10.12 .2009

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 20 din numărul de 21 de consilieri, declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 14608 din data de 04.12.2009

                La această şedinţă participă un număr de 20 consilieri din totalul de 21 consilieri în funcţie, (absent fiind Diculescu Maria ), directori ai societatilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

     Şedinţa de astăzi este condusă de dl. cons. Stănescu Iulian, ales în urma votului Consiliului Local Municipal Târgovişte,

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 29.10.2009. Se aprobă procesul verbal : 19 voturi pentru, şi 1 abţinere Vasiliu Emilian Teodor.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din data de 09.11.2009. Se aprobă procesul verbal :17 voturi pentru, şi 3 abţineri Vasiliu Emilian Teodor, Rusescu Gheorghe, Tanase Silviu.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din data de 24.11.2009. Se aproba procesul verbal :15 voturi pentru si 5 abtineri- Tanase Silviu, Paraschiv Cornelia, Danciulescu Ion, Tutuianu Ioan, Vasiliu Emilian Teodor.

Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 19 voturi pentru şi o abţinere dl. cons.Vasiliu.

1.                  Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 409/28.10.2008 referitoare la aprobarea Regulamentului de circulatie a autovehiculelor destinate transportului de marfuri si a utilajelor cum masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone, in Municipiul Targoviste. 

 Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dl. director al D.A.P.P.P., Maican, care prezintă motivul iniţierii proiectului  de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificarea intervalului orar de desfasurare 2000-0600 propus de comisia 3 (comisia pentru servicii publice, asigurarea functionarii serviciilor de gospodarire comunala, piete si comert) Se aprobă în unanimitate.

2.                  Proiect de hotărâre aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivulCentru de Informare Turistică Târgovişte”.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Folea Dragos, care prezintă motivul iniţierii proiectului  de hotărâre. Dl Vasiliu doreşte sa stie locatia. Dl Folea raspunde ca locatia este pe platoul Prefecturii langa Complexul Mondial. Dl cons. Rusescu doreste sa salute aceasta initiativa,  mai ales ca in Municipiul Targoviste exista foarte multe obiective turistice. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 19 voturi pentru şi 1 abţinere dl. Vasiliu.

3.        Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu solicitanţii declaraţi eligibili aferenţi Programului Naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Folea Dragos, care prezintă motivul iniţierii proiectului  de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

4.       Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii prin preluarea activităţii personalului Centrului de zi pentru copiii cu dizabilităţi urmare a derulării proiectului „Servicii sociale pentru copiii cu dizabilităţii”.

 Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul doamnei director Stanescu Delia, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

5.        Proiect de hotărâre privind modificarea statului de functii publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Targoviste.

 Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul doamnei Neagu, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre.  Dl Vasiliu intreaba daca cele doua persoane au fost presedinti de sectii de votare. Dna. Neagu raspunde ca nu. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

6.        Proiect de hotărâre privind modificarea statului de functii publice din cadrul Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat.

 Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul doamnei Neagu, care prezintă motivul iniţierii proiectului  de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

7.        Proiect de hotărâre privind modificarea statului de functii publice al Directiei Gradina Zoologica.

 Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul doamnei Neagu, care prezintă motivul iniţierii proiectului  de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

8.        Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Targoviste  pe anul 2010

 Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului  Crintescu, care prezintă motivul iniţierii proiectului  de hotărâre. Domnul cons. Danciulescu intreaba, daca veniturile  nu au crescut cu 10%, de ce taxele locale sa fie majorate cu 10% ? Domnul Crintescu raspunde ca exista o hotarare de Guvern la baza acestor majorari. Dl Vasiliu solicita denumirile tuturor firmelor care colaboreaza cu Primaria Targoviste din anul 2000 pana in prezent. Dl presedinte de sedinta Stanescu doreste sa intrebe initiatorul proiectului daca aceasta este  limita superioara a majorarii iar domnul Crintescu raspunde, ca se poate propune din partea Consiliului o majorare cu pana la 20%, insa, potrivit raportului de specialitate se supune spre aprobare o crestere de 10 % si totodata ramane valabila bonificatia de 10% daca taxele si impozitele se achita pana in luna martie.

Dl, Vasiliu doreste sa intervina pentru a spune nu se poate vota o majorare a impozitelor si taxelor in 2010, in timp in Targoviste cresc somerii pe zi ce trece.

Dl Ilie Valentin propune ca taxa de intrare la gradina zoologica, pentru copii, elevi, studenti sa ramana aceasi si anume 3 lei/persoana si nu 4 lei/persoana cum propune initiatorul. Se supune la vot proiectul de hotărâre cu acest amendament. Se aprobă : 14 voturi pentru, 3 abtineri- Tanase Silviu, Tutuianu Ioan, Danciulescu Ion, 3 voturi impotriva- Vasiliu Emilian Teodor, Fratila Cezar, Paraschiv Cornelia.

9.       1 Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Spatiul comercial si garaj” in Municipiul Targoviste, Calea Bucuresti, nr. 119, beneficiar Nita Paraschiv

 Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul doamnei Leca, care prezintă motivul iniţierii proiectului  de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

9.2 Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Lotizare teren pentru construire teren”in Municipiul Targoviste, str. Gimnazului, nr. 46, beneficiari Gogoasa Georgeta, Duloiu Ionica, Ghenea Filofteia, Burca Valentina.

 Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul doamnei Leca, care prezintă motivul iniţierii proiectului  de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

9.3 Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Hala industriala, Show-room, Birouri” in Municipiul Targoviste, str. Laminorului, nr. 95, beneficiar Stefan Florin Paul.

 Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul doamnei Leca, care prezintă motivul iniţierii proiectului  de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

9.4 Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z studiat pentru extindere intravilan si „Construire Locuinta D+P+1E” in Municipiul Targoviste, str. Nicolae Balcescu, beneficiar Stanciu Greculescu Oana.

 Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul doamnei Leca, care prezintă motivul iniţierii proiectului  de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

10.   Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii – CNI – S.A a terenului în suprafaţă de 17.000 mp, pe durata realizării investiţiei „Bazin de înot olimpic – Calea Ialomiţei, nr. 9

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dl. Dragos Folea care prezinta motivul initierii proiectului de hotarare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

11.                         Proiect de hotărâre privind privind darea în folosinţă gratuită către « Arhiepiscopia Târgovişte » a unui teren proprietate publică a Municipiului Târgovişte în suprafaţă de 800 mp situat în zona Sagricom-Cartierul Tineretului

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dl. Maican care prezinta motivul initierii proiectului  de hotărâre. Dl Vasiliu solicita acordul locatarilor. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

12.                         Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către « Arhiepiscopia Târgovişte » a terenului aferent imobilului magazie materiale tehnice aflat in locatia fostului spital „Manastirea Dealu”.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul  dl. Maican care prezinta motivul initierii proiectului  de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru si o abtinere dl. Serban Alexandru.

13.                        Proiect de hotărâre privind preluarea in administrarea Municipiului Targoviste a 2 (doua) autogunoiere.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul  dl. director Badea care prezinta motivul initierii proiectului  de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

14.                        Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei din partea Fundaţiei Daisy Internaţional, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de urgenţă al Consiliului Local Municipal Târgovişte, a unei autospeciale pentru stingerea incendiilor marca Mercedes

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul  dl. Alexandru Laurentiu care prezinta motivul initierii proiectului  de hotărâre. Dl. Vasiliu solicita mai multe informatii despre aceasta Fundatie. Dl. Alexandru Laurentiu spune ca, exista un domn Petre care face de 15 ani acte caritabile in judetul Dambovita, mai ales in zona Moreni. Dl. Vasiliu intreaba cine este beneficiarul acestei donatii iar domnul Alexandru raspunde ca beneficiar este I.S.U. Dambovita, si pana in prezent exista 30 de masini donate.  Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

15.                         Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu locuinte din fondul locativ de stat ce urmeaza a fi vandute chiriasilor

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul  dl. Maican care prezinta motivul initierii proiectului  de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

16.                         Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 6 din data de 16.11.2009 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri, conform Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul  dl. Maican care prezinta motivul initierii proiectului  de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

17.                         Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 4 din data de 17.11.2009 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii Locuintelor 114/1996.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul  dl. Maican care prezinta motivul initierii proiectului  de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

18.                         Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea vânzării unui spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă situat în Municipiul Târgovişte, b-dul Libertăţii, nr.2,-Fabrica de gheaţă- la subsolul complexului commercial “MONDIAL”.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul  dl. Maican care prezinta motivul initierii proiectului  de hotărâre. Se nominalizeaza consilierii ce vor face parte din comisie respectiv, dl. Motoc, dna. Badiu, dl. Tanase. Se supune la vot se aproba in unanimitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

19.                         Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, terenului în suprafaţă de 8 mp., situat în Calea Bucureşti între blocurile O1-O2 în vederea realizării unui spaţiu comercial”.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul  dl. Maican care prezinta motivul initierii proiectului  de hotărâre. Se nominalizeaza consilierii ce vor face parte din comisie respectiv, dl. Motoc, dna. Badiu, dl. Tanase. Se supune la vot, se aproba in unanimitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

20.                         Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 25 mp, situat în Str. Moldovei – adiacent bl. 66, sc.D, Ap. 64, pentru realizare hol, scară, şi alee de acces la spaţiul comercial existent”.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul  doamnei Atanasiu care prezinta motivul initierii proiectului  de hotărâre. Domnul Danciulescu intreaba daca exista spatiu comercial iar doamna Atanasiu raspunde ca da. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 13 voturi pentru, 5 impotriva  si 1 abtinere.

Diverse 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2009

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul  doamnei director, Dana Popa care prezinta motivul initierii proiectului  de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru si 1 abtinere dl. Vasiliu.

Diverse 2. Proiect de hotărâre privind avalizarea biletelor la ordin emise de S.C Termica în  favoarea S.C GDF SUEZ Energy  Romania S.A. referitor la datoria S.C. TERMICA S.A.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul  doamnei director, Dana Popa care prezinta motivul initierii proiectului  de hotărâre. Dl. Serban doreste sa stie despre ce suma este vorba iar doamna director Dana Popa raspunde ca este vorba de 192 mld. lei vechi. Dl presedinte de sedinta intreaba daca exista capacitate de rambursare. Dl Tabacu raspunde ca exista capacitate de 88%. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi pentru si 5 abtineri – Vasiliu, Tanase, Danciulescu, Paraschiv, Babeu.

Diverse 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2010 în vederea participării la Programul Naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul  domnului  Folea Dragos care prezinta motivul initierii proiectului  de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă in unanimitate.

Diverse 4. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de colaborare cu Asociaţia Română pentru Reciclare RoRec, - persoana juridică fără scop patrimonial- pentru colectarea Deşeurilor de Echipamente Electrice şi Electronice (DEEE) din Municipiul Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul  domnului  Maican care prezinta motivul initierii proiectului  de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru si 1 abtinere – Vasiliu.

Diverse 5. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării unui teren, ce aparţine domeniului public în suprafaţă de 15,48 mp, situat în str. Bucovinei în vederea amenajării unui depozit pentru materiale didactice.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul  domnului  Maican care prezinta motivul initierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru si 1 abtinere – Vasiliu.

Diverse 6. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 395/19.10.2009 privind aprobarea  proiectului „SIRMAC - Sistem Informatic de Relaţionare cu Mediul de Afaceri şi Cetăţenii” .

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul  domnului  Folea Dragos care prezinta motivul initierii proiectului  de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru si 1 abtinere – Vasiliu.

                 Cu aceasta sedinta se declara incheiata.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                        SECRETAR MUNICIPIU

                              ing. Stănescu Iulian                              jr. Chiru Cătălin Cristea